Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ

Curs
5.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 21023
Mărime: 359.55KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL 1 INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETATILOR FARA

SCOP LUCRATIV 2

1.1. INFIINTAREA SI ORGANIZAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR 2

1.1.1. Infiintarea si organizarea asociatiilor 2

1.1.2. Infiintarea si organizarea fundatiilor 5

1.2. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATEA SOCIETATILE FARA SCOP LUCRATIV 7

1.3. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII PATRIMONIULUI 12

1.4. PARTICULARITATI FISCALE PENTRU INSTITUTIILE FARA SCOP LUCRATIV 17

1.4.1. Impozitarea profitului realizat din activitatea fara scop patrimonial desfasurata de

asociatii si fundatii 17

1.4.2. Impozitarea cu TVA a asociatiilor si fundatiilor 19

CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA CAPITALURILOR, APORTURILOR SI REZERVELOR

23

2.1. DELIMITARI TEORETICE PRIVIND CAPITALURILE, APORTURILE SI REZERVELE 23

2.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE CAPITALURI 25

CAPITOLUL 3 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 37

3.1. DELIMITARI TEORETICE PRIVIND IMOBILIZARILE 37

3.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE IMOBILIZARI 43

CAPITOLUL 4 CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE

EXECUTIE 52

4.1. DELIMITARI TEORETICE PRIVIND STOCURILE SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 52

4.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE STOCURI SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 57

CAPITOLUL 5 CONTABILITATEA TERTILOR 64

5.1. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII 64

5.2. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU CLIENTII 67

5.3. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL 69

5.4. CONTABILITATEA ASIGURARILOR SOCIALE SI PROTECTIEI SOCIALE 71

5.5. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU BUGETUL STATULUI 73

CAPITOLUL 6 CONTABILITATEA TREZORERIEI 82

6.1. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND TREZORERIA 82

6.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE TREZORERIE 83

CAPITOLUL 7 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR 88

7.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 88

7.2. CONTABILITATEA VENITURILOR 92

BIBLIOGRAFIE: 97

2

Extras din document

Capitolul 1 Infiintarea, organizarea si conducerea

societatilor fara scop lucrativ

1.1. Infiintarea si organizarea asociatiilor si fundatiilor

1.1.1. Infiintarea si organizarea asociatiilor

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care,

pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala,

cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes

general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul

Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie

teritoriala isi are sediul.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul

constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.

Actul constitutiv trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

- datele de identificare a membrilor asociati: nume sau denumirea si, dupa

caz, domiciliul sau sediul acestora;

- exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;

- denumirea asociatiei;

- sediul asociatiei;

- durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea

expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

- patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin

un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei; poate fi

alcatuit din aportul in natura si/sau in bani a asociatiilor;

- componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale

asociatiei;

- persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura

de dobandire a personalitatii juridice;

- semnaturile membrilor asociati.

Statutul asociatiei trebuie sa cuprinda, pe langa elementele din actul constitutiv,

si urmatoarele:

- precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

- modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

- drepturile si obligatiile asociatilor;

- categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

- atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

- destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei.

Oricare dintre membrii asociati, pe baza unei imputerniciri, poate formula o

cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa

judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.

Respectiva cerere trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

- actul constitutiv;

- statutul asociatiei;

- actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

- dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa

caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul

asociatiilor si fundatiilor. In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere,

judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea documentelor si

dispune inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim

de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al

asociatiei.

Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu,

acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot

incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza

hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.

Filiala se constituie prin hotararea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea

juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si

fundatiilor

Preview document

Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 1
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 2
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 3
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 4
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 5
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 6
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 7
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 8
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 9
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 10
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 11
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 12
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 13
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 14
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 15
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 16
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 17
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 18
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 19
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 20
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 21
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 22
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 23
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 24
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 25
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 26
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 27
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 28
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 29
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 30
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 31
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 32
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 33
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 34
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 35
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 36
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 37
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 38
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 39
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 40
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 41
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 42
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 43
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 44
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 45
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 46
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 47
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 48
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 49
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 50
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 51
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 52
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 53
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 54
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 55
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 56
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 57
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 58
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 59
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 60
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 61
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 62
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 63
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 64
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 65
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 66
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 67
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 68
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 69
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 70
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 71
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 72
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 73
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 74
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 75
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 76
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 77
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 78
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 79
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 80
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 81
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 82
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 83
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 84
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 85
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 86
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 87
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 88
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 89
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 90
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 91
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 92
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 93
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 94
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 95
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 96
Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ.pdf

Alții au mai descărcat și

Atestat Profesional - Faina ca Materia Prima

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea Operatiunilor de Import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Aspecte Privind Contabilitatea Stocurilor

1.Obiective Obiectivele Standardului IAS 2 respectiv O.M.F.P.nr 3055/2009 este acela de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. Acestea...

Studiul privind Stocurile de Produse Rezultate din Productie Proprie

Capitolul 1 Prezentarea generala a unitatii S.C. Mecanica S.A. 1.1. Scurt istoric Evolutia intreprinderii de la infiintarea sa pana la...

Proiect Practica - RomFest

Capitolul I Prezentarea entităţii 1.1. Scurt istoric al Romfest - întâlnirea românilor de pretutindeni - 1988. A avut loc prima editie a Romfest...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor in Viziunea IAS 2 si a Reglementarilor Nationale

Introducere În această lucrare vom prezenta un studiu comparativ între prevederile Standardului International de Contabilitate IAS 2 “Stocuri” şi...

Ai nevoie de altceva?