Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ

Imagine preview
(5/10 din 6 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 97 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Contabilitate, Alte Domenii

Cuprins

CAPITOLUL 1 INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETATILOR FARA
SCOP LUCRATIV 2
1.1. INFIINTAREA SI ORGANIZAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR 2
1.1.1. Infiintarea si organizarea asociatiilor 2
1.1.2. Infiintarea si organizarea fundatiilor 5
1.2. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATEA SOCIETATILE FARA SCOP LUCRATIV 7
1.3. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII PATRIMONIULUI 12
1.4. PARTICULARITATI FISCALE PENTRU INSTITUTIILE FARA SCOP LUCRATIV 17
1.4.1. Impozitarea profitului realizat din activitatea fara scop patrimonial desfasurata de
asociatii si fundatii 17
1.4.2. Impozitarea cu TVA a asociatiilor si fundatiilor 19
CAPITOLUL 2 CONTABILITATEA CAPITALURILOR, APORTURILOR SI REZERVELOR
23
2.1. DELIMITARI TEORETICE PRIVIND CAPITALURILE, APORTURILE SI REZERVELE 23
2.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE CAPITALURI 25
CAPITOLUL 3 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 37
3.1. DELIMITARI TEORETICE PRIVIND IMOBILIZARILE 37
3.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE IMOBILIZARI 43
CAPITOLUL 4 CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE
EXECUTIE 52
4.1. DELIMITARI TEORETICE PRIVIND STOCURILE SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 52
4.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE STOCURI SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 57
CAPITOLUL 5 CONTABILITATEA TERTILOR 64
5.1. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU FURNIZORII 64
5.2. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU CLIENTII 67
5.3. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL 69
5.4. CONTABILITATEA ASIGURARILOR SOCIALE SI PROTECTIEI SOCIALE 71
5.5. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU BUGETUL STATULUI 73
CAPITOLUL 6 CONTABILITATEA TREZORERIEI 82
6.1. NOTIUNI TEORETICE PRIVIND TREZORERIA 82
6.2. FLUXURI CONTABILE GENERATE DE TREZORERIE 83
CAPITOLUL 7 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR 88
7.1. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 88
7.2. CONTABILITATEA VENITURILOR 92
BIBLIOGRAFIE: 97
2

Extras din document

Capitolul 1 Infiintarea, organizarea si conducerea

societatilor fara scop lucrativ

1.1. Infiintarea si organizarea asociatiilor si fundatiilor

1.1.1. Infiintarea si organizarea asociatiilor

Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care,

pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala,

cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes

general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor nepatrimonial.

Asociatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul

Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie

teritoriala isi are sediul.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, membrii asociati incheie actul

constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica sau atestata de avocat.

Actul constitutiv trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

- datele de identificare a membrilor asociati: nume sau denumirea si, dupa

caz, domiciliul sau sediul acestora;

- exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;

- denumirea asociatiei;

- sediul asociatiei;

- durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea

expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

- patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin

un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei; poate fi

alcatuit din aportul in natura si/sau in bani a asociatiilor;

- componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale

asociatiei;

- persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura

de dobandire a personalitatii juridice;

- semnaturile membrilor asociati.

Statutul asociatiei trebuie sa cuprinda, pe langa elementele din actul constitutiv,

si urmatoarele:

- precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

- modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

- drepturile si obligatiile asociatilor;

- categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

- atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;

- destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei.

Oricare dintre membrii asociati, pe baza unei imputerniciri, poate formula o

cerere de inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa

judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.

Respectiva cerere trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

- actul constitutiv;

- statutul asociatiei;

- actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

- dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa

caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.

Asociatia devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul

asociatiilor si fundatiilor. In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere,

judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea documentelor si

dispune inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim

de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al

asociatiei.

Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu,

acte juridice in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot

incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza

hotararii prealabile a consiliului director al asociatiei.

Filiala se constituie prin hotararea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea

juridica se dobandeste de la data inscrierii filialei in Registrul asociatiilor si

fundatiilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Societatilor fara Scop Lucrativ.pdf