Contabilitatea Stocurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3617
Mărime: 37.35KB (arhivat)
Publicat de: Cc C.
Cost: Gratis

Extras din curs

Obiectivul acestui Standard este acela de a descrie tratamentul contabil pentru stocuri in sistemul costului istoric. 0 problema fundamentala in contabilizarea stocurilor o constituie valoarea costului ce urmeaza a fi recunoscuta drept activ si reportata pana cand veniturile aferente sunt recunoscute. Acest Standard fumizeaza indicatii practice referitoare la determinarea costului si la recunoaterea ulterioara drept cheltuiala, incluzand orice inregistrare la valoarea realizabila neta. De asemenea, Standardul fumizeaza indicatii practice referitoare la procedeele de determinaTe a costului care sunt utilizate la calcularea costurilor stocurilor.

Arie de aplicabilitate

Acest Standard trebuie aplicat pentru contabilitatea stocurilor in situatiile financiare intocmite in sistemul costului istoric, cu exceptia stocurilor mentionate mai jos:

a) producpe in curs de execupe obtinuta in cadrul contractelor de constructie, incluzand si contractele de prestari de servicii direct legate de acestea (a se vedea IAS 11- Contracte de construcpe),'

b) instrumente financiare,si

c)stocuri depasari animale,produse agricole,forestiere,precum si minereuri si productie agricola care apartin producatorilor, in cazul in care sunt evaluate la valuarea realizabila neta ,pe baza unor practici bine stabilite in anumite sectuare;

d)Active biologice aferente activitatii agricole ,

Acest Standard inlocuieste IAS 2 -Evaluarea si prezentarea costurilor in contextul sistemului costului istoric, aprobat in 1975.

Stocurile la care s-a facut referire in paragraful 1 c) sunt evaluate, in anumite faze ale productiei, la valoarea realizabila neta. Aceste cazuri apar, de exemplu, pentru recoltele care au fost culese sau pentru minereurile care au fost extrase si a caror vanzare este asigurata printr-un contract la termen sau garantie guvemamentala sau daca exista o piata omogena, iar riscul de a ramane cu productia nevandua este minim.

Aceste categorii de stocuri sunt excluse din aria de aplicabilitate a acestui Standard.

Definitii

Stocurile sunt active:

a) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) în curs de productie pentru a fi vândute în perioadele urmatoare;

c) sub forma de materii prime si materiale consumabile, folosite pentru productia unor bunuri sau pentru realizarea unor servicii.

Valoarea neta realizabila este pretul de vânzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc, precum si a costurilor asociate vânzarii acestuia.

Stocurile includ bunurile cumparate si detinute cu scopul revanzarii, cum sunt marfurile achizitionate de un detailist in vederea revanzarii sau terenurile si alt proprietati imobiliare detinute cu scopul de fi revandute Stocurile includ, de asemenea, produsele fnite sau productia aflata in curs de executie, precum si materialele si alte consumabile destinate utilizarii in procesul de productie. In carol unui prestator de servicii, stocurile includ costul serviciilor, asa cum este descris in paragraful 16, pentru care intreprinderea nu a recunoscut inca venitul aferent.

Evaluarea stocurilor

Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

Costul stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma si în locul în care se gasesc în prezent.

Aceste costuri pot fi:

-Costurile de achizitie a stocurilor care cuprind pretul de cumparare, taxe de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la autoritatile fiscale), costuri de transport, manipulare si alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de produse finite, materiale si servicii. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achizitie.

Costurile de achizitie pot include diferentele de curs valutar care au aparut direct din achizitionarea recenta de bunuri facturate în valuta doar în acele cazuri rare care sunt permise prin tratamentul alternativ prevazut de IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar. Aceste diferente de curs valutar se limiteaza doar la acelea care au rezultat dintr-o depreciere monetara accentuata împotriva careia nu exista nici un mijloc practic de acoperire a riscului si care afecteaza datorii care nu pot fi deconectate, rezultate din achizitia recenta a stocurilor.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale

- Componenţa, caracteristica, clasificarea, constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale - Contabilitatea materialelor -...

Amortizarea Liniară

- constă în atribuirea, fiecărui an, a unei cote de amortizare constantă. În acest caz amortizarea anuală se determină: fie , fie Vi x Na, dar Na =...

Fiscalitate

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 TEORIA FISCALĂ 1.1. Conţinutul şi caracteristicile obligaţiei fiscale 1.2. Creanţa fiscală 1.3. Stingerea obligaţiei...

Probleme lichidarea societăților comerciale

1. O societate prezinta urmatoarea situatie la data lichidarii: Activ Pasiv 1.Imobilizari corporale CS 8000 Val contabila 25000 Alte rezerve...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Aplicații privind diferite metode din contabilitatea de gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Curs 1 Excel

Istoricul spectacolelor Cod Spectacol Nr de ani de cand se joaca spectacolul respectiv Curs Euro 4.27 1 5/5/1950 2 3/1/1955 3 12/1/1990...

Practică

Subiect nr. 4 Sunteti numit auditor financiar la S.C. Beta SA care are ca obiect de activitate productia si comercializarea de utilaje si...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Ai nevoie de altceva?