Contabilitatea Stocurilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 24901
Mărime: 110.13KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Cost: Gratis

Extras din curs

CAPITOLUL I

Delimitări şi structuri privind stocurile

1.1 Definiţii şi structuri de stocuri

Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă, după caz, bunurile materiale, lucrări, şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia în care au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrarea, precum şi producţia în curs de execuţie aflată sub forma producţiei neterminate.

În contabilitatea financiară a intreprinderii stocurile sunt clasificate şi delimitate în funcţie de patru criterii: fizic, destinaţia, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a gestiunilor.

Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele structuri:

a) materiile prime, care participă direct la fabricarea şi se regăsesc în produsul finit integral sau partial, fie în starea lor iniţiala, fie transformată.

b) Materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibilii, materiale pentru ambalat, piesele de schimb, seminţele şi materialul de plantat, furajele şi alte materiale consumabile care participă indirect sau ajută activitatea de exploatare fară a se regăsi, de regulă, în produsul rezultat;

c) Produsele sub formă:

• semifabricatelor, prin care se înteleg produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii sau se livrează terţilor.

• Produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor.

• Rebuturile, materialele recuperabile sau deşeurile.

d) animale care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele şi păsari la îngrăsat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie-lână, lapte şi blană.

e) Ambalajele(cu excepţia ambalajelor de natura obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe) de transport refolosibile care insoţesc bunurile în procesul circulaţiei lor (recuperabile facturate consemnate distinct care circulă prin restituire sau incluse în preţul mărfii şi care se pot valorifica sau nu după utilizare)

f) Mărfurile, respectiv bunurile pe care întreprinderea le cumpară în vederea vânzării.

g) Productia în curs de fabricaţie reprezintă materiile prime care nu au trecut prin toate stadiile de fabricaţie, produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime, precum şi lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate;

În cadrul stocurilor se include şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se inregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.

În contabilitatea din tara noastră, în sfera stocurilor se include şi materialele de natura obiectelor de inventar şi baracamente. Obiectele de inventar sunt bunuri cu o valoare mai mică decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, imbrăcamintea specială, sulele, instrumentele, mecanismele, dispozitivele şi verificatoarele cu destinaţia specială, modelele, ştanţele, matriţele şi alte obiecte asimilate).

Potrivit art.12 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.61/2001, deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar, alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiunii economice fară să fie inregistrate în contabilitate sunt interzise.

În aplicarea acestor prevederi este necesar să se asigure.

a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în unitate şi înregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile matariale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează în contabilitate în afara bilanţului.

b) În situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert în proprietatea unităţii, se procedează astfel:

-bunuri sosite fară factură se inregistrează ca intrări în gestiune atat la locul de depozit cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare.

-bunuri sosite şi nerecepţionate se inregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune.

c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din unitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

-bunurile vândute şi nelivrate se inregistreză distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului.

-bunuri livrate, dar nefacturate, se înregistrează cu iesiri din gestiune atât la locurile de depozitare cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirma ieşirea din gestiune potrivit legii.

c)bunuri aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrarea şi, respectiv, la ieşirea, atât din gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.

În raportul de la locul de creare a gestiunilor, structurile de stocuri prezentate mai sus se grupează în: stocuri aflate în depozitele întreprinderii, stocuri în curs de aprovizionare sau sosite şi nerecepţionate, stocuri sosite fară factură, stocuri livrate dar nefacturate, stocuri facturate dar nelivrate, stocuri aflate la terţi.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 58
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 59
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 60
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 61
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 62
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 63
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 64
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 65
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 66
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 67
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 68
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 69
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 70
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 71
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 72
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 73
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 74
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 75
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 76
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 77
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 78
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 79
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 80
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 81
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 82
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 83
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 84
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 85
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 86
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 87
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 88
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 89
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 90
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL 1 SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE 1.1. Definiţia activelor ACTIVELE reprezintă resurse (bunuri)...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Ai nevoie de altceva?