Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4631
Mărime: 388.86KB (arhivat)
Publicat de: Dumitru Tătaru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: L.Grigoroi

Extras din curs

- Componenţa, caracteristica, clasificarea, constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale

- Contabilitatea materialelor

- Contabilitatea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată şi a uzurii acestora

- Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor

- Contabilitatea mărfurilor

Definiţia stocurilor de mărfuri şi materiale

Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind:

Evaluarea iniţială

Regula generală de evaluare şi înregistrare a stocurilor este evaluarea la valoarea de intrare (istorică), care poate fi:

Definiţii

Exemplu (evaluarea iniţială)

- Date iniţiale privind procurarea materialului: cantitatea – 1 000 unităţi; preţul – 18 lei, inclusiv TVA; servicii prestate de organizaţia de transport – 1 000 lei, fără TVA; retribuţia muncitorilor ocupaţi cu descărcarea şi depozitarea materialelor – 500 lei; contribuţiile pentru asigurarea socială si medicala, aferente retribuţiei de mai sus - - De determinat valoarea de intrare a materialelor şi de contabilizat operaţiile privind procurarea acestora.

Exemplu (evaluarea iniţială)

- Înregistrarea materialelor procurate la valoarea de procurare

Dt 211 “Materiale” - 15 000 lei

Ct 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 15000 lei

- Reflectarea TVA

Dt 534 “Datorii faţă de buget” - 3000 lei

Ct 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” -3000 lei

- Reflectarea cheltuielilor de transport:

Dt 211 “Materiale” – 1000 lei

Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt” – 1000 lei;

- Reflectarea TVA:

Dt 534 “Datorii faţă de buget” - 200 lei

Ct 539 “Alte datorii pe termen scurt” – 200 lei

- Reflectarea cheltuielilor privind retribuirea muncii:

Dt 211 “Materiale” - 500 lei

Ct 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” - 500 lei;

Reflectarea cheltuielilor privind asigurarea socială şi medicală:

Dt 211 “Materiale” – 132,5 lei

Ct 533 “Datorii privind asigurările” – 132,5 lei

Exemplu (evaluarea iniţială)

211 “Materiale”

- 15 000

- 1 000

- 500

- 132,5

Rulaj debitor: 16 632, 5 - care

va fi şi valoarea de intrare

Evaluarea curentă

- Evaluarea curentă a stocurilor privind existenţa şi ieşirea din patrimoniu se face la valoarea de intrare determinată prin metode specifice:

- metoda costului normativ - pentru evaluarea curentă şi controlul operativ al existenţei şi circulaţiei produselor finite şi producţiei în curs de execuţie;

- metoda vânzărilor cu amânuntul - pentru evaluarea unei cantităţi mari de mărfuri care au un profit relativ egal în preţul vânzărilor în cazul unui sortiment care variază rapid;

- metoda identificării specifice - pentru stocurile produse şi destinate unor proiecte speciale, precum şi pentru cele ce nu sunt reciproc substituibile;

- metoda costului mediu ponderat sau

- metoda FIFO (prima intrare - prima ieşire) - pentru stocurile cu un sortiment variat şi reciproc substituibile.

Exemplu (pentru sortimentele reciproc substituibile)

- Pentru exemplificarea fiecărei variante se presupun următoarele informaţii:

1. Stocul mărfii “A” la 01.05 alcătuia 400 bucăţi a câte 120 lei bucata.

2. În perioada raportată intrările se caracterizează prin:

- pe 04.05 - 3000 bucăţi a câte 172 lei

- pe 12.05 - 180 bucăţi a câte 140 lei

- pe 27.05 - 150 bucăţi a câte 160 lei

3. Ieşirile din stoc:

- pe 08.05 - 600 bucăţi

- pe 14.05 - 400 bucăţi 4.Stocul final alcătuieşte 2730 bucăţi.

Aplicarea costului mediu ponderat

Data Expli-

caţii Intrări Ieşiri Stoc

cantitate preţ valoare cantitate preţ valoare cantitate preţ valoare

01.05 Stoc iniţial

Evaluarea ulterioară

S.N.C. 2, prevede că stocurile de mărfuri şi materiale se reflectă în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre cost (valoarea de intrare) şi valoarea realizabilă netă (V.R.N.).

- Valoarea realizabilă netă reprezintă preţul probabil de vânzare a stocurilor în procesul activităţii economice ordinare, diminuată cu cheltuielile accesorii pentru comercializarea lor, cum sunt cheltuieli de transport, comisioane cedate, cheltuieli în perioada de garanţie, alte cheltuieli de desfacere.

Evaluarea stocurilor la valoarea realizabilă netă se face atunci când aceasta este sub cost, adică în următoarele cazuri:

- reducerii preţului de vânzare a stocurilor (preţul pieţei la vânzare este mai mic);

- deteriorării parţiale;

- uzurii parţiale sau integrale;

- creşterii cheltuielilor rămase de efectuat pentru comercializarea stocurilor.

Stocurile trebuie să fie evaluate la V.R.N., articol cu articol, sau pe grupe de articole asemănătoare, în limitele unuia şi aceluiaşi sortiment, care au aceeaşi destinaţie sau utilitate finală, produse şi comercializate în unul şi acelaşi sector geografic.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Materiale - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Materiale.doc

Alții au mai descărcat și

Expertiză contabilă 2011

EXPERTIZA CONTABILA Cuvântul „expertiză” vine de la latinescul „expertus”, adică priceput – lucrarea unei persoane experimentate, specializate....

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime, Materiale și Obiecte de Inventar

În contabilitatea financiara a întreprinderii stocurile sunt clasificate si delimitate în functie de patru criterii: fizic, destinatie, faza...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Contabilitatea Stocurilor

CONTABILITATEA STOCURILOR ^I A PRODUC*IEI #N CURS DE EXECU*IE Contabilitatea stocurilor ~i comenzilor }n curs de execu`ie cuprinde ansamblul...

Fiscalitate

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 TEORIA FISCALĂ 1.1. Conţinutul şi caracteristicile obligaţiei fiscale 1.2. Creanţa fiscală 1.3. Stingerea obligaţiei...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Capitolul Contabilitatea Stocurilor

1. Definitii si delimitari privind stocurile Definitii proprii stocurilor Stocurile sunt active detinute pentru: a fi vândute pe parcursul...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Ai nevoie de altceva?