Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7116
Mărime: 48.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Peres Cristian

Extras din document

Conţinutul, caracteristicile şi principalele structuri ale stocurilor

Stocurile sunt active circulante*)deţinute pentru a fi vândute, în curs de producţie în vederea vânzării sau sub formă de materii prime , materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Activele circulante se utilizează o perioadă scurtă în activitatea întreprinderii şi în general participă la un singur circuit economic modificându-şi în permanenţă forma.

Cuprind ansamblul de bunuri şi servicii care intervin în ciclul de exploatare al întreprinderii şi sunt destinate fie a fi consumate la prima lor utilizare, fie a fi prelucrate în procesul de producţie, ori a fi vândute în starea în care au fost procurate.

Stocurile pot intra în întreprindere pe mai multe căi: achiziţie, producţie proprie, aport, donaţie, etc.

Stocurile, prezintă o serie de caracteristici care le particularizează în structura activelor:

- se află succesiv şi neîntrerupt în diferite faze ale procesului de producţie şi comercializare;

- descriu mai multe rotaţii (circuite) în cadrul unei perioade de gestiune;

- sunt destinate a fi consumate la prima lor utilizare (materiile prime, materialele consumabile), sau a fi vândute în aceeaşi stare (mărfurile) sau a fi vândute după prelucrare (produsele);

- contribuie la realizarea cifrei de afaceri a unităţii şi la valorificarea capitalului.

Ca parte componentă a activelor circulane, stocurile pot fi strucurate în mai multe categorii :

a) Materii prime, participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată.

b) Materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, seminţe şi materiale de plantat, furaje, şi alte materiale consumabile), participă sau ajută procesul de fabricaţie sau de expoatare de regulă, fără a se regăsi în produsele la a căror fabricare participă.

c) Materiale de natura obiectelor de inventar, cuprind bunuri materiale de valoare mare cu durată de viaţă utilă sub un an, sau durată de viaţă utilă peste un an indiferent de valoare sub formă de:

echipamente de protecţie şi de lucru, mecanisme, dispozitive, verificatoare, baracamente şi amenajări provizorii de şantier. Nu se includ în această categorie lucrările de organizare de şantier de la care în urma terminării lucrărilor nu se recuperează materiale (ex. plaforme betonate, căi de acces, gropi de var, etc.)

d) Produsele, sunt reprezentate de :

- semifabricate sunt acele bunuri al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie ( făză de fabricaţie) şi se pot livra altor secţii sau terţilor;

- produse finite, bunuri care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul unităţii patrimoniale, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;

- produse reziduale, reprezentând rebuturile, materialele recuperabile, deşeurile

e) Animalele şi păsările, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, porci, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie sau puse la îngrăşat pentru a fi valorificate, coloniile de albine precum şi animalele pentru producţie (lână, lapte, ouă, blană).

f) Mărfurile, respectiv bunurile pe care întreprindere le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii.

g) Ambalajele, includ ambalajele refolosibile achiziţionate sau fabricate, destinate protejării şi prezentării produselor şi care, în mod temporar, pot fi păstrate de terţi cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contract.

h) Producţia în curs de execuţie, este reprezentată de producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile de prelucrare) prevăzute de procesul tehnologic, precum şi de produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. Sunt asimilate producţiei în curs: lucrările, serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Modelarea Deciziilor Contabile pe Baza Calculatiei Costurilor de Productie Studiu de Caz la SA Grasica Gradistea

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială,...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime, Materiale Consumabile si Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită . Ea dispune de un vocabular specific, de o metodă proprie, de principii şi legităţi...

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Contabilitatea Produselor Finite

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1. Statutul Societatii Comerciale “ Alison “ S.R.L. 1.1.1. Denumirea societatii 1.1.2. Forma juridica a...

Lucrare de Practica - SC Efect One SRL

1. PREZENTAREA GENERALA 1.1 Functionarea societatii Societatea comerciala EFECT ONE este o societate cu raspundere limitata cu sediul in...

Lichidarea Societatilor Comerciale

Bilanţul societăţii întocmit pe baza datelor din contabilitate, corelate cu rezultatele inventarierii înainte de lichidare se prezintă astfel:...

Analiza Cheltuielilor de Productie

1.Flamingo International SA Flamingo International SA Flamingo este o companie română cu sediul la Bucureşti, având ca domeniu de activitate...

Ai nevoie de altceva?