Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6102
Mărime: 33.48KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Contabilitatea fluxurilor de subenţii pentru investiţii

Regulamantar,subvenţiile pentru investiţii vizează:

- subvenţiile aferente activelor care reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca persoana fizică beneficiară să cumpere,să construiască sau să achiziţioneze active cu ciclu lung de fabricaţie.

- Subvenţiile pentru active,inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă,se înregistrează în contabilitatea ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat(în diviziunea I,,VENITURI ÎN AVANS”)

- Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.

Conţinutul economic şi corespondenţele contabile,,standardizate”reglementate prin normele metodologice de utilizare a conturilor contabile aprobate prin OMFP nr.152/2005 vor fi prezentate în continuare:

Contul 131,,Subvenţii pentru investiţii”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse primite pentru finanţarea investiţiilor,precum şi a imobilizărilor primite cu titlu gratuit.Evidenţa analitică se conduce pe feluri de subvenţii.

Este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează:

- valoarea subvenţiilor pentru investiţii primite sau de primit(512,445)

- valoarea brevetelor,licenţelor şi altor drepturi şi valori similare primite cu titlu gratuit(205)

- valoarea terenurilor şi mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit(211,212,213,214)

În debitul contului se înregistrează:

- parte din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit(512,462);

- cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri corespunzător amortizarii calculate(758)

Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii nevirate la rezultatul exerciţiului.

În continuare va fi ilustrată funcţionalitatea contului 131,,Subvenţii pentru investiţii”pe baza următorului exemplu:

O societatea comercială îşi adjudecă prin licitaţie şi încasează efectiv prin bancă o subvenţie pentru investiţii în valoare de 2.500lei ,cu care achiziţionează un brevet la un preţ negociat de 25.000.000fara TVA şi TVA19%,care urmează să fie amortizat ăn 5ani.

Rezolvare:

1)Înregistrarea încasării subvenţiei pentru investiţii:

5121,,Conturi la bănci în lei”=131,,Subvenţii pentru investiţii”2.500lei

2)Înregistrarea achiziţionării brevetului:

% =404,,Furnizori de imobilizări”2975lei

205,,Concesiuni,brevete,licenţe,mărci comerciale 2500 lei

şi alte drepturi şi valori similare”

4426,,TVA deductibil” 4.750.000

3)Înregistrarea amortizării anuale a brevetului(2.500:5=500)în fiecare din exerciţiile financiare N+N+4:

6811,,Cheltuieli de amortizare privind amortizarea=2805,,Amortizarea concesiunilor,500

imobilizărilor” Brevetelor,licenţelor,mărcilor

comerciale şi altor drepturi şi

valori similare”

4)Înregistrarea virării anuale la venituri excepţionale a unei cote părţi din subvenţii pentru investiţii egală cu amortizarea anuală:

131,,Subvenţii pt investiţii” =7854,,Venituri din subvenţii pt investiţii”500lei

Remarcă:Se observă că la finele celor 5exerciţii financiare în care se amortizează liniar brevetul finanţat din subvenţii pt investiţii,contul 131,,Subvenţii pentru investiţii”se soldează,iar brevetul fiind complet amortizat poate fi scos din evidenţă prin formula contabilă:

2805,,Amortizarea concesiunilor,brevetelor=205,,Concesiuni,brevete,licenţe,mărci 2.500

licenţelor,mărcilor comerciale şi comerciale şi alte drepturi şi

alte drepturi şi valori similare” valori similare”

Scenariul ipotetic prezentat ilustrează tratamentul contabil de principiu al subvenţiilor pentru investiţii.De remarcat însă că în prezent,în România nu s-a uzat tehnica,,subvenţiilor pentru investiţii”,ci de tehnica,,alocaţiilor de la buget pentru finanţarea investiţiilor”

Spre deosebire de,,subvenţiile pentru investiţii”care intră cu titlu ,,nerambursabil”în patrimoniul beneficiarului de subvenţii pentru investiţii,încorporându+se treptat în,,rezultatul”acestuia,,alocaţiile de la buget pentru finanţarea investiţiilor”reprezintă,,cheltuieli de capital”ale statului şi prin urmare ele se vor transoforma în ,,participaţii ale statului”la capitalul social al societăţii comerciale,respectiv,la patrimoniul regiei autonome beneficiare de atfel de alocaţii.Drept consecinţa,la societăţiile comerciale,,alocaţiile de la buget pentru finanţarea investiţiilor”vor majora participaţia FPS la capitalul social,iar la regiile autonome vor majora patrimoniul public.

În acest context,şi tratamentul controlabil al alocaţiilor de la buget pentru finanţarea investiţiilor este diferit de cel al subvenţiilor pentru investiţii.

Reluând scenariul ipotetic de mai sus în ipoteya primirii unei alocaţii de la buget pentru finanţarea brevetului.în sumă de 2.500lei,înregistrările contabile vor fi:

1)În exerciţiul financiar N,în care se primeşte alocaţia pentru investiţii:

a)Înregistrarea încasării alocaţiei de la buget pentru investiţii:

5121,,Conturi la bănci în lei”=1068,,Alte rezerve” 2.500lei

Analitic,,Rezerva alocaţiilor

de la buget pt investiţii”

b)Înregistrarea achiziţionării brevetului:

% =404,,Furnizorii de imobilizări” 2.975

205,,Concesiuni,brevete,licenţe,mărci comerciale 2.500lei

şi alte drepturi şi valori comerciale”

4426,,TVA deductibilă” 475lei

2)În exerciţiul financiar N+1,constatându+se utilizarea efectivă a alocaţiei de la buget pentru finanţarea investiţiilor,în care scop a fost acordată,aceasta se va încorpora:

a)la societăţiile comerciale,în baza hotărârii Adunării generale a acţionarilor:

1068,,Alte rezerve” =1016,,Capital subscris vărsat” 2.500lei

Analitic:Rezerva alocaţiilor de la buget Analitic:,,Participaţia statului”

Pentru investiţii”

b)La regiile autonome,în baza Hotărârii Consiliului de administraţie:

1068,,Alte rezerve” =1016,,Patrimoniul public” 2.500lei

Analitic:Rezerva alocaţiilor de la buget

pentru investiţii

Contabilitatea fluxurilor privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli”

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli unt reglementate astfel:

- Provizionul pentru riscuri şi cheltuieli reprezintă un pasiv cu exigibilitate sau valoare incertă.

Preview document

Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 1
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 2
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 3
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 4
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 5
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 6
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 7
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 8
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 9
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 10
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 11
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 12
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 13
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 14
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 15
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 16
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 17
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 18
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 19
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 20
Contabilitatea Subvențiilor pentru Investiții și a Provizioanelor pentru Riscuri și Cheltuieli și a Împrumuturilor Obligatare și pe Termen Lung - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Subventiilor pentru Investitii si a Provizioanelor pentru Riscuri si Cheltuieli si a Imprumuturilor Obligatare si pe Termen Lung.doc

Alții au mai descărcat și

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Provizioanele si Ajustarile - Rol Contabilizare la SC Balanta SA

INTRODUCERE Am încercat în această lucrare abordarea de la teoretic la aplicaţii a unui subiect interesant în această perioadă de criză şi anume...

IAS 20

Cap 1. Aria de aplicabilitate Standardul Internaţional de Contabilitate a intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor,...

Contabilitate Financiară

Bibliografie: • Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.1, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2002 (pag. 57-60; 61-63; 64-66;...

Necesitatea Provizioanelor în Contabilitate

1. Conţinutul şi regimul provizioanelor Noţiunea şi substanţă economică a “provizioanelor” introduse în gestiunea agenţilor ce “navighează” în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Contabilitatea Subvențiilor Guvernamentale

1. IAS 20 "Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala u (reformulat în 1994)...

Ai nevoie de altceva?