Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2921
Mărime: 23.73KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiron Adriana
curs cap. terti

Extras din document

1. Continutul categoriei “terti”

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei publice în relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, decontarile referitoare la fondurile nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA,SAPARD), cu debitorii si creditorii diversi, creante bugetare si creditori bugetari,decontarile intre institutii publice, precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari.

1.1. Furnizori si conturi asimilate

În contabilitatea furnizorilor se înregistreaza operatiunile privind cumpararile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si cumpararile de active fixe. (conturile 401 si 404).

Avansurile acordate furnizorilor se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte.(contul 409).

Operatiunile privind cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii, precum si cumpararile de active fixe pe baza efectelor comerciale, se înregistreaza în contabilitate în conturile corespunzatoare de efecte de platit.(conturile 403 si 405) .

Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza într-un cont în afara bilantului si se mentioneaza în notele explicative.

Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de reglementarile în vigoare, fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

Datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, valabil la data efectuarii tranzactiei.

Bunurile cumparate, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate. (contul 408).

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor, grupati in furnizori interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata: sub un an si peste un an.

1.2. Clienti si conturi asimilate

În contabilitatea clientilor se înregistreaza operatiunile privind vanzarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate.(contul 411).

Bunurile vandute, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au intocmit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate.(contul 418).

Avansurile incasate de la clienti se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte.(contul 419).

Operatiunile privind vanzarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii, pe baza efectelor comerciale, se înregistreaza în contabilitate în conturile corespunzatoare de efecte de primit.(contul 413).

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.(contul 4118).

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, valabil la data efectuarii tranzactiei.

Contabilitatea analitica a clientilor se tine pe fiecare client, grupati in clienti interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de incasare: sub un an si peste un an.

1.3. Personal si conturi asimilate

Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit reglementarilor în vigoare, din fondul de salarii. (contul 421).

Contabilitatea decontarilor cu pensionarii evidentiaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege, cuvenite pensionarilor conform legii.(contul 422).

Contabilitatea decontarilor cu somerii – evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor.(cont 424).

În contabilitate se înregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit reglementarilor în vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), precum si avansurile acordate potrivit legii.(contul 425).

Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreaza întrun cont distinct, pe persoane. (contul 426).

Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale. (contul 427).

Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi încasate de la acesta, aferente exercitiului în curs, se înregistreaza ca alte datorii si creante în legatura cu personalul. (contul 4281).

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu personalul. (contul 4282).

1.4. Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate

Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale evidentiaza contributiile angajatorilor -institutii publice- pentru asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj (conturi 4311,4313,4315,4371) precum si contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si aigurari pentru somaj. (conturile 4312,4314,4372).

Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se încasa în perioadele urmatoare, aferente exercitiului în curs, se înregistreaza ca alte datorii si creante sociale. (conturile 4381 si 4382).

1.5. Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate

În cadrul decontarilor cu bugetul statului, bugetele locale si fondurile speciale se cuprind: taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariala, impozitul pe cladiri, taxa asupra mijloacelor de transport si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adaugata colectata -contul 4427) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (taxa pe valoarea adaugata deductibila-contul 4426).

Preview document

Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 1
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 2
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 3
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 4
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 5
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 6
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 7
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 8
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 9
Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6 - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Tertilor - Capitolul 6.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii la SC Siemens VDO Romania SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Principiile Contabilitatii

- Principiile contabile fundamentale Principiile contabile ale tarilor cu economie de piata nu mai pot fi concepute astazi fara referinta la...

Ai nevoie de altceva?