Contabilitatea Veniturior si Cheltuielilor

Imagine preview
(7/10 din 19 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitatea Veniturior si Cheltuielilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 114 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
Probleme de baza privind organizarea contabilitatii cheltuielilor,
Veniturilor si rezultatelor pe exemplul S.N.P. „Petrom” S.A.-Schela Boldesti 1
1.1. Caracteristici tehnice, organizatorice si economice ale S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 1
1.1.1. Regimul juridic, profitul si continutul activitatii 1
1.1.2. Organizarea S.N.P. „PETROM” S.A.-schela Boldesti 5
1.1.3. Organizarea si functionarea contabilitatii;
aspecte juridice 7
1.1.4. Indicatorii tehnico-economici 10
1.2. Momente de evaluare a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor 13
1.3. Clasificarea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
în contabilitatea financiara si în contabilitatea de gestiune 14
1.4. Obiectivul contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor 19
1.5. Principiile contabile generale 22
CAPITOLUL II
Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a cheltuielilor, la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 23
2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare 25
2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor cu materiile prime,
materialele si marfurile 25
2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile 31
2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile
executate de terti 31
2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele si
varsamintele asimilate 36
2.1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 38
2.1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare 43
2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare 43
2.2.1. Contabilitatea pierderilor din creante
legate de participatii 44
2.2.2. Contabilitatea cheltuielilor privind titlurile
de plasament cedate 44
2.2.3. Contabilitatea cheltuielilor din diferente de curs valutar 45
2.2.4. Contabilitatea cheltuielilor privind dobânzile 45
2.2.5. Contabilitatea cheltuielilor privind sconturi acordate 47
2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 48
2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale privind
operatiile de gestiune 48
2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale
privind operatiile de capital 49
2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele 51
2.4.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare privind
amortizarile si provizioanele 52
2.4.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare privind
amortizarile si provizioanele 53
2.4.3. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale privind
amortizarile si provizioanele 54
CAPITOLUL III
Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a veniturilor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 56
3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare 57
3.1.1. Contabilitatea veniturilor din vânzarile de produse,
marfuri si din prestari servicii 58
3.1.2. Contabilitatea veniturilor din productia stocata 61
3.1.3. Contabilitatea veniturilor din productia imobilizata 62
3.1.4. Contabilitatea veniturilor din subventii de exploatare 62
3.1.5. Contabilitatea altor venituri de exploatare 62
3.2. Contabilitatea veniturilor financiare 63
3.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare 64
3.3.1. Contabilitatea veniturilor exceptionale din operatii
de gestiune 64
3.3.2. Contabilitatea veniturilor din provizioane 65
CAPITOLUL IV
Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a rezultatelor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 66
4.1. Contabilitatea operatiilor privind determinarea
rezultatului exercitiului 66
4.1.1. Decontarea cheltuielilor si veniturilor 67
4.2. Calculul si contabilizarea impozitului pe profit 69
4.3. Contul de profit si pierdere-instrument esential de informare
contabila 77
CAPITOLUL V
Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor
pe exemplul S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 83
5.1. Procesul tehnologic de productie 83
5.2. Obiectivele, functiile si rolul contabilitatii de gestiune 86
5.3. Legatura dintre contabilitatea de gestiune si
contabilitatea financiara 89
5.4. Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor 92
CAPITOLUL VI
Analiza cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 96
6.1. Analiza cheltuielilor 96
6.2. Analiza veniturilor 98
CAPITOLUL VII
Controlul financiar de gestiune la
S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 100
7.1. Obiective de control, documente supuse controlului,
constatari si solutii 100
7.2. Acte de control 109
7.3. Valorificarea controlului în procesul de fundamentare
a deciziilor 109
CAPITOLUL VIII
Perfectionarea contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor
financiare 111
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA

CONTABILITATII CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI

REZULTATELOR, PE EXEMPLUL

S.N.P. „PETROM” S.A.-SCHELA BOLDESTI

1.1. CARACTERISTICILE TEHNICE, ORGANIZATORICE SI ECONOMICE ALE S.N.P. „PERTOM” S.A.

- SCHELA BOLDESTI –

1.1.1. REGIMUL JURIDIC, PROFITUL SI CONTINUTUL ACTIVITATII

Resursele minerale situate în subsolul tarii si al platoului continental românesc al Marii Negre fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului român, în conformitate cu dispozitiile generale ale Legii Petrolului nr. 134/29.12.1995.

Petrolul reprezinta substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate în scoarta terestra si care, în conditii de suprafata, se prezinta în stare gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau în stare lichida, sub forma de titei si condensat.

Interesele statului român în domeniul resurselor petroliere sunt reprezentate de Agentia Nationala a Resurselor Minerale, care, ca autoritate competenta, centralizeaza pe baza unui instrument de evidenta numit Carte petroliera, totalitatea acordurilor petroliere încheiate cu titularii acestora.

S.N.P. „PETROM” S.A. reprezinta unul dintre titularii de acorduri petroliere, alaturi de Societatea Nationala a Gazelor Naturale „ROMGAZ” Medias si ceilalti agenti economici care, în conformitate cu prevederile Legii Petrolului au dreptul sa desfasoare operatiuni petroliere.

Forma juridica

Forma juridica a S.N.P. „PETROM” S.A. Bucuresti este de societate comerciala pe actiuni, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile si cu statutul.

Sediul, modul de constituire si de organizare a

S.N.P. Petrom S.A.

S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti a fost înfiintata ca persoana juridica româna, cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 109, sector 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului „PETROM” Bucuresti de la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/15.09.1997. Ordonanta prevede si ca societatile comerciale din domeniul rafinarii si distributiei petrolului si produselor petroliere fuzioneaza cu S.N.P. „PETROM” S.A., fiind absorbite de aceasta.

Capitalul social initial al S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Petrolului „PETROM”, evaluat la valoarea de 10.436,502.137 miliarde lei în baza bilantului contabil la data de 31.07.1997 si a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale absorbite, ajungând la suma totala de 11.606,04 miliarde lei.

Capitalul social este împartit în 464.241.774 actiuni nominative, fiecare actiune în valoare de 25.000 lei. Statutul societatii prevede si posibilitatea maririi sau reducerii capitalului social pe baza hotarârii prevazute de lege. Structura actuala a capitalului social al S.N.P. Petrom S.A. se compune din: 94% capital de stat, gestionat de F.P.S. si 6% capital privat.

Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea statului sunt executate de catre Ministerul Industriei si Comertului.

Persoanele fizice sau juridice, române sau straine pot detine actiuni ale S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, fara a afecta pozitia statului, de actionar majoritar.

Capitalul social aferent cotei detinute de stat la S.N.P. Petrom S.A. poate fi privatizat, potrivit legii. Salariatii proprii au drept de preemtiune pentru cumpararea de actiuni ale S.N.P. Petrom S.A., la valoarea nominala a acestora, pâna la concurenta limitei de 10% din capitalul social.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot în Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare actiune, cesiunea partiala sau totala fiind posibila între actionari sau terti, în conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Veniturior si Cheltuielilor.doc