Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor

Curs
7.6/10 (19 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 36451
Mărime: 172.10KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I

Probleme de baza privind organizarea contabilitatii cheltuielilor,

Veniturilor si rezultatelor pe exemplul S.N.P. „Petrom” S.A.-Schela Boldesti 1

1.1. Caracteristici tehnice, organizatorice si economice ale S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 1

1.1.1. Regimul juridic, profitul si continutul activitatii 1

1.1.2. Organizarea S.N.P. „PETROM” S.A.-schela Boldesti 5

1.1.3. Organizarea si functionarea contabilitatii;

aspecte juridice 7

1.1.4. Indicatorii tehnico-economici 10

1.2. Momente de evaluare a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor 13

1.3. Clasificarea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor

în contabilitatea financiara si în contabilitatea de gestiune 14

1.4. Obiectivul contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor 19

1.5. Principiile contabile generale 22

CAPITOLUL II

Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a cheltuielilor, la

S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 23

2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare 25

2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor cu materiile prime,

materialele si marfurile 25

2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile 31

2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si serviciile

executate de terti 31

2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele si

varsamintele asimilate 36

2.1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 38

2.1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare 43

2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare 43

2.2.1. Contabilitatea pierderilor din creante

legate de participatii 44

2.2.2. Contabilitatea cheltuielilor privind titlurile

de plasament cedate 44

2.2.3. Contabilitatea cheltuielilor din diferente de curs valutar 45

2.2.4. Contabilitatea cheltuielilor privind dobânzile 45

2.2.5. Contabilitatea cheltuielilor privind sconturi acordate 47

2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 48

2.3.1. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale privind

operatiile de gestiune 48

2.3.2. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale

privind operatiile de capital 49

2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele 51

2.4.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare privind

amortizarile si provizioanele 52

2.4.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare privind

amortizarile si provizioanele 53

2.4.3. Contabilitatea cheltuielilor exceptionale privind

amortizarile si provizioanele 54

CAPITOLUL III

Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a veniturilor la

S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 56

3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare 57

3.1.1. Contabilitatea veniturilor din vânzarile de produse,

marfuri si din prestari servicii 58

3.1.2. Contabilitatea veniturilor din productia stocata 61

3.1.3. Contabilitatea veniturilor din productia imobilizata 62

3.1.4. Contabilitatea veniturilor din subventii de exploatare 62

3.1.5. Contabilitatea altor venituri de exploatare 62

3.2. Contabilitatea veniturilor financiare 63

3.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare 64

3.3.1. Contabilitatea veniturilor exceptionale din operatii

de gestiune 64

3.3.2. Contabilitatea veniturilor din provizioane 65

CAPITOLUL IV

Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a rezultatelor la

S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 66

4.1. Contabilitatea operatiilor privind determinarea

rezultatului exercitiului 66

4.1.1. Decontarea cheltuielilor si veniturilor 67

4.2. Calculul si contabilizarea impozitului pe profit 69

4.3. Contul de profit si pierdere-instrument esential de informare

contabila 77

CAPITOLUL V

Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor

pe exemplul S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 83

5.1. Procesul tehnologic de productie 83

5.2. Obiectivele, functiile si rolul contabilitatii de gestiune 86

5.3. Legatura dintre contabilitatea de gestiune si

contabilitatea financiara 89

5.4. Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor 92

CAPITOLUL VI

Analiza cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la

S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 96

6.1. Analiza cheltuielilor 96

6.2. Analiza veniturilor 98

CAPITOLUL VII

Controlul financiar de gestiune la

S.N.P. „PETROM” S.A.-Schela Boldesti 100

7.1. Obiective de control, documente supuse controlului,

constatari si solutii 100

7.2. Acte de control 109

7.3. Valorificarea controlului în procesul de fundamentare

a deciziilor 109

CAPITOLUL VIII

Perfectionarea contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor

financiare 111

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

PROBLEME DE BAZA PRIVIND ORGANIZAREA

CONTABILITATII CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI

REZULTATELOR, PE EXEMPLUL

S.N.P. „PETROM” S.A.-SCHELA BOLDESTI

1.1. CARACTERISTICILE TEHNICE, ORGANIZATORICE SI ECONOMICE ALE S.N.P. „PERTOM” S.A.

- SCHELA BOLDESTI –

1.1.1. REGIMUL JURIDIC, PROFITUL SI CONTINUTUL ACTIVITATII

Resursele minerale situate în subsolul tarii si al platoului continental românesc al Marii Negre fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului român, în conformitate cu dispozitiile generale ale Legii Petrolului nr. 134/29.12.1995.

Petrolul reprezinta substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale acumulate în scoarta terestra si care, în conditii de suprafata, se prezinta în stare gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau în stare lichida, sub forma de titei si condensat.

Interesele statului român în domeniul resurselor petroliere sunt reprezentate de Agentia Nationala a Resurselor Minerale, care, ca autoritate competenta, centralizeaza pe baza unui instrument de evidenta numit Carte petroliera, totalitatea acordurilor petroliere încheiate cu titularii acestora.

S.N.P. „PETROM” S.A. reprezinta unul dintre titularii de acorduri petroliere, alaturi de Societatea Nationala a Gazelor Naturale „ROMGAZ” Medias si ceilalti agenti economici care, în conformitate cu prevederile Legii Petrolului au dreptul sa desfasoare operatiuni petroliere.

Forma juridica

Forma juridica a S.N.P. „PETROM” S.A. Bucuresti este de societate comerciala pe actiuni, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile si cu statutul.

Sediul, modul de constituire si de organizare a

S.N.P. Petrom S.A.

S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti a fost înfiintata ca persoana juridica româna, cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 109, sector 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului „PETROM” Bucuresti de la data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/15.09.1997. Ordonanta prevede si ca societatile comerciale din domeniul rafinarii si distributiei petrolului si produselor petroliere fuzioneaza cu S.N.P. „PETROM” S.A., fiind absorbite de aceasta.

Capitalul social initial al S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti se constituie prin preluarea activului si pasivului Regiei Autonome a Petrolului „PETROM”, evaluat la valoarea de 10.436,502.137 miliarde lei în baza bilantului contabil la data de 31.07.1997 si a capitalurilor sociale ale societatilor comerciale absorbite, ajungând la suma totala de 11.606,04 miliarde lei.

Capitalul social este împartit în 464.241.774 actiuni nominative, fiecare actiune în valoare de 25.000 lei. Statutul societatii prevede si posibilitatea maririi sau reducerii capitalului social pe baza hotarârii prevazute de lege. Structura actuala a capitalului social al S.N.P. Petrom S.A. se compune din: 94% capital de stat, gestionat de F.P.S. si 6% capital privat.

Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea statului sunt executate de catre Ministerul Industriei si Comertului.

Persoanele fizice sau juridice, române sau straine pot detine actiuni ale S.N.P. Petrom S.A. Bucuresti, fara a afecta pozitia statului, de actionar majoritar.

Capitalul social aferent cotei detinute de stat la S.N.P. Petrom S.A. poate fi privatizat, potrivit legii. Salariatii proprii au drept de preemtiune pentru cumpararea de actiuni ale S.N.P. Petrom S.A., la valoarea nominala a acestora, pâna la concurenta limitei de 10% din capitalul social.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot în Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare actiune, cesiunea partiala sau totala fiind posibila între actionari sau terti, în conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Preview document

Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 1
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 2
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 3
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 4
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 5
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 6
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 7
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 8
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 9
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 10
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 11
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 12
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 13
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 14
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 15
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 16
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 17
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 18
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 19
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 20
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 21
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 22
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 23
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 24
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 25
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 26
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 27
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 28
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 29
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 30
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 31
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 32
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 33
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 34
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 35
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 36
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 37
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 38
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 39
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 40
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 41
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 42
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 43
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 44
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 45
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 46
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 47
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 48
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 49
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 50
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 51
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 52
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 53
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 54
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 55
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 56
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 57
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 58
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 59
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 60
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 61
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 62
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 63
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 64
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 65
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 66
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 67
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 68
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 69
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 70
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 71
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 72
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 73
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 74
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 75
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 76
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 77
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 78
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 79
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 80
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 81
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 82
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 83
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 84
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 85
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 86
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 87
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 88
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 89
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 90
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 91
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 92
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 93
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 94
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 95
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 96
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 97
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 98
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 99
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 100
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 101
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 102
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 103
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 104
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 105
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 106
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 107
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 108
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 109
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 110
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 111
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 112
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 113
Contabilitatea Veniturior și Cheltuielilor - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Veniturior si Cheltuielilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL

Introducere Apărută din nevoia gestionării patrimoniului, în scopul păstrării și dezvoltării acestuia, contabilitatea se structurează și se...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea ambalajelor, efectivelor de animale și stocuri aflate la terți și monografie contabilă

I. ARGUMENT Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Analiza diagnostic a unei societăți agroalimentare

Introducere “Restaurantul L’Esperance este un restaurant cu bucatarie internationala, situat chiar langa Arcul de Triumf, unde vei fi cu siguranta...

Scurtă istorie a contabilității

De la primele lucrari publicate in domeniul contabilitatii cu cinci secole in urma, si pana in zilele noastre,bazele teoretice ale contabilitatii...

Contabilitate

Conform IAS 1 prezentarea situatiilor financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare a unei entitati...

Organizarea și funcționarea trezoreriei publice

SCURT ISTORIC Trezoreria Publica este o institutie financiara cu vechime apreciabila in istoria economiei intrucat originile sale se regasesc mai...

Ai nevoie de altceva?