Contablilitatea Imprumuturilor Bancare

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 19157
Mărime: 95.76KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petris R
Curs 3

Extras din document

3.1. CONCEPTUL DE CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI BANCARE

Noţiunile de împrumuturi bancare şi credite bancare nu se confundă. Astfel, împrumuturile se primesc atrăgând datorii, iar creditul se acordă rezultând drepturi de creanţă ale instituţiilor de credit.

Împrumuturile bancare reprezintă obţinerea de lichidităţi în vederea-acoperirii unor goluri temporare sau pentru realizarea unor plasamente profitabile. Ele se structurează în contabilitate sub formă de împrumuturi, depozite ale clientelei sau ale instituţiilor de credit, valori date în pensiune şi împrumuturi de la clientela financiară.

Creditele bancare reprezintă plasamente ale valorilor băneşti disponibile sub forma ajutoarelor acordate clienţilor, cu titlu rambursabil şi purtătoare de dobânzi.

Sursele de provenienţă ale acestor disponibilităţi pot fi:

- sursele proprii ale instituţiilor de credit (aportul la capitalul social, alte componente ale capitalului propriu etc.);

- soldurile creditoare ale conturilor curente;

- sume atrase sub diferite forme de împrumuturi;

- alte surse atrase.

Creditele acordate clienţilor apar sub formă de:

- credite;

- valori primite în pensiune;

- depozite la instituţiile de credit etc.

Sumele atrase de instituţiile de credit apar sub forma:

- împrumuturilor;

- depozite ale altor instituţii de credit;

- valori date în pensiune etc.

Pentru reflectarea contabilă a creditelor şi respectiv a împrumuturilor bancare în planul de conturi sunt rezervate conturi distincte pentru detalierea informaţiilor pe categorii de persoane fizice sau juridice, în funcţie de felul garanţiilor, de grupele de operaţiuni din care au luat naştere, de scopul în care se primesc sau se acordă ajutoarele bancare, de termenele de rambursare şi de alte detalii.

Creditele şi plasamentele se clasifică în următoarele categorii :

- standard;

- în observaţie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

- substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

- îndoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

- pierdere.

Art. 4. - Clasificarea creditelor şi a plasamentelor se face prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

- serviciul datoriei;

- performanţa financiară;

- iniţierea de proceduri judiciare.

Art. 5. - Categoriile de performanţă financiară vor fi notate de la A la E, în ordinea descrescătoare a calităţii acesteia.

În cazul clientelei din sectorul bancar, precum şi în cazul persoanelor fizice performanţa financiară va fi considerată în categoria A.

Evaluarea performanţei financiare a unei entităţi economice din sectorul nebancar va conduce la încadrarea acesteia în una dintre cele cinci categorii de performanţă financiară. Această evaluare se va realiza potrivit normelor interne ale băncilor, aprobate la nivelul consiliului de administraţie al acestora, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi şi calitativi. Punctajul se va stabili luând în considerare factorii cantitativi care se vor referi în principal la indicatorii de lichiditate, solvabilitate, risc şi profitabilitate, factorii calitativi urmând a se referi în principal la aspecte legate de modul de administrare a entităţii economice analizate, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor) şi de condiţiile de piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Indicatorii prevăzuţi la alin. 3 se calculează pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii economice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de autorităţi cu competenţe similare din alte ţări, iar categoria de performanţă financiară se determină şi contribuie la stabilirea categoriei de clasificare în luna următoare celei în care banca are acces la raportările respective.

În cazul în care băncile se găsesc în imposibilitate de a evalua performanţa financiară a unui client din sectorul nebancar, aceasta va fi încadrată direct în categoria E.

Art. 6. - Frecvenţa cu care se determină categoria de performanţă financiară a unei entităţi economice va coincide cu frecvenţa cu care se întocmesc situaţiile financiare.

În vederea clasificării creditelor, pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situaţiilor financiare, se menţine ultima categorie de performanţă financiară determinată.

Prima clasificare a creditelor pentru entităţile economice din sectorul nebancar, efectuată potrivit prezentului regulament, va lua în considerare categoria de performanţă financiară determinată în funcţie de ultimele situaţii financiare.

Art. 8. - Creditele acordate unui debitor şi/sau plasamentele constituite la acesta se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

Preview document

Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 1
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 2
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 3
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 4
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 5
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 6
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 7
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 8
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 9
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 10
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 11
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 12
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 13
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 14
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 15
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 16
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 17
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 18
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 19
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 20
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 21
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 22
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 23
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 24
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 25
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 26
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 27
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 28
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 29
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 30
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 31
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 32
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 33
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 34
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 35
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 36
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 37
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 38
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 39
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 40
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 41
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 42
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 43
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 44
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 45
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 46
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 47
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 48
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 49
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 50
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 51
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 52
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 53
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 54
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 55
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 56
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 57
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 58
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 59
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 60
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 61
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 62
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 63
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 64
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 65
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 66
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 67
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 68
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 69
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 70
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 71
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 72
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 73
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 74
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 75
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 76
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 77
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 78
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 79
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 80
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 81
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 82
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 83
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 84
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 85
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 86
Contablilitatea Imprumuturilor Bancare - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imprumuturilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de...

Contabilitatea Creditelor Bancare

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE CAPITOLUL I TEORIE 1. DEFINITIE Creditul reprezinta o categorie economica, ce exprima relatii de repartitie a...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor

INTRODUCERE Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata având în vedere...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Ai nevoie de altceva?