Control de gestiune

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 32640
Mărime: 948.48KB (arhivat)
Publicat de: Mari D.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gabriela Slusariuc

Cuprins

 1. CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR ...3
 2. 1.1 CONTEXTUL GENERAL AL CONTROLULUI FINANCIAR ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ . .3
 3. 1.2 CONTROLUL - FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI ȘI GESTIUNII FINANCIARE ...4
 4. 1.3 OBIECTUL, ROLUL, ȘI FUNCȚIILE CONTROLULUI FINANCIAR 6
 5. 1.4 FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR ...7
 6. 1.5 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE ȘI EVIDENȚĂ TEHNICO - OPERATIVĂ ȘI CONTABILĂ, SURSĂ ȘI OBIECT DE INFORMARE PENTRU CONTROL .8
 7. CAPITOLUL II METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR ..15
 8. 2.1 SISTEMUL METODOLOGIC DE CONTROL FINANCIAR ..15
 9. 2.2 PROCEDEE DE CONTROL FINANCIAR ...16
 10. 2.2.1. STUDIUL GENERAL PREALABIL 16
 11. 2.2.2 CONTROLUL DOCUMENTAR CONTABIL ..17
 12. 2.2.3 CONTROLUL FAPTIC 19
 13. 2.2.4 ANALIZA ECONOMICO - FIANANCIARĂ ...19
 14. 2.2.5 CONTROLUL TOTAL ȘI PRIN SONDAJ ...20
 15. CAPITOLUL III FINALIZAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL FINANCIAR 24
 16. 3.1 MĂSURI DE VALORIFICARE A CONSTATĂRILOR CONTROLULUI FINANCIAR 24
 17. 3.2 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ..24
 18. 3.3 RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ ...26
 19. 3.4 RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ ...28
 20. 3.5 RĂSPUNDEREA PENALĂ ..30
 21. CAPITOLUL IV CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU ..36
 22. 4.1 CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV ..36
 23. 4.1.1 OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV .36
 24. 4.1.2 ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV ...37
 25. 4.2 CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE ..38
 26. 4.3 ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA INVENTARIERII PATRIMONIALE ...40
 27. 91
 28. CAPITOLUL V CONTROLUL FINANCIAR EXERCITAT DE ORGANELE DIN SUBORDINEA GUVERNULUI . 47
 29. 5.1. EXERCITAREA CONTROLULUI FISCAL .. 47
 30. 5.1.1. CONSIDERATII GENERALE 47
 31. 5.1.2.REGLEMENTAREA CONTROLULUI FISCAL . 49
 32. 5.2 OBIECTIVELE ȘI ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR EXERCITAT DE ORGANELE MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICE . 50
 33. 5.3 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ .. 51
 34. CAPITOLUL VI EVAZIUNEA FISCALĂ ȘI PARADISURILE FISCALE
 35. 6.1.EVAZIUNEA FISCALĂ
 36. 6.1.1. CONCEPTUL ȘI FORMELE EVAZIUNII FISCALE
 37. 6.1.2 ASPECTE SPECIFICE DE EVAZIUNE PE CATEGORII DE OBLIGAȚII FISCALE
 38. 6.1.3.POSIBILITĂȚI DE COMBATERE ȘI DE PREVENIRE A EVAZIUNII FISCALE
 39. 6.2. PARADISURILE FISCALE
 40. 6.2.1. DEFINIȚIA ȘI CARACTERISTICILE PARADISURILOR FISCALE
 41. 6.2.2.CLASIFICAREA PARADISURILOR FISCALE
 42. CAPITOLUL VI CURTEA DE CONTURI ... 74
 43. 7.1 ORGANIZAREA, PERSONALUL ȘI CONDUCEREA CURȚII DE CONTURI ... 74
 44. 7.2 ATRIBUȚIILE DE CONTROL ALE CURȚII DE CONTURI . 61
 45. TESTE GRILĂ . 71
 46. BIBLIOGRAFIE .. 89

Extras din curs

Așa cum nu exista activitate de producție conștientă fără cunoașterea și comensurarea trebuințelor pieței, în mod inevitabil nu poate exista activitate productivă - de orice fel ori natură - organizată sau desfășurată, în cadrul firmelor/ organizaților/societăților comerciale, în afara dorinței declarate de a obține profit. În mod cert această dorință justificată este unul dintre obiectivele oricărei organizații.

Trecerea României la economia de piață al cărui fundament îl constituie proprietatea privată și ale cărei mecanisme presupun coroborarea și îmbinarea organică a legilor pieței cu acțiunea statului, se dovedește a fi un proces complex și de durată. Această economie, nu e lipsită de inechități și abuzuri dar, în același timp, e clar faptul că agentul economic privat oferă cea mai bună perspectivă de păstrare a libertății, precum și cele mai accesibile căi de dezvoltare economică.

În societatea contemporană, economia de piață, ca formă de organizare a vieții economice, în care raportul dintre cerere și ofertă determină principiile de prioritate în organizarea producției și realizarea bunurilor, are la bază agentul economic.

Economia de piață este o economie guvernată de legi specifice între care cele ale pieței sunt determinante cum ar fi: jocul prețurilor, profitul, presiunea concurenței, incertitudinii și riscului.

Într-o economie de piață responsabilitatea socială a firmei este de a-și folosi resursele și de a se lansa în activități menite să-i sporească profitul, funcționând atâta timp cât respectă regulile presupunând o competiție deschisă, dură dar liberă și corectă. În economia de piață oricare agent economic dorește să realizeze profit, iar desfășurarea rentabilă a activității e asigurată de cunoașterea condițiilor economice și financiare în raport cu cerințele și legitățile pieței.

Cunoașterea este necesară în primul rând conducerii agenților economici și personalului acestora și în al doilea rând pentru ceilalți agenți economici, parteneri de afaceri, etc. Această cunoaștere a sistemului patrimonial și financiar al agenților economici se realizează cu ajutorul documentelor primare și al evidenței tehnico operative și contabile.

Asigurarea corectitudinii, exactității și realității acestor informații constituie o problemă de mare răspundere și se realizează cu ajutorul controlului. Prin control conducerea își asigură informarea reală, dinamică și preventivă care ridică valoarea concluziilor și calitatea deciziilor. El nu se rezumă să constate manifestarea neajunsurilor, nu e numai concomitent și ulterior ci în primul rând e bazat pe previziunea desfășurării activității, a posibilităților apariției deficiențelor și anomaliilor.

Statul trebuie să intervină ori de câte ori e necesar prin instrumentele sale juridice și financiare, atunci când situația o impune în vederea respectării legislației și a altor norme

4

specifice. Pe lângă egalitatea între agenții economici, independența și libera inițiativă, o altă caracteristică esențială a economiei de piață este concurența care reprezintă o manifestare a liberei inițiative, un mod de comportament economic ce are la bază rivalitatea pe piață.

Concurența este o luptă între producători pentru condiții mai avantajoase în producerea și desfacerea bunurilor precum și sporirea profitului. Cunoașterea condițiilor economice și financiare în raport cu cerințele și legitățile pieței în care se derulează activitățile agenților economici, previne situațiile de încetare a plăților și de faliment, asigurând obținerea profitului. Cunoașterea situației patrimoniului, a capacității lui de a genera profit este asigurată cu ajutorul: contabilității cât și a controlului financiar. În acest context controlul la nivel micro și macroeconomic reprezintă o funcție eficientă și necesară a conducerii care asigură cunoașterea și perfectionarea modului de gestionare a patrimoniului și de orientare, organizare și desfășurare a activității de producție și desfacere.

În condițiile economice de piață, controlul ca formă de cunoaștere are în vedere trei poziții de interese economico-financiare după cum urmează:

interesele agenților economici bazate pe profit (sistemul contabil și controlul dependent de conducerea agenților economici);

interesele terților agentilor economici (control de certificare a situației patrimonial-financiare a agentului economic);

interesele statului (control independent).

Controlul este deci o necesitate obiectivă și subiectivă, dar nu este un scop în sine ci un mijloc de perfecționare a activității executive, inclusiv a procesului de conducere a acesteia. Controlul are ca direcții esențiale: orientarea mai bună a muncii, întărirea ordinii și disciplinei în organizarea și desfășurarea activității economice, gospodărirea mai bună a mijloacelor materiale și financiare.

Astfel controlul este un factor care contribuie la menținerea activității în situația normală la soluționarea cu competență a problemelor privind dezvoltarea și modernizarea economică în condiții de eficiență reală.

1.2 CONTROLUL - FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI ȘI GESTIUNII FINANCIARE

Controlul în accepțiunea sa semantică e o analiză permanentă sau periodică a unui activ, a unei situații pentru a urmări mersul și pentru a lua măsuri de îmbunătățire. Controlul poate fi definit ca o verificare, o inspecție atentă a corectitudinii unui act, o actiune de supraveghere, o examinare minuțioasă sau puterea de a conduce ca un instrument de reglementare a unui proces.

Privit din punct de vedere al misiunii sale, controlul este componentă intrinsecă a managementului, iar din punct de vedere al exercitării sale este o activitate umană, autonomă și specifică care servește atât conducerii firmei, societăților și partenerilor ei cât și autorităților publice sau chiar populației.

Datorită importanței sale sistemul de control financiar poate fi considerat ca un instrument indispensabil managementului pentru supravegherea regulată a activitătii firmei cu scopul de a lua la timp deciziile ce se impun.

5

Managementul reprezintă efortul de a organiza activitatea de conducere în raport cu legitățile pieței în vederea cunoașterii și perfecționării modului de gestionare a potențialului agenților economici și de a preveni apariția riscurilor deficiențelor și lipsurilor în activitatea acestora. În literatura de specialitate conducerea întreprinderii este definită de cinci funcții principale, respectiv: prevederea, organizare, comandă coordonarea și controlul. Toți autorii ce s-au ocupat de teoria managementului au atribuit controlului o importanță deosebită în cadrul functiilor acestuia.

Principalele responsabilități ale unui manager sunt:

Bibliografie

1. C. Tulai & Serbu -Fiscalitate comparată și armonizări fiscale, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca 2005

2. Constantin Roman, Vasile Tabara, Aureliana Geta Roman-Control financiar si audit public,Editura Economica Bucuresti, 2007

3. I.Bostan -Controlul fiscal, Editura Polirom, Iași, 2003

4. I.Văcărel -Finanțe publice, Editura didactică și pedadogică, București, 2002

5. M. Boulescu -Control financiar, Editura Eficient, București, 1997

6. P. Popeangă -Controlul financiar contabil, Editura. Tribuna Economică, București, 1999

7. V. Bârle- Frauda Fiscală, Editura Teora, București, 2005

8. Hotarâre nr. 1538 din 18/12/2003 pentru organizarea si functionarea Garzii Financiare

9. Ordonanta de urgenta nr. 91 din 02/10/2003 privind organizarea Garzii Financiare

10. Legea nr. 132 din 21/04/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

11. Ordonanta nr. 8 din 20/01/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

12. Lege nr. 154 din 20/05/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor masuri de preluare a Garzii Financiare si a Autoritatii Nationale a Vamilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor masuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

13. Lege nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Monitorul Oficial nr. 672 din 27 iulie 2005

14. Regulamentul de organizare și funcționare a Curții de Conturi a României

15. Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în M. Of. al României nr. 282/29.04.2009

16. *** http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/default.aspx

17. Beauchamp Andre - Guide mondial des Paradis Fiscaux, Editura Bernard Grasset, Paris, 1995

Preview document

Control de gestiune - Pagina 1
Control de gestiune - Pagina 2
Control de gestiune - Pagina 3
Control de gestiune - Pagina 4
Control de gestiune - Pagina 5
Control de gestiune - Pagina 6
Control de gestiune - Pagina 7
Control de gestiune - Pagina 8
Control de gestiune - Pagina 9
Control de gestiune - Pagina 10
Control de gestiune - Pagina 11
Control de gestiune - Pagina 12
Control de gestiune - Pagina 13
Control de gestiune - Pagina 14
Control de gestiune - Pagina 15
Control de gestiune - Pagina 16
Control de gestiune - Pagina 17
Control de gestiune - Pagina 18
Control de gestiune - Pagina 19
Control de gestiune - Pagina 20
Control de gestiune - Pagina 21
Control de gestiune - Pagina 22
Control de gestiune - Pagina 23
Control de gestiune - Pagina 24
Control de gestiune - Pagina 25
Control de gestiune - Pagina 26
Control de gestiune - Pagina 27
Control de gestiune - Pagina 28
Control de gestiune - Pagina 29
Control de gestiune - Pagina 30
Control de gestiune - Pagina 31
Control de gestiune - Pagina 32
Control de gestiune - Pagina 33
Control de gestiune - Pagina 34
Control de gestiune - Pagina 35
Control de gestiune - Pagina 36
Control de gestiune - Pagina 37
Control de gestiune - Pagina 38
Control de gestiune - Pagina 39
Control de gestiune - Pagina 40
Control de gestiune - Pagina 41
Control de gestiune - Pagina 42
Control de gestiune - Pagina 43
Control de gestiune - Pagina 44
Control de gestiune - Pagina 45
Control de gestiune - Pagina 46
Control de gestiune - Pagina 47
Control de gestiune - Pagina 48
Control de gestiune - Pagina 49
Control de gestiune - Pagina 50
Control de gestiune - Pagina 51
Control de gestiune - Pagina 52
Control de gestiune - Pagina 53
Control de gestiune - Pagina 54
Control de gestiune - Pagina 55
Control de gestiune - Pagina 56
Control de gestiune - Pagina 57
Control de gestiune - Pagina 58
Control de gestiune - Pagina 59
Control de gestiune - Pagina 60
Control de gestiune - Pagina 61
Control de gestiune - Pagina 62
Control de gestiune - Pagina 63
Control de gestiune - Pagina 64
Control de gestiune - Pagina 65
Control de gestiune - Pagina 66
Control de gestiune - Pagina 67
Control de gestiune - Pagina 68
Control de gestiune - Pagina 69
Control de gestiune - Pagina 70
Control de gestiune - Pagina 71
Control de gestiune - Pagina 72
Control de gestiune - Pagina 73
Control de gestiune - Pagina 74
Control de gestiune - Pagina 75
Control de gestiune - Pagina 76
Control de gestiune - Pagina 77
Control de gestiune - Pagina 78
Control de gestiune - Pagina 79
Control de gestiune - Pagina 80
Control de gestiune - Pagina 81
Control de gestiune - Pagina 82
Control de gestiune - Pagina 83
Control de gestiune - Pagina 84
Control de gestiune - Pagina 85
Control de gestiune - Pagina 86
Control de gestiune - Pagina 87
Control de gestiune - Pagina 88
Control de gestiune - Pagina 89
Control de gestiune - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Control de gestiune.pdf

Alții au mai descărcat și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Control strategic de gestiune - metoda target costing

1. CONTROLUL DE GESTIUNE SI ROLUL CONTROLULUI IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR Administrarea eficientă a unei întreprinderi presupune utilizarea cât...

Controlul Intern prin Inventariere

1. Aspecte teoretico-metodologice 1.1. Ce este controlul prin inventariere Inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si...

Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA

CAPITOLUL I – Prezentarea S.C. AGRA’S S.A. 1.1. Aspecte privind identificarea S.C. AGRA’S S.A. Societatea Comercială AGRA’S Societate pe Acţiuni...

Control de Gestiune

1 Functiile managementului intr-o entitate Functiile pe care le indeplineste managementului intr-o entitate: - functia de previziune: def...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Expertiza Contabilă

EXPERTIZA CONTABILĂ 1. Conceptul de expertiză contabilă Expertiza, în general, este: - activitatea de cercetare efectuată de un specialist,...

Control Financiar

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Notiuni introductive Tranziţia spre economia de piaţă impune...

Te-ar putea interesa și

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

INTRODUCERE Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Controlul propriu la agenții economici

Cap I. Influenţa specificului activităţii societăţii comerciale „CETATEA” S.A., Tg.Neamţ asupra organizării şi exercitării controlului finaciar...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Influența factorilor culturali asupra instrumentelor de control de gestiune

INTRODUCERE Problematica controlului de gestiune este una actuală. Controlul a fost si este prezent in toate laturile realităţii...

Ai nevoie de altceva?