Control Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: ppt
Pagini : 73 în total
Mărime: 2.63MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Sumarul cursului:

Baza legală

Obiectul, atribuţiile, procedurile, metodele şi tipurile controlului fiscal

Pregătirea inspecţiei fiscale

Inspecţia fiscală propriu-zisă

Finalizarea controlului – actele de control

Sancţiunile aplicabile şi căile de atac ale actelor administrativ fiscale

Colectarea creanţelor fiscale

Temeiul juridic al inspecţiei fiscale:

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

O.G. nr. 92/2003 republicată în M.OF. nr. 513/31.07.2007

modificată şi completată prin

O.G. nr. 47/2007

O.U.G. nr. 19/2008

O.U.G. nr. 192/ 2008

O.U.G. nr. 226/ 2008

LEGEA nr. 52/ 2009

O.U.G. nr. 34/2009

Sistemul fiscal românesc este unul declarativ - acţiunea voluntară a contribuabililor de a calcula, declara şi achita obligaţiile faţă de bugetul de stat

Verificarea:

Bazelor de impunere;

Legalităţii şi realităţii declaraţiilor fiscale;

Corectitudinii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili;

Respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile;

Stabilirii diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.

Examinarea documentelor din dosarul fiscal;

Verificarea concordanţei datelor din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă;

Discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali sau împuterniciţii acestora, după caz;

Solicitarea de informaţii de la terţi;

Stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată;

Verificarea locurilor unde se desfăşoară activităţile generatoare de venituri impozabile;

Dispunerea măsurilor asiguratorii în condiţiile legii;

Efectuarea de investigaţii fiscale, în vederea descoperirii de noi elemente relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;

Aplicarea de sancţiuni potrivit dispoziţiilor legale.

Control inopinat – verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări referitoare la încălcarea legislaţiei fiscale, fără anunţarea prealabilă a contribuabilului;

Control încrucişat – verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale contribuabilului în corelaţie cu cele deţinute de alte persoane; controlul încrucişat poate fi şi inopinat.

Control prin sondaj – verificarea selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative în care se reflectă modul de calcul, evidenţiere şi plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

Procedurile descrise anterior pot fi combinate în funcţie de următorii factori:

Tipul contribuabilului;

Obiectivele acţiunii de inspecţie fiscală;

Tipul activităţii contribuabilului, gradul de risc pe care derularea tranzacţiilor şi altor operaţiuni o comportă din punct de vedere fiscal;

Timpul maxim în care activitatea de control poate fi desfăşurată

Generală – se verifică toate obligaţiile fiscale, pentru o perioadă determinată;

Parţială – se verifică una sau mai multe obligaţii fiscale, pentru o perioadă determinată.

Conținut arhivă zip

  • controlul fiscal.ppt
  • Evaziunea fiscala.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor în Unitatea SC Nicolzoe Impex SRL

Argument În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist , adică cuprinde contabilitatea financiară şi...

Fiscalitatea Veniturilor din Munca în Anul 2010

Frecventele modificări ale legislaţiei fiscale, inclusiv prin legile anuale ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat,...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Tipuri de Monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Analiza Cheltuielilor Întreprinderii

1. Abordari conceptuale privind cheltuielile Caracterizarea starii de performanta a intreprinderii presupune analiza a doua categorii de baza de...

Registre Contabile

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Întocmirea, editarea si pastrarea...

Bazele Contabilității

CURSUL 1 I. Definiţia contabilităţii Prima definiţie a contabilităţii a fost dată de italianul Luca Paciolo în lucrarea sa, „Summa de...

Ai nevoie de altceva?