Control Financiar

Curs
7.3/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 53807
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Faust Dima
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ
 2. 5
 3. 1.1. Notiuni introductive 5
 4. 1.2. Funcţia si rolul controlului 9
 5. 1.3. Clasificarea şi obiectivele controlului economic financiar
 6. 15
 7. CAPITOLUL II METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR
 8. 24
 9. 2.1. Sistemul metodologic de control financiar
 10. 24
 11. 2.2. Procedee şi tehnici de control financiar
 12. 28
 13. 2.2.1. Controlul documentar - contabil 30
 14. 2.2.2. Controlul faptic 35
 15. 2.2.2.1. Inventarierea – motivaţie, scop, organizare şi responsabilitate
 16. 35
 17. 2.2.2.2 Exemple privind compensarea 48
 18. 2.2.3. Analiza economico – financiară 52
 19. 2.2.4. Controlul total şi prin sondaj 53
 20. CAPITOLUL III ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR LA INSTITUŢIILE PUBLICE ŞI AGENŢII ECONOMICI DIN ROMÂNIA
 21. 54
 22. 3.1. Controlul economico-financiar necesitate obiectivă a statului de drept
 23. 54
 24. 3.2. Controlul intern la entităţile publice 56
 25. 3.2.1. Obiectivele generale ale controlului intern 56
 26. 3.2.2. Tipuri de control intern 59
 27. 3.2.3. Controlul financiar preventiv 62
 28. 3.2.3.1 Controlul financiar preventiv propriu
 29. 63
 30. 3.2.3.1.1. Rolul şi obiectivele controlului financiar preventiv
 31. 64
 32. 3.2.3.2.Conţinutul şi organizarea controlului financiar preventiv
 33. 66
 34. 3.3. Controlul financiar la agenţii economic
 35. 71
 36. 3.3.1. Controlul financiar propriu 71
 37. 3.3.2. Controlul financiar preventiv 71
 38. 3.3.3. Controlul financiar de gestiune 72
 39. CAPITOLUL IV CONTROLUL FINANCIAR SI FISCAL AL STATULUI
 40. 76
 41. 4.1. Controlul executivului 76
 42. 4.1.1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 43. 78
 44. 4.1.2. Organizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 45. 85
 46. 4.1.3. Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 47. 87
 48. 4.1.4. Garda Financiară 87
 49. 4.2. Corpul controlorilor delegaţi 92
 50. 4.2.1. Exercitarea controlului financiar preventiv delegat
 51. 93
 52. 4.3. Controlul financiar exercitat de Ministerul Economiei Si Finantelor
 53. 98
 54. 4.3.1. Programarea şi organizarea activităţii de control financiar
 55. 98
 56. 4.3.2. Inspectia fiscala 102
 57. 4.4. Controlul legislativului – Curtea de Conturi
 58. 110
 59. 4.4.1. Organizarea Curţii de Conturi 110
 60. 4.4.2. Atribuţiile de control ale Curţii de Conturi
 61. 111
 62. 4.4.3. Autoritatea de audit 114
 63. CAPITOLUL V FINALIZAREA ACTIUNILOR DE CONTROL
 64. 116
 65. 5.1. Valorificarea actelor de control intocmite ca urmare a controlului financiar propriu
 66. 116
 67. 5.2. Valorificarea actelor de control intocmite de controlul executivului
 68. 118
 69. 5.3. Stabilirea răspunderii ca modalitate de finalizare a controlului financiar
 70. 127
 71. 5.3.1. Răspunderea disciplinară 127
 72. 5.3.2. Răspunderea contravenţionala 128
 73. 5.3.2.1. Răspunderea contravenţionala - formă a răspunderii juridice
 74. 128
 75. 5.3.3. Răspunderea patrimoniala - trăsături, condiţii si forme
 76. 133
 77. 5.3.4. Răspunderea civila 135
 78. 5.3.4.1. Răspunderea civila delictuala 136
 79. 5.3.4.2. Răspunderea contractuala 138
 80. 5.3.5. Răspunderea penala 138
 81. 5.3.5.1. Caracterizarea infracţiunii ca fapta antisociala
 82. 139
 83. 5.3.5.2. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii 139
 84. B I B L I O G R A F I E 142

Extras din curs

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL, CONTROLUL SI TRANZIŢIA CĂTRE ECONOMIA DE PIAŢĂ

1.1. Notiuni introductive

Tranziţia spre economia de piaţă impune aşezarea economiei naţionale pe baze manageriale avansate, în cadrul unei economii mixte de piaţă în care să se asigure bazele juridice reale ale funcţionării entităţilor economice, pe criteriul pluralismului formelor de proprietate, să se regleze problemele eficienţei prin concurenţă şi liberă iniţiativă, iar statul să asigure derularea normală a funcţiilor sistemului economic şi să intervină numai atunci când diverşi factori perturbă capacitatea de concurenţă firească a agenţilor economici. Prin aceasta, nu putem concluziona că se diminuează rolul statului, ci că folosirea lui se face raţional, aşa cum se întâmplă de altfel în toate ţările democratice, realitatea economică, socială şi politică fiind elocventă.

Rezolvarea cu succes a problemelor tranziţiei este garantată dacă activitatea în această perioadă este orientată cu precădere pe criterii de utilitate, economicitate, eficacitate şi eficienţă. Economia este aceea care susţine rentabilizarea unei societăţi, este singurul joc din care nu se pierde, dacă este înţeles corect şi realizat cu artă managerială fără ingerinţe ideologice.20 Tranziţia spre economia de piaţă în ţara noastră a generat şi o reconsiderare a modului de abordare a procesului de management din punct de vedere al definirii, a funcţiilor şi a atribuţiilor acestuia.

După cum este consemnat în literatura de specialitate, managementul este cea mai răspândită funcţie în toate societăţile umane, aplicându-se în toate casele, bisericile, instituţiile de guvernare şi în acţiunile antreprenoriale economice. De fapt, toţi marii lideri ai istoriei, au fost manageri care au condus ţări, explorări, războaie şi alte eforturi umane. De la situaţia de aproape necunoscut până în 1900, managementul a devenit începând cu secolul XX, activitatea centrală, o forţă inovatoare de care societatea contemporană depinde în ceea ce priveşte dezvoltarea şi bunăstarea naţională. P. Drucker susţine că managementul „exprimă credinţa că schimbările economice pot fi transformate în cea mai puternică forţă motrică de îmbunătăţire a vieţii individuale şi de echitate socială. Managementul este factorul determinant al progresului economic social…”21 Managementul este ştiinţa care are ca obiectiv studierea relaţiilor de conducere din sistemele economico-sociale, descoperirea legităţilor şi principiilor care guvernează aceste relaţii, conceperea de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de management menite să asigure optimizarea stabilirii obiectivelor şi funcţionării acestor sisteme. Stabilind obiectivele şi ansamblul acţiunilor prin care acestea se realizează, managementul asigură trecerea sistemului dintr-o stare iniţială într-o stare viitoare dorită.22. Ca fenomen unitar şi complex managementul oferă pentru studiu patru puncte nodale şi anume : mecanismul, structura, dinamica şi evoluţia; ele sunt etapele logice ale oricărui proces de conducere, succesiunea oricărui act de conducere. Există în toată lumea o funcţie generală denumită conducere – spune Peter Druker – şi care serveşte aceluiaşi scop în toate societăţile dezvoltate.

Gândind mai profund asupra managementului, trebuie conceput ca o atitudine firească, deliberată faţă de utilizarea inteligentă a efortului uman; el nu poate fi un act de voluntarism de arbitrariu şi de subiectivism. Adesea, managementul a fost echivalent cu persoanele de conducere ale unităţii. Desfăşurat de oameni, managementul vizează în finalitate omul, din punct de vedere al raporturilor interumane, a conduce înseamnă a explica, a influenţa, a convinge, a mobiliza pe alţii în ceea ce trebuie să facă, considerând că managementul trebuie să aibă un statut propriu, eliberat de dogme şi tutelară măruntă.23 Deci, managementul, ca ştiinţă – artă a conducerii firmei – sau practic – aplicare a acesteia – conducerea unităţii constă în esenţă, în luarea deciziilor.

La nivelul microeconomic, la nivel de firmă, „Procesul de management” constă în ansamblul fazelor, a proceselor prin care se determină obiectivele acestuia şi ale subsistemelor incorporate, resursele şi procesele de muncă necesare realizării lor şi executării acestora, prin care se integrează şi se controlează munca personalului, folosind un complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a raţiunilor care au determinat înfiinţarea firmei respective.24

După opinia unor specialişti din ţara noastră, în cadrul procesului de management se delimitează mai multe componente cărora le corespund funcţiile şi atribuţiile managementului, acestea fiind previziunea, organizarea, antrenarea, coordonarea şi control-evaluarea. Acestea alcătuiesc conţinutul procesului tipic de management, care se exercită în toate sistemele social economice, deci inclusiv în firme, indiferent de caracteristicile lor.25 Luate separat, fiecare din aceste funcţii înseamnă şi decizie, dar mai presus de orice, înseamnă cunoaştere.

Activitatea oricărei firme se desfăşoară pe două planuri: execuţia – ansamblul acţiunilor sau operaţiunilor legate de producerea de bunuri sau prestări de servicii, etc. şi conducerea – ansamblul acţiunilor de decizie privind organizarea, strategia, coordonarea, gestionarea şi controlul. Prin aceste două procese importante, managementul entităţii economice urmăreşte să realizeze obiectivele acesteia în condiţii de profitabilitate ridicată şi de utilitate socială.

În literatura economică, managementul este frecvent asimilat „dirijării judicioase a resurselor umane, materiale şi financiare” în scopul funcţionării echilibrate a fiecărei subdiviziuni structurale şi a unităţii în ansamblu.26

Într-o economie de piaţă concurenţială, unitatea economică trebuie să dea dovadă de transparenţă, să ofere terţilor informaţii asupra performanţelor sale. Aceasta se poate realiza cu ajutorul funcţiei de control-evaluare, care este procesul prin care managerii efectuează controlul. Din literatura de specialitate se desprind mai multe definiţii ale funcţiei de control-evaluare, care în esenţă reprezintă un efort sistematic făcut de managementul firmei, pentru a compara rezultatele cu standardele, planurile sau obiectivele stabilite, astfel încât să determine dacă rezultatele corespund acestor standarde şi dacă este nevoie de acţiuni corective.27 Deci control-evaluare este o funcţie a managementului care poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care performanţele firmei, subsistemele şi competenţele acestora sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite iniţial, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării abaterilor pozitive. Deci se poate spune că funcţia de control-evaluare închide ciclul procesului de management şi răspunde la întrebarea „Cum s-a finalizat munca depusă, cu ce rezultate ? „28

Preview document

Control Financiar - Pagina 1
Control Financiar - Pagina 2
Control Financiar - Pagina 3
Control Financiar - Pagina 4
Control Financiar - Pagina 5
Control Financiar - Pagina 6
Control Financiar - Pagina 7
Control Financiar - Pagina 8
Control Financiar - Pagina 9
Control Financiar - Pagina 10
Control Financiar - Pagina 11
Control Financiar - Pagina 12
Control Financiar - Pagina 13
Control Financiar - Pagina 14
Control Financiar - Pagina 15
Control Financiar - Pagina 16
Control Financiar - Pagina 17
Control Financiar - Pagina 18
Control Financiar - Pagina 19
Control Financiar - Pagina 20
Control Financiar - Pagina 21
Control Financiar - Pagina 22
Control Financiar - Pagina 23
Control Financiar - Pagina 24
Control Financiar - Pagina 25
Control Financiar - Pagina 26
Control Financiar - Pagina 27
Control Financiar - Pagina 28
Control Financiar - Pagina 29
Control Financiar - Pagina 30
Control Financiar - Pagina 31
Control Financiar - Pagina 32
Control Financiar - Pagina 33
Control Financiar - Pagina 34
Control Financiar - Pagina 35
Control Financiar - Pagina 36
Control Financiar - Pagina 37
Control Financiar - Pagina 38
Control Financiar - Pagina 39
Control Financiar - Pagina 40
Control Financiar - Pagina 41
Control Financiar - Pagina 42
Control Financiar - Pagina 43
Control Financiar - Pagina 44
Control Financiar - Pagina 45
Control Financiar - Pagina 46
Control Financiar - Pagina 47
Control Financiar - Pagina 48
Control Financiar - Pagina 49
Control Financiar - Pagina 50
Control Financiar - Pagina 51
Control Financiar - Pagina 52
Control Financiar - Pagina 53
Control Financiar - Pagina 54
Control Financiar - Pagina 55
Control Financiar - Pagina 56
Control Financiar - Pagina 57
Control Financiar - Pagina 58
Control Financiar - Pagina 59
Control Financiar - Pagina 60
Control Financiar - Pagina 61
Control Financiar - Pagina 62
Control Financiar - Pagina 63
Control Financiar - Pagina 64
Control Financiar - Pagina 65
Control Financiar - Pagina 66
Control Financiar - Pagina 67
Control Financiar - Pagina 68
Control Financiar - Pagina 69
Control Financiar - Pagina 70
Control Financiar - Pagina 71
Control Financiar - Pagina 72
Control Financiar - Pagina 73
Control Financiar - Pagina 74
Control Financiar - Pagina 75
Control Financiar - Pagina 76
Control Financiar - Pagina 77
Control Financiar - Pagina 78
Control Financiar - Pagina 79
Control Financiar - Pagina 80
Control Financiar - Pagina 81
Control Financiar - Pagina 82
Control Financiar - Pagina 83
Control Financiar - Pagina 84
Control Financiar - Pagina 85
Control Financiar - Pagina 86
Control Financiar - Pagina 87
Control Financiar - Pagina 88
Control Financiar - Pagina 89
Control Financiar - Pagina 90
Control Financiar - Pagina 91
Control Financiar - Pagina 92
Control Financiar - Pagina 93
Control Financiar - Pagina 94
Control Financiar - Pagina 95
Control Financiar - Pagina 96
Control Financiar - Pagina 97
Control Financiar - Pagina 98
Control Financiar - Pagina 99
Control Financiar - Pagina 100
Control Financiar - Pagina 101
Control Financiar - Pagina 102
Control Financiar - Pagina 103
Control Financiar - Pagina 104
Control Financiar - Pagina 105
Control Financiar - Pagina 106
Control Financiar - Pagina 107
Control Financiar - Pagina 108
Control Financiar - Pagina 109
Control Financiar - Pagina 110
Control Financiar - Pagina 111
Control Financiar - Pagina 112
Control Financiar - Pagina 113
Control Financiar - Pagina 114
Control Financiar - Pagina 115
Control Financiar - Pagina 116
Control Financiar - Pagina 117
Control Financiar - Pagina 118
Control Financiar - Pagina 119
Control Financiar - Pagina 120
Control Financiar - Pagina 121
Control Financiar - Pagina 122
Control Financiar - Pagina 123
Control Financiar - Pagina 124
Control Financiar - Pagina 125
Control Financiar - Pagina 126
Control Financiar - Pagina 127
Control Financiar - Pagina 128
Control Financiar - Pagina 129
Control Financiar - Pagina 130
Control Financiar - Pagina 131
Control Financiar - Pagina 132
Control Financiar - Pagina 133
Control Financiar - Pagina 134
Control Financiar - Pagina 135
Control Financiar - Pagina 136
Control Financiar - Pagina 137
Control Financiar - Pagina 138
Control Financiar - Pagina 139
Control Financiar - Pagina 140
Control Financiar - Pagina 141
Control Financiar - Pagina 142
Control Financiar - Pagina 143
Control Financiar - Pagina 144

Conținut arhivă zip

 • Control Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Motivarea - Armă Strategică în Managementul Firmei

INTRODUCERE La ora actuala managementul resurselor umane a devenit un domeniu caruia i se acorda o importanta deosebita în cadrul oricarei...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiza economico - financiară a întreprinderii

1 DESCRIEREA SOCIETATII S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. Firma S.C. COMELECTRO 2002 S.R.L. cu sediul social : Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 29,...

Analiză economico-financiară SC Valgab Trust SRL Iași

CAPITOLUL 1 Prezentare SC VALGAB TRUST SRL Iasi S.C. VALGAB TRUST S.R.L Iaşi a fost înfiinţată în anul 2003, cu sediul social în Iaşi, având ca...

Managementul constituirii și funcționarii societăților comerciale

INTRODUCERE Legea nr. 31/1990, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, cuprinde in titlul II, reguli generale...

Analiza Comparată a Curții de Conturi din Romănia și a Curții Europene de Conturi

1. SCURT ISTORIC Curtea de Conturi a fost instituită prin Tratatul de la Bruxelles, din 22 iulie 1975 şi şi-a început activitatea în octombrie...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?