Control Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 8495
Mărime: 49.92KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laptes Ramona
Universitatea Transilvania Brasovb

Extras din document

CURS 1

Funcţiile şi formele controlului financiar

1.3. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar

Controlul financiar cuprinde în sfera sa, sub aspect legislativ, teoretic şi practic, problematica foarte complexă, specifică domeniului economic şi financiar, în interacţiunea şi condiţionarea sa reciprocă cu domeniul tehnic, tehnologic şi juridic.

Controlul financiar cercetează viaţa economică la nivel micro şi macroeconomic, privită prin prisma corectitudinii operaţiunilor dar şi a eficienţei cu care sunt gestionate şi utilizate resursele materiale, financiare şi umane.

Gradul de dezvoltare economico-socială, diversitatea activităţilor şi conexiunile care se stabilesc între acestea, definesc conţinutul controlului financiar, care cuprinde în obiectul său de activitate:

-modul de aplicare şi de îndeplinire a directivelor stabilite;

-prevenirea şi înlăturarea aspectelor negative şi mediatizarea celor pozitive astfel încât să se asigure creşterea profitabilităţii activităţii entităţilor economice.

Importanţa şi necesitatea controlului financiar în condiţiile economiei de piaţă sunt unanim recunoscute. Rolul controlului financiar poate fi pus în evidenţă în toate fazele proceselor economico-sociale, începând de la activităţile de proiectare, contractare, până la finalizarea acestora şi înregistrarea rezultatelor obţinute.

În condiţiile economiei de piaţă este necesară întărirea instituţiei controlului financiar, atât sub aspectul modului de organizare, cât şi sub aspectul cuprinderii şi extinderii acestuia în viaţa economică.

Controlul financiar, ca atribut al conducerii, îndeplineşte două categorii de funcţii:

-funcţii cu caracter general;

-funcţii cu caracter particular.

A. Funcţiile cu caracter general sunt:

- funcţia de evaluare: prin această funcţie controlul financiar permite aprecierea, în condiţii de legalitate şi realitate, a dificultăţilor şi abaterilor, generează sugestii, propuneri şi asigură fixarea şi implementarea măsurilor pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii controlate, eliminând cauzele care au generat abaterile;

- funcţia preventivă presupune o serie de măsuri luate de organele de control în vederea evitării şi eliminării abaterilor înainte de a se produce efectele, prin identificarea şi înlăturarea cauzelor care le generează; funcţia preventivă contribuie la prevenirea tendinţelor care necesită decizii de corecţie şi urmăreşte legalitatea, oportunitatea şi economicitatea actelor şi operaţiunilor;

- funcţia de documentare asigură cunoaşterea cantitativă şi calitativă a problemelor şi fenomenelor care fac obiectul dezvoltării economico-sociale;

- funcţia de recuperare demonstrează importanţa majoră a controlului financiar pentru că se referă la acţiuni de descoperire şi de recuperare a pagubelor şi adoptarea măsurilor faţă de cei vinovaţi;

- funcţia educativă: controlul financiar asigură creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului din domeniile controlate şi generalizarea experienţei pozitive;

- funcţia corectivă: în situaţia în care în urma acţiunilor de control se constată nereguli, deficienţe şi abateri, se valorifică, în manieră coercitivă, constatările prin corectarea şi aducerea la normalitate a situaţiilor constatate;

- funcţia sancţionatorie a controlului financiar vizează descurajarea abaterilor prin sancţionarea celor care se abat de la normele stabilite.

B. Funcţiile cu caracter particular sunt:

- funcţia de măsurare ulterioară a ecarturilor;

- funcţia de diagnosticare a erorilor financiare;

- funcţia de revizuire a obiectivelor sau a previziunilor viitoare;

- funcţia de a interveni în cadrul competenţelor date, care are ca obiectiv soluţionarea problemelor entităţii economice;

- funcţia de pregătire a entităţilor economice, care se realizează pe baza rezultatelor controlului financiar;

- funcţia de învăţare se materializează prin acţiunea coercitivă a controlului.

1.4. Formele controlului financiar

Pentru realizarea funcţiei de reglare a situaţiei economico-financiare a entităţilor economice şi pentru îndeplinirea atributului de funcţie a managementului, controlul financiar se manifestă sub diferite forme corelative, care reflectă realitatea, atât sub aspect general şi esenţial, cât şi sub aspect concret, particular.

După criteriul sferei de cuprindere, controlul, ca sistem de cunoaştere şi acţiune îmbracă următoarele forme:

- control tehnic şi tehnologic;

- control economic;

- control financiar;

- control contabil;

- control comercial, control juridic, control sanitar, control al protecţiei muncii , controlul calităţii produselor, etc.

Preview document

Control Financiar - Pagina 1
Control Financiar - Pagina 2
Control Financiar - Pagina 3
Control Financiar - Pagina 4
Control Financiar - Pagina 5
Control Financiar - Pagina 6
Control Financiar - Pagina 7
Control Financiar - Pagina 8
Control Financiar - Pagina 9
Control Financiar - Pagina 10
Control Financiar - Pagina 11
Control Financiar - Pagina 12
Control Financiar - Pagina 13
Control Financiar - Pagina 14
Control Financiar - Pagina 15
Control Financiar - Pagina 16
Control Financiar - Pagina 17
Control Financiar - Pagina 18
Control Financiar - Pagina 19
Control Financiar - Pagina 20
Control Financiar - Pagina 21
Control Financiar - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • CURS 1.doc
  • CURS 2.doc
  • CURS 3.doc
  • CURS 4.doc
  • CURS 5.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Impozitul pe Profit si Imaginea Fidela

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Contabilitatea Cheltuielilor la SC CMG SA

I INTRODUCERE 1.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist,...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Contabilitatea, Analiza, Raportarea si Decontarea Taxei pe Valoarea Adaugata

INTRODUCERE În ţara noastră care se găseşte într-un proces tranzitoriu spre economia de piaţă, rata presiunii fiscale este determinată de gradul...

Expertiza Contabilă

Expertiza contabilă – numirea expertului – efectuarea expertizei – raportul de expertiza contabilă – valorificarea expertizei – onorariul...

Control Fiscal

Capitolul 1: Controlul fiscal 1.1. Noţiunea de control fiscal- definire, obiective, sfera de cuprindere Primele mărturii ale existenţei...

Ai nevoie de altceva?