Controlul Fiscal și Evaziunea Fiscală

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 1379
Mărime: 13.00KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CONTROLUL FISCAL SI EVAZIUNEA FISCALA

CONTROLUL FISCAL

Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii îndeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.

Drepturile si obligatiile organelor fiscale si ale contribuabililor

Organele fiscale au dreptul

a) sa verifie înscrisuri, registre sau evidente contabile ale contribuabililor verificati, referitoare la obiectul controlului, sa primeasca copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabila;

b) sa solicite, verbal sau în scris, toate informatiile si justificarile referitoare la abaterile constatate.

c) sa retina documentele în scopul protejarii împotriva înstrainarii sau distrugerii, în conditiile legii, acte, înscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile.

d) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal.

e) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor si surselor impozabile;

f) sa confiste, în conditiile legii, obiectele sau produsele reprezentând bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele în lei si în valuta dobândite ilicit;

g) sa stabileasca obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situatia în care în evidenta contabila nu exista documente justificative sau contribuabilul refuza prezentarea acestora,

Organele de control fiscal au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa aplice corect, cu obiectivitate si profesionalism prevederile legislatiei contabile si fiscale si normale de aplicare a acestora;

b) sa prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control si ordinul de serviciu;

c) sa efectueze controlul în asa fel încât sa afecteze cât mai putin activitatea curenta a contribuabilor verificati;

d) sa acorde atentie întrebarilor, nelamuririlor, reclamatiilor contribuabilor si sa dea dovada de întelegere si solicitudine în solutionarea acestora, potrivit legii;

e) sa întocmeasca si sa depuna la sediul unitatii de care apartine actele de control privind rezultatele verificarii, potrivit metodologiei de control;

f) sa utilizeze cu eficienta timpul de control, sa pastreze si sa apere secretul operatiunilor contribuabililor verificati;

g) sa nu se angajeze direct sau indirect în relatii de afaceri cu persoane fizice sau juridice controlate, relatii care pot afecta îndeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal încredintate;

Contribuabilii supusi controlului au urmatoarele drepturi:

a) sa fie informati asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare;

b) sa fie primii solicitati, în cazul în care sunt disponibili, pentru a furniza informatii, date, documente si elemente pentru clarificarea si justificarea operatiunilor efectuate;

c) sa beneficieze de asistenta de specialitate sau juridica pe toata durata controlului;

d) sa beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidential si echitabil;

e) sa solicite din proprie initiativa sa fie controlati;

f) sa conteste, potrivit legii, constatarile înscrise în actele de control încheiate;

g) sa fie protejati asupra secretului fiscal.

Contribuabilii supusi controlului fiscal au urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte, la solicitarea organului de control, la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului;

b) sa puna la dispozitie toate documentele, situatiile si datele solicitate privind obiectul controlului;

c) sa puna la dispozitie, la solicitarea organului de control, în conditiile legii, actele originale sau copii certificate, dupa caz, referitoare la obiectul controlului;

d) sa permita accesul în locurile unde se afla bunurile si valorile supuse impozitarii, precum si în locurile unde se afla documentele necesare controlului;

e) sa furnizeze în scris si verbal, în legatura cu obiectul controlului, toate explicatiile si elementele necesare clarificarii operatiunilor economico-financiare efectuate;

f) sa manifeste respect fata de autoritatea controlului, aducând la îndeplinire întocmai masurile din actul de control ramase definitive, si sa informeze organul de control despre aceasta;

g) sa colaboreze cu organul de control pentru buna desfasurare a actiunii de control;

h) sa notifice toate modificarile intervenite în datele initiale de identificare, inclusiv încetarea activitatii în termenele prevazute de lege;

Preview document

Controlul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Pagina 1
Controlul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Controlul Fiscal si Evaziunea Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Perfectionarea Metodelor si Instrumentelor de Asezare, Urmarire si Percepere a Impozitelor si Taxelor de la Populatie

CAPITOLUL I Consideratii generale. 1.1 Necesitatea impozitelor si taxelor de la persoane fizice. Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Taxa pe Valoarea Adaugata - Regimul Intracomunitar si International

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA regimul intracomunitar si international Agenda Operatiuni intracomunitare Teritorialitatea Faptul generator /...

Control Garda Financiara

I. CONTROLUL FISCAL Controlul financiar contabil se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri privind starea, proiectia unor...

Proiectarea unui Flux Informațional privind Exercitarea Controlului Fiscal

CAPITOLUL I : STUDIU DE OPORTUNITATE AL FLUXULUI PROIECTAT 1.1 Rolul controlului fiscal în apărarea organizaţiilor statale Statul, indiferent de...

Ai nevoie de altceva?