Controlul Intern SSIF

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1453
Mărime: 6.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Leonora Caciuc

Extras din document

S.S.I.F. are obligaţia uni compartiment de control intern specializat in supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare, a reglementarilor entitatilor pietei de capital, precum si a procedurilor interne.

Persoana încadrata în compartimentul de control intern va fi supusă autorizarii C.N.V.M. şi va fi inscrisa in Registrul C.N.V.M.

Persoana trebuie să Numărul de persoane este funcţie de serviciile prestate, astfel pentru SSIF-uri de tip 1 şi 2- o persoană, iar pentru cele de tip 3, ce desfăşoară toate activităţile – cel puţin două persoane.

Reprezentantul compartimentului de control intern este subordonat direct consiliului de administraţie, căruia îi va adresa raportările, dar va informa imediat conducatorii si auditorii financiari ai S.S.I.F.

Art. 19. - Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. in calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie angajata cu contract individual de munca si sa aiba atributii de control intern numai in cadrul acelei S.S.I.F.;

b) sa aiba studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenta, si experienta de minimum 2 ani in piata de capital. In cazul in care experienta in piata de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea si alt profil decat economic sau juridic;

c) sa nu fie actionar semnificativ al S.S.I.F., auditor intern si sa nu exercite nici o atributie de natura celor pe care trebuie sa le controleze;

d) sa fi participat la stagiile de pregatire si sa fi promovat testul privind cunoasterea legislatiei in vigoare organizat de catre organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M.;

e) sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica;

f) sa nu fi fost sanctionata de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de acestea.

Art. 20. - (1) In vederea autorizarii reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoana, o cerere intocmita conform anexei nr. 2A, insotita de urmatoarele documente:

a) curriculum vitae, cu specificarea pregatirii si experientei profesionale;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizata a actelor de studii;

d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M;

e) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii, in original sau in copie legalizata;

f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, in original sau in copie legalizata;

g) declaratia pe propria raspundere, in original, intocmita conform anexei nr. 2B, a fiecarui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 19;

h) dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei si pentru inscrierea in Registrul C.N.V.M.

(2) In situatia in care S.S.I.F. va supune autorizarii mai multe persoane cu atributii de control intern, cererea de autorizare va fi insotita de responsabilitatile detaliate ale fiecarei persoane din cadrul compartimentului de control intern.

Art. 21. - (1) Retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face in urmatoarele situatii:

a) la cererea societatii, conform anexei nr. 2C;

b) ca urmare a unei ordonante de sanctionare cu interzicerea temporara a desfasurarii activitatilor ce cad sub incidenta Legii nr. 297/2004.

(2) S.S.I.F. are obligatia sa solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern cel tarziu la data incetarii sau schimbarii raporturilor de munca.

(3) Retragerea la cerere a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern se va decide de catre C.N.V.M. in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii insotita de explicarea motivelor care au condus la aceasta solicitare si dovada achitarii in contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.

Art. 22. - (1) Dupa retragerea, in conditiile art. 21 alin. (1) lit. a), a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisa pe numele unei societati, persoana respectiva va putea fi autorizata in aceeasi calitate pe numele unei alte societati numai dupa 60 de zile de la data retragerii autorizatiei.

(2) In situatia in care S.S.I.F. nu mai are autorizati numarul minim de reprezentanti ai compartimentului de control intern si pana la autorizarea unui nou reprezentant, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul din conducatorii S.S.I.F. va indeplini provizoriu, pentru o perioada de maximum 6 luni si functia de reprezentant al compartimentului de control intern. Conducatorul care va indeplini provizoriu aceasta functie va fi notificat C.N.V.M..

Art. 23. - (1) Reprezentantul compartimentului de control intern isi va desfasura activitatea in baza unor proceduri scrise de supraveghere si control, elaborate in vederea asigurarii respectarii de catre S.S.I.F. si angajatii sai a legilor, regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente pietei de capital, precum si a regulilor si procedurilor interne ale societatii.

(2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie sa aiba acces la orice informatie relevanta astfel incat sa aiba posibilitatea indeplinirii atributiilor ce ii revin.

Preview document

Controlul Intern SSIF - Pagina 1
Controlul Intern SSIF - Pagina 2
Controlul Intern SSIF - Pagina 3
Controlul Intern SSIF - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Controlul Intern SSIF.doc

Alții au mai descărcat și

Planificarea Auditului Financiar

PLANIFICAREA AUDITULUI SITUATIILOR FINANCIARE Standardul international de audit 300-scopul acestui Standard International de Audit este sa...

Aspecte naționale și internaționale privind contabilitatea imobilizărilor

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL În decembrie 1993, IAS 16 a fost revizuit ca parte a...

Planificarea Auditului Financiar-Contabil

Planificarea auditului financiar – contabil Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie sa planifice auditul într-o maniera care sa...

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Te-ar putea interesa și

Piata Obligațiunilor - Instrument de Finanțare a Afacerilor

Capitolul 1 EMISIUNILE DE OBLIGAŢIUNI 1.1. Introducere Alternativa la finanţarea prin emisiunea de acţiuni o constituie finanţarea prin...

Situația pieței de capital în UE și România

CAPITOLUL 1 SITUAŢIA PIEŢEI DE CAPITAL ÎN UE Uniunea Europeană traversează un proces de integrare financiară al cărui catalizator - moneda unică...

Intermediarii autorizați pe piața de capital - Rol, funcții și servicii prestate

I. Definire piaţă de capital şi trăsături Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul...

Comisia Națională a valorilor imobiliare

1.Prezentarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Statutul legal Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM este o...

Firme de intermediere pe pițta financiară - SSSIF-uri

INTRODUCERE Societatile de servicii de investitii financiare (SSIF) sunt companii specializate in intermedierea tranzactiilor pe piata de capital...

Piețe de capital - Institutul Bancar Român

1. Cadrul general al pieţelor reglementate 1.1 noţiunea 1.2 raţiunea existenţei 1.3 participanţii 1.4 infrastructura 1.5 acte normative...

Strategii și operațiuni bursiere

Cadrul legal Legea 297/2004 Reglementarile CNVM (www.cnvmr.ro) Reglementarile BVB (www.bvb.ro) Codul BVB ca Operator de Piata piata la vedere...

Piețe financiare și operațiuni de bursă

1.Active reale si active finaciare: conceptul de activ:a)sens juridic;b)sens economic.Dpdv jur activ = totalit drepturilor pe care le detine o...

Ai nevoie de altceva?