Controlul intern - un instrument pentru managerii entităților

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 73 în total
Mărime: 136.50KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Boghean
Suport curs special pt specializarea CAFEC

Extras din document

1.1. Care sunt cerinţele şi obiectivul implementării demersului de control intern ?

- Atingerea obiectivelor, stăpânirea şi pilotajul activităţii unei entităţi, sunt preocupări ce se regăsesc în administraţia publică din multe ţări.

- Cerinţele europene în privinţa transparenţei financiare şi a eficienţei circuitelor financiare publice implică un angajament permanent al managerilor publici în controlarea operaţiilor.

- În repetate rânduri, Uniunea Europeană a subliniat importanţa consolidării sistemelor de control intern şi de management financiar.

- Pe lângă aceste cerinţe, obiectivul major este punerea la dispoziţia managerilor a unui instrument eficace care să-i ajute în ţinerea sub control a activităţii şi care să faciliteze îndeplinirea obiectivelor.

Pe baza informatiilor furnizate, controlul serveşte managementului pentru:

Analiza calităţii deciziilor luate anterior şi a eficienţei acţiunilor întreprinse pentru realizarea lor;

Aprecierea abaterilor pe cauze şi responsabilităţi;

În funcţie de rezultatele acestor analize, stabilirea unor noi obiective şi strategii raportate la noile condiţii aflate în continuă mişcare.

În practică se întâlnesc destul de des situatii în care există asteptări nerealiste în ceea ce priveste controlul intern si anume:

Controlul intern poate asigura succesul unei organizatii si de asemenea o încredere absolută în situatiile financiare si a conformitătii cu sistemul de referintă avut în vedere.

Acest punct de vedere este eronat deoarece, pe de o parte controlul intern poate doar să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite ale organizatiei, nu poate determina schimbarea unui manager slab pregătit profesional într-un manager de excelentă, iar pe de altă parte, controlul intern, asa cum subliniam si mai sus, indiferent de cât de bine este conceput si implementat, poate furniza doar o asigurare rezonabilă.

Sistemul de control este privit ca un înlocuitor al sistemului de management.

Aceasta este o greseală întâlnită destul de frecvent în practică, dar nu trebuie să uităm faptul că controlul intern este o parte componentă a proceselor de management în planificare, executare si monitorizare, fiind considerat ca un mijloc utilizat de management si nu ca si un înlocuitor al acestuia.

Controlul intern protejează total organizatia împotriva erorilor în luarea deciziilor, a confruntării a două sau mai multe persoane cu intentii de fraudă sau capacitatea managerului de a face uz de autoritate asupra sistemului, cu intentii de rea-credintă.

Posibilitatea întâmplării unor astfel de evenimente nu este complet eliminată prin intermediul controlului intern si aceasta datorită limitelor inerente de care se loveste în practică sistemul de control intern, indiferent de cât de bine fundamentat si implementat este acesta.

Dintre aceste limite inerente ale controlului intern mentionăm:

Raportul cost/beneficiu: pornindu-se de la considerentul că, costul unui control intern să nu depăsească avantajele care ar rezulta din exercitarea acestuia.

Directionarea controalelor interne cu precădere spre tranzactiile de rutină si mai putin spre cele neobisnuite.

Probabilitatea aparitiei erorilor umane datorate neglijentei, neatentiei, neîntelegerii sau interpretării gresite a normelor legale si a instructiunilor primite;

Probabilitatea sustragerii de la controalele interne ca urmare a întelegerilor secrete între un membru al conducerii si un angajat, cu persoanele din afara sau din interiorul organizatiei;

Probabilitatea exercitării unui abuz din partea unei persoane responsabile cu aplicarea controlului intern.

Probabilitatea ca unele proceduri, datorită schimbării unor anumite conditii să devină neadecvate.

Conținut arhivă zip

  • Controlul Intern - Un Instrument pentru Managerii Entitatilor.ppt

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Auditul Intern - Concluzii de Audit și Raportarea

CAPITOLUL I AUDITUL INTERN. AUDITUL PUBLIC INTERN Cadru Legislativ Un pas important privind auditul intern şi controlul financiar în România, a...

Implementarea Sistemelui de Control Managerial

CAPITOLUL I ELABORAREA CADRULUI NORMATIV PENTRU REORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN Înainte de aderare, la recomandarea Comisiei Europene,...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Instrumente de Control - Capitolul 1

1.1.1. Definirea, importanţa şi funcţiile Sistemului Informaţional Sistemul este „un ansamblu de elemente independente care interacţionează...

Instrumente de Control - Capitolul 2

2.1. Definiri conceptuale, importanţă, rol şi funcţii privind diagnosticul în activitatea managerială a întreprinderii Realizarea oricărui studiu...

Instrumente de Control - Capitolul 3

3.1.1. Definirea conceptului de poziţie financiară Aprecierea poziţiei financiare la nivelul unei întreprinderi face obiectul oricărei analize...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Te-ar putea interesa și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Metodologii de Exercitare a Controlului Financiar Intern la Carmo-Lact Prod SRL

CAPITOLUL 1.SISTEMUL DE CONTROL FINANCIAR Ultimele patru decenii, bazate pe sistemul centralizat de conducere a economiei naţionale în ţările...

Metodologia - cadru de proiectare și implementare a sistemului de control intern în entitatea publică

Nu este suficient ca persoanele care ocupa o functie de conducere in entitatea publica, la orice nivel s-ar afla, sa inteleaga bine in ce consta...

Conceptul de Control - Controlul Intern și Controlul Extern

Capitolul 1 Conceptul de control 1.1. Definirea conceptului de control Din punct de vedere etimologic noţiunea de „control” provine din expresia...

Control intern managerial

CAPITOLUL I –CONTROL INTERN/MANAGERIAL PREZENTARE I.1. Definirea conceptului de Control intern/managerial Încă de la început trebuie menţionat...

Implementarea Sistemelui de Control Managerial

CAPITOLUL I ELABORAREA CADRULUI NORMATIV PENTRU REORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN Înainte de aderare, la recomandarea Comisiei Europene,...

Ai nevoie de altceva?