Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 2884
Mărime: 23.54KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Metodologia de control privind impozitul pe profit :

Verificarea impozitului pe profit reprezintă una dintre cele mai importante componente a controlului financiar şi fiscal , deoarece pe de o parte se stabileşte modul de gestionare a patrimoniului unei societăţi , iar pe de altă parte reprezintă sursa de alimentare cu venituri la bugetul public Impozitul pe profit are rol important in creşterea ponderii impozitelor directe in sistemul fiscal roman

Guvernul se aşteaptă ca in in anul 2011 să încaseze 9,8 miliarde lei din impozitul pe profit, comparativ cu 10,7 miliarde lei reprezentând execuţia preliminată pentru acest an, din care 9,5 miliarde lei de la agenţii economici şi 330 milioane lei de la băncile comerciale.

Pentru impozitarea profitului trebuie pornit de la realitatea ca nu in toate cazurile principiile contabile subordonate imaginii fidele sunt convergente in totalitate cu principiile impunerii fiscal. De aceea trebuie sa facem diferenţa intre rezultatul contabil si rezultatul fiscal

Rezultatul contabil suma globala a profitului exerciţiului financiar ce figureaza in contul 121” profit si pierdere” inainte de impozitare

Rezultatul fiscal reprezinta profitul impozabil stabilit potrivit regulilor fiscale şi in funcţie de care se calculează volumul impozitelor exigibile.

Trimestrial , conform legislaţiei in vigoare se determină rezultatul exerciţiului In acest scop se procedează la incheierea sau nivelarea conturilor de cheltuieli si venituri

Tipurile de inregistrări care intervin cu această ocazie sunt :

1) Decontarea sau repartizarea cheltuielilor asupra rezultatului pentru soldul debitor al conturilor :

1211”profit si pierdere” = conturile din clasa a 6-a “cheltuieli “

2) Incorporarea veniturilor in rezultatul exerciţiului , pentru soldul creditor al conturilor :

Conturile din clasa a 7 = contul 121

“Venituri” “ Profit si pierdere”

In urma celor doua categorii de operaţii soldul creditor al contului 121”profit si pierdere” reprezinta rezultatul exerciţiului inainte de impozitare Profitul impozabil se calculeaza ca diferenţa intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal , din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile.

Pierderea anuala , stabilită prin declaraţia de impozit pe profit , se recuperează din profiturile impozabile obţinute in următorii 5 ani consecutivei. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrării acestora , la fiecare termen de plată a impozitului pe profit , potrivit prevederilor legale in vigoare in anul respectiv

Indiferent de conţinutul si particularităţile societăţii controlate , exercitarea controlului financiar şi fiscal trebuie să urmeze următoarea schema logica:

1) Tematica controlului : ( verificarea postoperativă a modului de calcul şi virare a impozitului /profit datorat Bugetului de Stat de la ultima verificare).

2) Prezentarea echipei de control si a tematicii controlului unitătii:(echipa de control s-a prezentat la directorul general al societătii , caruia i s-a remis decizia de control si tematica controlului. Prezentarea s-a facut in prezenta directorului economic al societătii).

3) Organizarea echipei de control :

Echipa de control formată din trei inspectori , a procedat mai întâi la verificarea documentară din compartimentul financiar –contabil , astfel : pentru verificarea documentară s-a urmărit ca fiecare act justificativ înregistrat în evidenta contabilă sa conţina elementele obligtorii si anume:

- Numărul documentului

-Data întocmirii

Preview document

Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 1
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 2
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 3
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 4
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 5
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 6
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 7
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 8
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 9
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 10
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 11
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 12
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 13
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 14
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 15
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 16
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 17
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 18
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 19
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 20
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 21
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 22
Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Controlul Modului de Calcul, Inregistrare si Varsare La Bugetul Statului a Impozitului pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Impozitului pe Profit si Controlul Fiscal Exercitat de D.G.F.P. la o Societate Comerciala

Introducere Impozitul pe profit reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului, în acest sens...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Capitalul Propriu

Problematica abordată în cadrul lucrării surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiară a capitalurilor. Am ales capitalul propriu deoarece...

Contabilitatea Firmelor de Comert, Turism și Servicii

Înţelegerea implicaţiilor contabilităţii în fenomenul economico-financiar necesită, în primul rând, cunoaşterea circuitului economic naţional şi a...

Tipuri de Monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Bazele Contabilității

Însuşirea noţiunilor de bază privind TEORIA CONTABILĂ •Însuşirea principiilor şi tehnicilor de organizare şi funcţionare a contabilităţii unei...

Analiza Cheltuielilor Întreprinderii

1. Abordari conceptuale privind cheltuielile Caracterizarea starii de performanta a intreprinderii presupune analiza a doua categorii de baza de...

Registre Contabile

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Întocmirea, editarea si pastrarea...

Ai nevoie de altceva?