Contul de Rezultate - Imagine a Performantei

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4099
Mărime: 64.13KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Va mai amintiti de multitudinea cerintelor informationale ale diverselor categorii de utilizatori ai informatiei financiar-contabile prezentate în capitolele precedente? Afirmam atunci ca asigurarea unei imagini reale asupra pozitiei financiare si performantelor unei entitati constituie obiectivul primordial al situatiilor financiar-contabile. Înregistrând evenimente trecute din viata unei entitati, contabilitatea ilustreaza, de fapt, efectele financiare ale acestora asupra entitatii în cauza.

Ce întelegem, de fapt, prin pozitia financiara a unei societati la un moment dat? Raspunsul îl reprezinta ansamblul resurselor economice, structura financiara, gradul de lichiditate si solvabilitate al acestei societati, informatii grupate în structurile de activ, datorii sau capitaluri proprii. Putem afirma ca sursa tuturor acestor informatii o constituie bilantul contabil, analizat în capitolul anterior.

Resursele sau structura financiara apartinând unei societati sunt informatii despre capacitatea acesteia de a genera lichiditati în viitor sau despre nevoile viitoare de creditare ale societatii respective. Totodata, ele se pot constitui în argumente aflate la dispozitia societatii, în vederea accederii la noi surse de finantare.

Gradul de lichiditate, respectiv solvabilitate, are în vedere ansamblul disponibilitatilor ramase în societate dupa onorarea obligatiilor scadente în perioada imediat urmatoare, respectiv pe o perioada mai mare de timp.

În interpretarea performantelor unei societati punem adesea un semn de echivalenta între performanta, pe de o parte, si rezultatul obtinut, pe de alta parte. Desigur, ca sunt numeroase elemente de natura calitativa (ca de exemplu gradul de pregatire profesionala a personalului) ce nu pot fi evaluate si înregistrate în contabilitate, dar trebuiesc luate în calculul performantelor unei societati. În continuarea acestui capitol, însa, ne vom opri doar asupra rezultatului, indicator vizat de toti utilizatorii informatiei financiar-contabile.

Sa privim, de pilda, bilantul simplificat de mai jos:

- mii lei -

POST BILANTIER SUMA

ACTIV

Cladiri 10.000

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 10.000

Marfuri 2.000

Clienti 7.000

Cont curent 1.000

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 10.000

Furnizori 8.000

DATORII CURENTE – TOTAL 8.000

ACTIVE CIRCULANTE – DATORII CURENTE 2.000

ACTIVE TOTALE – DATORII CURENTE 12.000

Capital social 10.000

Rezultatul exercitiului 2.000

CAPITAL PROPRIU – TOTAL 12.000

În ce masura putem aprecia drept favorabila sau nu situatia rezultatului obtinut de societate tinând seama de prezentarea acestuia în marime absoluta prin intermediul bilantului contabil? Cum a fost obtinut acest rezultat? Ce posibilitati de corelare a rezultatului cu alti indicatori economico-financiari confera bilantul de mai sus?

Cu siguranta, raspunsurile la aceste întrebari ne obliga sa acordam contului de rezultate rolul informational pe care îl merita. Drept urmare, sa privim si contul de rezultate al societatii respective.

- mii lei -

ELEMENT SUMA ELEMENT SUMA

Costul marfurilor vândute 4.000 Venituri din vânzarea marfurilor 10.000

Cheltuieli salariale 1.000

Cheltuieli cu dobânzile 3.000

TOTAL CHELTUIELI 8.000 TOTAL VENITURI 10.000

PROFIT 2.000

Concluziile ce se desprind din acest cont de rezultate ar putea fi urmatoarele:

- marja comerciala aferenta marfurilor vândute, determinata ca diferenta între veniturile, respectiv costul acestor marfuri, a fost de 6.000 mii lei;

- societatea utilizeaza o forta de munca ieftina, marturie stând cheltuielile salariale;

- lipsa unor disponibilitati banesti necesare desfasurarii propriei activitati a obligat societatea sa apeleze la finantari externe (de exemplu credite bancare), finantari restituite la momentul actual împreuna cu dobânzile aferente;

- influenta nefasta asupra rezultatului a finantarii externe, daca analizam, de pilda, ponderea cheltuielilor privind dobânzile în totalul cheltuielilor perioadei respective (37,5%).

Preview document

Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 1
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 2
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 3
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 4
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 5
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 6
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 7
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 8
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 9
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 10
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 11
Contul de Rezultate - Imagine a Performantei - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contul de Rezultate - Imagine a Performantei.doc

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Principii si Modele de Reflectare a Performantelor Intreprinderii in Documentelor Contabile de Sinteza

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Plan de Conturi

Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 1.1. PREZENTAREA REGIEI Regia Autonomă de Gospodărire...

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Contul de Profit si Pierdere – Sursa de Analiza a SC PetroProject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Impozitul pe Profit si Imaginea Fidela

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Ai nevoie de altceva?