Contul de Rezultate - Imagine a Performantei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Contul de Rezultate - Imagine a Performantei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Va mai amintiti de multitudinea cerintelor informationale ale diverselor categorii de utilizatori ai informatiei financiar-contabile prezentate în capitolele precedente? Afirmam atunci ca asigurarea unei imagini reale asupra pozitiei financiare si performantelor unei entitati constituie obiectivul primordial al situatiilor financiar-contabile. Înregistrând evenimente trecute din viata unei entitati, contabilitatea ilustreaza, de fapt, efectele financiare ale acestora asupra entitatii în cauza.

Ce întelegem, de fapt, prin pozitia financiara a unei societati la un moment dat? Raspunsul îl reprezinta ansamblul resurselor economice, structura financiara, gradul de lichiditate si solvabilitate al acestei societati, informatii grupate în structurile de activ, datorii sau capitaluri proprii. Putem afirma ca sursa tuturor acestor informatii o constituie bilantul contabil, analizat în capitolul anterior.

Resursele sau structura financiara apartinând unei societati sunt informatii despre capacitatea acesteia de a genera lichiditati în viitor sau despre nevoile viitoare de creditare ale societatii respective. Totodata, ele se pot constitui în argumente aflate la dispozitia societatii, în vederea accederii la noi surse de finantare.

Gradul de lichiditate, respectiv solvabilitate, are în vedere ansamblul disponibilitatilor ramase în societate dupa onorarea obligatiilor scadente în perioada imediat urmatoare, respectiv pe o perioada mai mare de timp.

În interpretarea performantelor unei societati punem adesea un semn de echivalenta între performanta, pe de o parte, si rezultatul obtinut, pe de alta parte. Desigur, ca sunt numeroase elemente de natura calitativa (ca de exemplu gradul de pregatire profesionala a personalului) ce nu pot fi evaluate si înregistrate în contabilitate, dar trebuiesc luate în calculul performantelor unei societati. În continuarea acestui capitol, însa, ne vom opri doar asupra rezultatului, indicator vizat de toti utilizatorii informatiei financiar-contabile.

Sa privim, de pilda, bilantul simplificat de mai jos:

- mii lei -

POST BILANTIER SUMA

ACTIV

Cladiri 10.000

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 10.000

Marfuri 2.000

Clienti 7.000

Cont curent 1.000

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 10.000

Furnizori 8.000

DATORII CURENTE – TOTAL 8.000

ACTIVE CIRCULANTE – DATORII CURENTE 2.000

ACTIVE TOTALE – DATORII CURENTE 12.000

Capital social 10.000

Rezultatul exercitiului 2.000

CAPITAL PROPRIU – TOTAL 12.000

În ce masura putem aprecia drept favorabila sau nu situatia rezultatului obtinut de societate tinând seama de prezentarea acestuia în marime absoluta prin intermediul bilantului contabil? Cum a fost obtinut acest rezultat? Ce posibilitati de corelare a rezultatului cu alti indicatori economico-financiari confera bilantul de mai sus?

Cu siguranta, raspunsurile la aceste întrebari ne obliga sa acordam contului de rezultate rolul informational pe care îl merita. Drept urmare, sa privim si contul de rezultate al societatii respective.

- mii lei -

ELEMENT SUMA ELEMENT SUMA

Costul marfurilor vândute 4.000 Venituri din vânzarea marfurilor 10.000

Cheltuieli salariale 1.000

Cheltuieli cu dobânzile 3.000

TOTAL CHELTUIELI 8.000 TOTAL VENITURI 10.000

PROFIT 2.000

Concluziile ce se desprind din acest cont de rezultate ar putea fi urmatoarele:

- marja comerciala aferenta marfurilor vândute, determinata ca diferenta între veniturile, respectiv costul acestor marfuri, a fost de 6.000 mii lei;

- societatea utilizeaza o forta de munca ieftina, marturie stând cheltuielile salariale;

- lipsa unor disponibilitati banesti necesare desfasurarii propriei activitati a obligat societatea sa apeleze la finantari externe (de exemplu credite bancare), finantari restituite la momentul actual împreuna cu dobânzile aferente;

- influenta nefasta asupra rezultatului a finantarii externe, daca analizam, de pilda, ponderea cheltuielilor privind dobânzile în totalul cheltuielilor perioadei respective (37,5%).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contul de Rezultate - Imagine a Performantei.doc