Convergente Contabile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6145
Mărime: 31.17KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Mediul global al contabilităţii

- Problemele politice majore, precum dominaţia USA şi expansiunea Uniunii Europene

- Globalizarea economică, incluzând liberalizarea şi creşterea dramatică a comerţului internaţional şi a investiţiilor străine directe

- Emergenţa pieţelor financiare globale

- Modul de distribuţie a acţiunilor, incluzând influenţa privatizării

- Schimbările produse în sistemul monetar internaţional

- Dezvoltarea întreprinderilor multinaţional

Factori

- Sistemul politic şi economic

- Sistemul liberal-democratic

- Sistemele egalitar-totalitare

- Controlul statului asupra economiei

- Atitudinea predominantă faţă de afaceri

- Structura economiei

- Inflaţia

- Tipul de afaceri ce domină economia la un moment dat

- complexitatea organizării afacerilor

- structura industrială a ţării

- Sistemul legal

- Sisteme bazate pe coduri de legi (romano-germanic)

- Sisteme bazate pe cutume (common law – jurisprudenţă

- Sistemul fiscal

- Sistemul de finanţare

- Profesia contabilă

- Alte influenţe

- Accidente ale istoriei

- Exportarea sau impunerea unor reguli

- Importarea regulilor sau practicilor din alte ţări

Recurs la istorie

- 1202

- 1290

- 1458

- 1494

- 1543

- 1795

- 1571 – prima bursă Londra

- Colbert 1673, Fr. Quesnay 1758

- 1754 – prima bursă Paris, 1776 – prima bancă

- 1914 – Londra capitala capitalismului

IASC – International Accounting Standards Committee

IASB – International Accounting Standards Board

(Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate)

- Organism independent, privat, înfiinţat în anul 1973, pe baza unui acord încheiat între organismele profesionale ale contabililor din nouă ţări (Australia, Canada, Franţa, Japonia, Mexic, Olanda, Regatul Unit, Statele Unite şi Germania)

- Restructurat în 2001

- Sediul este la Londra

- Între 1983 - 2001 au avut calitatea de membru toate organismele profesionale ale contabililor membre IFAC (în prezent 143 de organizaţii din 104 ţări)

Obiective :

a) să elaboreze, în interes public, un set unic de standarde globale de contabilitate, cu o calitate ridicată, inteligibile şi cu caracter executoriu, care să solicite în situaţiile financiare informaţii calitative, transparente şi comparabile, astfel încât să ajute participanţii pe pieţele de capital ale lumii, precum şi alţi utilizatori să îşi fundamenteze deciziile economice

b) să promoveze utilizarea şi aplicarea riguroasă a acelor standarde

c) să identifice soluţii calitative pentru realizarea convergenţei standardelor naţionale de contabilitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate

Componenţă :

- Consiliul de administraţie – 19 membri persoane fizice din regiuni geografice diferite :

o 6 membri din America de Nord

o 6 membri din Europa

o 4 membri din regiunea Asia – Pacific

o 3 membri din oricare altă regiune cu condiţia păstrării echilibrului geografic

- Cinci membri reprezintă profesia contabilă, numiţi de IFAC în urma consultărilor reciproce între IFAC şi Comitetul de Numire sau Consiliul de Administraţie; dintre aceştia doi trebuie să fie persoane din conducerea executivă a unor prestigioase firme de contabilitate

- Organizaţiile internaţionale ale preparatorilor, utilizatorilor şi mediul universitar sunt reprezentaţi de căte un membru; sunt consultate Asociaţia Internaţională a Institutelor Financiare, Consiliul Internaţional al Asociaţiilor de Investiţii şi Asociaţia Internaţională pentru Educaţie şi Cercetare Contabilă şi/sau altele

- 11 membri temporari : temporar presupune că aceştia nu sunt numiţi pe parcursul procesului de consultare, ci sunt propuşi de organizaţii relevante în urma invitării de către Consiliul de Administraţie sau sunt persoane fizice care îşi depun candidatura

Preview document

Convergente Contabile - Pagina 1
Convergente Contabile - Pagina 2
Convergente Contabile - Pagina 3
Convergente Contabile - Pagina 4
Convergente Contabile - Pagina 5
Convergente Contabile - Pagina 6
Convergente Contabile - Pagina 7
Convergente Contabile - Pagina 8
Convergente Contabile - Pagina 9
Convergente Contabile - Pagina 10
Convergente Contabile - Pagina 11
Convergente Contabile - Pagina 12
Convergente Contabile - Pagina 13
Convergente Contabile - Pagina 14
Convergente Contabile - Pagina 15
Convergente Contabile - Pagina 16
Convergente Contabile - Pagina 17
Convergente Contabile - Pagina 18
Convergente Contabile - Pagina 19
Convergente Contabile - Pagina 20
Convergente Contabile - Pagina 21
Convergente Contabile - Pagina 22
Convergente Contabile - Pagina 23
Convergente Contabile - Pagina 24
Convergente Contabile - Pagina 25
Convergente Contabile - Pagina 26
Convergente Contabile - Pagina 27
Convergente Contabile - Pagina 28
Convergente Contabile - Pagina 29
Convergente Contabile - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Convergente Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Provocari in Procesul de Armonizare in Romania

1.Armonizarea contabila internationala este definita de Cristian Hoarau in urmatorii termeni : ‘un proces politic care vizeaza sa reduca...

Sisteme Contabile Comparate - Caracteristicile Sistemelor Contabile in Diferite Tari

În România, recurgerea la clasificările contabile internaţionale s-a făcut din nevoia de a justifica opţiunile în materie de strategie de...

Convergențe și Practici Contabile

Introducere Lucrarea prezentă îşi propune să analizeze conceptele de adoptare, adaptare şi convergenţă la standardele ce reglementează...

Ai nevoie de altceva?