Convergențe contabile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9205
Mărime: 57.28KB (arhivat)
Publicat de: Severino Cosmin F.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Consiliul Consultativ al Standardelor ( SAC) reprezinta o modalitate oficiala de a coordona IASB si cateodata Consiliul de Administratie.

Membrii SAC sunt numiti de catre administratori iar numarul lor a fost mentinut in mod constant la o dimensiune redusa in scopul cresterii eficientei activitatii. SAC are 50 membri. Sedintele SAC au loc cel putin de 3 ori pe an si sunt publice

Atributiile SAC :

- consilierea IASB la stabilirea programului de lucru ;

- reprezentarea opiniilor normalizatorilor si grupurilor de interes care nu sunt reprezentanti ai IASB ;

- alt tip de consiliere a IASB si a administratorilor

Administratorii sunt obligate sa consulte SAC la orice modificare a statutului.

Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor ( IFRIC )

IFRIC este format din 12 membri desemnati de Consiliul de Administratie pentru o perioada de 3 ani. Din randul lor este numit de catre Consiliul de Administratie – presedintele.

Atributia principala a celor 12 membri ai Comitetului este de a interpreta standardele existente in legatura cu problemele de aplicare. Fiecare membru al IFRIC are dreptul la un singur drept de vot. Nu este acceptat votul prin delegate. Mandatul membrilor Comitetului poate fi reinnoit o data la 3 ani.

O alta importanta a Comitetului este aceea de a acorda asistenta in prelucrarea si rezolvarea problemelor de raportare care inca nu sunt rezolvate de IFRS

Activitatea IFRIC este concretizata in interpretarile ( IFRICs) – care au efecte egale cu ale standardelor. Ca regula generala se considera ca interpretarile financiare sunt in cormitate cu IFRS daca acestea respecta atat standardele in sine ( IAS) cat si interpretarile corespunzatoare. ( SIC)

Comitetul are insa o autoritate relative , interpretarile sale fiind supuse aprobarii IASB.

Atributiile Comitetului sunt :

- interpretarea aplicarii Standardelor Internationale de Contabilitate , in contextual cadrului general al IASC ;

- indeplinirea sarcinilor transmise de Consiliul IASB ;

- realizarea unor interpretari preliminarii supuse comentariilor opiniei publice , dupa care intr-o perioada de timp apreciata ca rezonabila , efectuarea finalizarii unor interpretari ;

- realizarea unui raport si inaintarea acestuia catre Consiliul IASB pentru aprobarea publicarii interpretarilor finale

Reglementarile IASB

Reglementarile IASB cuprind 5 grupe de norme contabile care au un character de obligativitate diferit :

- Prefata la Standardele Internationale de Raportare Financiara;

- Cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ;

- Standardele : IAS promulgate in trecut de IASC si preluate acum de IASB si standardele deja adoptate de noul IASB precum si standardele viitoare denumite IFRS

- Interpretarea SIC , respectiv IFRIC care sunt denumite interpretari SIC si interpretari IFRIC ;

- Ghiduri pentru implementare

Armonizarea creeaza posibilitatea investitorilor si analistilor financiari sa inteleaga situatiile financiare ale societatilor sttraine pentru a putea lua mai usor deciziile de investire

Prefata cuprinde scopurile si sarcinile IASC , functia standardelor si raportul lor cu prevederile de contabilitate nationale Prefata a fost aprobata in noiembrie 1982 cu scopul de a fi publicata in ianuarie 1983.

Cadrul conceptual a fost aprobat si promulgat de IASC abia in 1989 si serveste drept support de implementare si orientare. Cadrul conceptual se adreseaza celui care intocmeste situatiile financiare , auditorului acestora precum si celor carora le sunt destinate Cadrul conceptual cuprinde conceptele si principiile teoretice care alcatuiesc sistemul de referinta pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare pentru utilizatorii externi.Referentialul contabil se refera la contabilitate privita prin prisma delimitarilor intre teoria contabila normative si teoria contabila generala. Primele tentative de realizare a cadrelor conceptuale au fost in perioada 1975-1985 si apartin organismului American de normalizare contabila FASB , cadru ce a constituit baza conceptelor adoptate si de catre alte organisme de normalizare pentru propriile cadre conceptuale , inclusive cel elaborate de IASB

Standardele sunt structurate astfel :

- introducere ;

- obiectivul standardului ;

- arie de aplicabilitate ;

- definitii ;

- prevederi si explicatii ce trebuie aplicate obligatoriu ;

- prezentarea informatiilor ;

- reglementari de tranzitie ;

- momentul intrarii in vigoare ;

- anexe.

Preview document

Convergențe contabile - Pagina 1
Convergențe contabile - Pagina 2
Convergențe contabile - Pagina 3
Convergențe contabile - Pagina 4
Convergențe contabile - Pagina 5
Convergențe contabile - Pagina 6
Convergențe contabile - Pagina 7
Convergențe contabile - Pagina 8
Convergențe contabile - Pagina 9
Convergențe contabile - Pagina 10
Convergențe contabile - Pagina 11
Convergențe contabile - Pagina 12
Convergențe contabile - Pagina 13
Convergențe contabile - Pagina 14
Convergențe contabile - Pagina 15
Convergențe contabile - Pagina 16
Convergențe contabile - Pagina 17
Convergențe contabile - Pagina 18
Convergențe contabile - Pagina 19
Convergențe contabile - Pagina 20
Convergențe contabile - Pagina 21
Convergențe contabile - Pagina 22
Convergențe contabile - Pagina 23
Convergențe contabile - Pagina 24
Convergențe contabile - Pagina 25
Convergențe contabile - Pagina 26
Convergențe contabile - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Convergente Contabile
    • Convergente contabile curs 1.doc
    • convergeste contabile suport curs.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Contabilitate și informatică de gestiune

1. Obiectiv Principalul scop al prezentei lucrari este acela de a efectua un studiu comparativ privind diferentele din prima consolidare in...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Normalizarea contabilității - organisme de normalizare și reglementare

Despre IASB 1.1. Informaţii generale IASB 1.2. Etape în evoluţia IASB Surse bibliografice: - Feleagă N. (2000), „Sisteme contabile comparate -...

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Asemănări și diferențe între sistemul contabil din Italia și referențialul internațional contabil - proiecte de convergență

Introducere “Unde nu este ordine, domneste confuzia” Luca Paciolo Unul dintre termenii utilizati frecvent in zilele naostre il reprezinta...

Sisteme contabile comparate - convergența IFRS în Europa

1. INTRODUCERE Comitetul International pentru Standarde Contabile (IASB)a obtinut o mai mare legitimitate si importanta atunci cand Uniunea...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din Statele Unite ale Americii și referențialul internațional. proiecte de convergență

INTRODUCERE Datorită faptului că diferite componente ale edificiului conceptual al conta¬bilităţii au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

De la diferențele contabile naționale la nevoia de armonizare și convergență contabilă

Diferențele contabile Contabilitatea, ca mijloc util și esențial de comunicare al informațiilor economice, utilizează un anumit limbaj economic,...

Organisme Implicate în Procesul de Normalizare și Convergență Contabilă

1. Ce este IASB? Când şi de ce a apărut acest organism? Care sunt principalele etape în evoluţia sa şi care sunt factorii care au influenţat...

Ai nevoie de altceva?