Creante

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 30 în total
Mărime: 94.11KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoroi Liliana
Este un curs prezentat in Power Point,de catre profesoara de contabilitate.Descrie foarte bine principalele aspecte legate de aceasta tema.Este foarte bine redata tema

Extras din document

Contabilitatea creanţelor

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la scadenţa stabilită prin condiţiile contractului, cambiei sau ale actelor normative.

Creanţele întreprinderii se reflectă în contabilitate la valoarea lor nominală. Creanţele în valută străină se înregistrează şi se reflectă în rapoartele financiare în valută naţională, la cursul de schimb valutar la data apariţiei acestora.

Clasificarea creanţelor

Creanţele întreprinderii se clasifică după următoarele criterii:

După conţinutul economic :

Creanţe comerciale, inclusiv cambiile primite şi dobânzile calculate la acestea;

Creanţe ale părţilor legate (întreprinderilor-fiice, asociate şi altor întreprinderi);

Creanţe privind avansurile acordate;

Creanţe ale bugetului;

Creanţe ale personalului;

Creanţe privind veniturile calculate;

Alte creanţe.

In dependenţă de termenul de achitare:

pe termen lung, al căror termen de achitare este mai mare de un an;

pe termen scurt, al căror termen de achitare nu este mai mare de un an.

Contabilitatea creanţelor comerciale

Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa, formarea şi achitarea creanţelor cu o durată nu mai mare de un an, aferente decontărilor cu cumpărătorii şi clienţii pentru produsele (mărfurile) expediate şi serviciile prestate, este destinat contul de activ 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”. În debitul lui se înregistrează creanţele curente comerciale de primit, iar în credit - achitarea lor. Soldul este debitor şi reprezintă sumele datorate de cumpărători şi clienţi la finele perioadei de gestiune.

Formulele contabile la formarea creanţei

Înregistrarea creanţei şi venitului din livrarea de mărfuri şi produse finite, prestarea serviciilor:

Dt 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Ct 611 “Venituri din vânzări”

Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

Formulele contabile la încasarea creanţelor

Încasarea creanţei cu mijloace băneşti:

Dt 242 “Cont de decontare” sau

Dt 241 “Casa” sau

Dt 243 "Cont valutar"

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Micşorarea creanţei prin trecerea în cont a avansului primit

Dt 523 “Avansuri pe termen scurt primite”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Achitarea creanţei pe seama datoriei faţă de furnizori în cazul decontărilor prin compensare reciprocă:

Dt 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

Anularea creanţei la expirarea termenului de prescripţie

Dt 712 “Cheltuieli comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

Exemplu

La 25 martie anul curent întreprinderea „Sterix” SRL livrează produse finite întreprinderii „Sterudi” SRL. Conform contractului, cumpărătorul s-a achitat prin virament cu vânzătorul la 15 aprilie în mărime de 100 % din valoarea livrării. Valoarea produselor la preţ de vânzare constituie 75 600 lei, inclusiv TVA 20%. Costul produselor vândute este de 47000 lei. De contabilizat operaţiile economice aferente vânzării produselor şi încasării mijloacelor băneşti din vânzarea acestora.

Formulele contabile

Exemplul 2

Exemplul 2 (rezolvare)

Contabilitatea creanţelor (avansuri acordate pe termen scurt)

Contabilitatea avansurilor acordate pe termen scurt

Conținut arhivă zip

  • Creante.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul si Asigurarile Sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Contabilitatea Clientilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale, in relatiile acesteia cu : furnizorii,...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor

Introducere Un instrument important al economiei de piaţă este contabilitatea, datele căreia servesc drept bază la luarea deciziilor economice. De...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

CAP. 1: CONTABILITATEA CREANŢELOR 1.1 Definirea şi gruparea creanţelor Legea care reglementează atât creanţele cât si datoriile este Legea...

Ai nevoie de altceva?