Creanțele

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2498
Mărime: 518.35KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Contabilitatea creantelor....

• Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la scadenţa stabilită prin condiţiile contractului, cambiei sau ale actelor normative.

• Creanţele întreprinderii se reflectă în contabilitate la valoarea lor nominală. Creanţele în valută străină se înregistrează şi se reflectă în rapoartele financiare în valută naţională, la cursul de schimb valutar la data apariţiei acestora.

Clasificarea creantelor:

Creanţele întreprinderii se clasifică după următoarele criterii:

• După conţinutul economic :

Creanţe comerciale, inclusiv cambiile primite şi dobânzile calculate la acestea;

Creanţe ale părţilor legate (întreprinderilor-fiice, asociate şi altor întreprinderi);

Creanţe privind avansurile acordate;

Creanţe ale bugetului;

Creanţe ale personalului;

Creanţe privind veniturile calculate;

Alte creanţe.

• In dependenţă de termenul de achitare:

pe termen lung, al căror termen de achitare este mai mare de un an;

pe termen scurt, al căror termen de achitare nu este mai mare de un an.

Contabilitatea creantelor comerciale

Creanţele întreprinderii se clasifică după următoarele criterii:

• După conţinutul economic :

Creanţe comerciale, inclusiv cambiile primite şi dobânzile calculate la acestea;

Creanţe ale părţilor legate (întreprinderilor-fiice, asociate şi altor întreprinderi);

Creanţe privind avansurile acordate;

Creanţe ale bugetului;

Creanţe ale personalului;

Creanţe privind veniturile calculate;

Alte creanţe.

• In dependenţă de termenul de achitare:

pe termen lung, al căror termen de achitare este mai mare de un an;

pe termen scurt, al căror termen de achitare nu este mai mare de un an.

Formulele contabile la crearea creantelor

• Înregistrarea creanţei şi venitului din livrarea de mărfuri şi produse finite, prestarea serviciilor:

Dt 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

Ct 611 “Venituri din vânzări”

Ct 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”

Formulele contabile la incasarea creantei

• Încasarea creanţei cu mijloace băneşti:

Dt 242 “Cont de decontare” sau

Dt 241 “Casa” sau

Dt 243 "Cont valutar"

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

• Micşorarea creanţei prin trecerea în cont a avansului primit

Dt 523 “Avansuri pe termen scurt primite”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”

• Achitarea creanţei pe seama datoriei faţă de furnizori în cazul decontărilor prin compensare reciprocă:

Dt 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

• Anularea creanţei la expirarea termenului de prescripţie

Dt 712 “Cheltuieli comerciale”

Ct 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor

comerciale”

Preview document

Creanțele - Pagina 1
Creanțele - Pagina 2
Creanțele - Pagina 3
Creanțele - Pagina 4
Creanțele - Pagina 5
Creanțele - Pagina 6
Creanțele - Pagina 7
Creanțele - Pagina 8
Creanțele - Pagina 9
Creanțele - Pagina 10
Creanțele - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Creantele.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Capitalul Propriu

Problematica abordată în cadrul lucrării surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiară a capitalurilor. Am ales capitalul propriu deoarece...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Bazele contabilității

6.1. Delimitari si evaluarea stocurilor Delimitari Principalele tipuri de stocuri detinute de o întreprindere sunt destinate utilizarii în...

Inventarierea Patrimoniului

CAP I. ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. NOTIUNEA INVENTARIERII Cu toate precautiile ce si le impune, respectând anumite principii,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Evaluearea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea generală a operațiilor privind contabilitatea creanțelor din vânzări de bunuri la SC Karma SRL

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA SUB ASPECT TEORETIC A LUCRĂRII 1.1 Prezentarea noţiunilor legislative în domeniul studiat În general în cadrul...

Ai nevoie de altceva?