Curs Conta

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 18722
Mărime: 132.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Mădălina Dumitru

Extras din document

Contabilitatea - disciplina informationala

Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care sa-i precizeze rolul în mod formal, informatia a fost motorul dezvoltarii, astfel încât cunostintele noi se cladesc pe suportul celor existente. Multimea de date noi este filtrata, prelucrata cu un aparataj conceptual specific fiecarei discipline stiintifice, obtinându-se produsul: informatia. Prin analiza si interpretarea informatiei se iau deciziile referitoare la actiunile viitoare sau la evaluarea actiunilor anterioare.

Contabilitatea este si ea o disciplina informationala. Aceasta studiaza efectele tranzactiilor economice si ale altor evenimente asupra situatiei economice si financiare, precum si asupra performantei unei entitati contabile, în scopul informarii utilizatorilor interni si externi. Prin limbajul sau, prin sistemul propriu de concepte si proceduri, contabilitatea este singura disciplina care poate furniza informatii financiare despre o organizatie. Aceste informatii formeaza baza pentru evaluarea organizatiei de catre un ansamblu de utilizatori din interiorul si din exteriorul organizatiei.

Dintre diferitele tipuri de organizatii (întreprinderi comerciale, fundatii si asociatii non-profit, diferite institutii publice, banci, societati de asigurari, persoane fizice autorizate etc.), acest curs se circumscrie sferei întreprinderilor comerciale al caror scop este obtinerea profitului si pe care convenim sa le numim, pe scurt, întreprinderi.

Tipuri de întreprinderi

Informatiile contabile care trebuie furnizate de o întreprindere difera în functie de modul specific de organizare. Cu cât o întreprindere este mai deschisa participarii publicului, cu atât informatiile contabile diseminate vor fi mai cuprinzatoare. Înca de la 1887, Codul Comercial Român îi obliga pe comercianti (persoane fizice sau societati comerciale) sa-si înregistreze tranzactiile în registrul jurnal si sa întocmeasca registrul cartea mare si registrul inventar. Anual, comerciantii trebuiau sa prezinte tribunalului registrul jurnal si registrul inventar pentru a fi încheiate si vizate.

În cursul de fata vom prezenta pe scurt pricipalele tipuri de societati comerciale asa cum sunt ele reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Societatea în nume colectiv (SNC) are drept caracteristica obligatia solidara (în egala masura) si nemarginita (cu întrega avere) a asociatilor pentru operatiunile desfasurate în numele societatii. Hotarârea judecatoreasca obtinuta împotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.

Societatea în comandita simpla are doua tipuri de asociati: comanditati si comanditari. Fata de asociatii comanditari, asociatii comanditati au în plus dreptul de administrare a societatii. Din punct de vedere al obligatiei pentru operatiunile societatii, comanditatii raspund solidar si nemarginit, în timp ce riscul comanditarilor se limiteaza la capitalul subscris. Comanditarul are dreptul de a cere o copie a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, precum si dreptul de a cerceta autenticitatea acestora pe baza documentelor justificative.

Societatea în comandita pe actiuni pastreaza caracteristicile societatii în comandita simpla, cu mentiunea divizarii capitalului social în actiuni. Administratorii pot fi revocati de catre Adunarea Generala a Asociatilor, iar un asociat ales administrator devine automat asociat comanditat.

Societatea cu raspundere limitata (SRL) are drept principala caracteristica limitarea raspunderii actionarilor pentru obligatiile societatii la capitalul social subscris de fiecare actionar. Capitalul este împartit în parti sociale care sunt liber transferabile numai între asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii trebuie aprobata de asociatii care reprezinta cel putin trei patrimi din capitalul social.

Societatea pe actiuni (SA) pastreaza limitarea raspunderii la capitalul subscris de fiecare actionar. Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative sau la purtator se transmite liber, fara consimtamântul celorlalti actionari.

Preview document

Curs Conta - Pagina 1
Curs Conta - Pagina 2
Curs Conta - Pagina 3
Curs Conta - Pagina 4
Curs Conta - Pagina 5
Curs Conta - Pagina 6
Curs Conta - Pagina 7
Curs Conta - Pagina 8
Curs Conta - Pagina 9
Curs Conta - Pagina 10
Curs Conta - Pagina 11
Curs Conta - Pagina 12
Curs Conta - Pagina 13
Curs Conta - Pagina 14
Curs Conta - Pagina 15
Curs Conta - Pagina 16
Curs Conta - Pagina 17
Curs Conta - Pagina 18
Curs Conta - Pagina 19
Curs Conta - Pagina 20
Curs Conta - Pagina 21
Curs Conta - Pagina 22
Curs Conta - Pagina 23
Curs Conta - Pagina 24
Curs Conta - Pagina 25
Curs Conta - Pagina 26
Curs Conta - Pagina 27
Curs Conta - Pagina 28
Curs Conta - Pagina 29
Curs Conta - Pagina 30
Curs Conta - Pagina 31
Curs Conta - Pagina 32
Curs Conta - Pagina 33
Curs Conta - Pagina 34
Curs Conta - Pagina 35
Curs Conta - Pagina 36
Curs Conta - Pagina 37
Curs Conta - Pagina 38
Curs Conta - Pagina 39
Curs Conta - Pagina 40
Curs Conta - Pagina 41
Curs Conta - Pagina 42
Curs Conta - Pagina 43
Curs Conta - Pagina 44
Curs Conta - Pagina 45
Curs Conta - Pagina 46
Curs Conta - Pagina 47
Curs Conta - Pagina 48
Curs Conta - Pagina 49
Curs Conta - Pagina 50
Curs Conta - Pagina 51
Curs Conta - Pagina 52
Curs Conta - Pagina 53
Curs Conta - Pagina 54
Curs Conta - Pagina 55
Curs Conta - Pagina 56
Curs Conta - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Curs2.doc
  • Curs3.doc
  • Curs5.doc
  • Curs6.doc
  • Curs7.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate Anul II

Capitolul I. REGLEMENTARI CONTABILE CONFORME CU CELE DIN U.E. SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE OMFP= Ordinul Ministrului...

Contabilitatea Imobilizărilor

1.Conţinutul, evaluarea, recunoaşterea şi clasificarea activelor imobilizate Activele reprezintă o resursă controlată de întreprindere ca rezultat...

Contabilitate

CURS NR. 1 Contabilitatea are în prezent o multitudine de accepțiuni în sensul că este considerată, după caz, o tehnică de gestiune, unul dintre...

Suport de Curs - Bazele Contabilitatii Bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Bazele Contabilității

Obiectivele şi natura contabilităţii Contabilitatea - disciplină informaţională Chiar înainte de a exista un sistem teoretic care să-i precizeze...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Cursuri Contabilitate An I

Obiectul de studiu al contabilităţii Contabilitatea este una singură şi cuprinde două laturi : -contabilitatea financiară (contabilite...

Capitolul Contabilitatea Stocurilor

1. Definitii si delimitari privind stocurile Definitii proprii stocurilor Stocurile sunt active detinute pentru: a fi vândute pe parcursul...

Ai nevoie de altceva?