Curs Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13232
Mărime: 818.79KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CONTABILITĂŢII

1.1. Contabilitatea – componentă de bază a evidenţei economice

1.2. Obiectul contabilităţii

1.3. Metoda contabilităţii

1.1. Contabilitatea – componentă de bază a evidenţei economice

Dezvoltarea societăţii umane sub aspect tehnic, economic şi ştiinţific a dus la creşterea volumului de informaţii care trebuiesc culese, prelucrate şi utilizate în folosul acestei societăţi.

Informaţia – în sensul larg al cuvântului, este o comunicare verbală, scrisă sau în imagini despre un eveniment, un fenomen, un obiect sau persoană, care fiind înţeleasă, declanşează diferite acţiuni. Conţinutul informaţiilor poate fi economic, tehnic, cultural, ştiinţific etc. şi în funcţie de acesta, exprimarea se poate face în cuvinte, cifra, puncte, imagini sau semne convenţionale.

Informaţiile economice se exprimă în cifre şi reflectă fenomenele economice care au loc într–o unitate de producţie, legate de: existenţa, mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale, eficienţa folosirii lor în procesul de producţie şi raporturile economice care apar în procesul social–economic.

Informaţiile economice sunt variate şi se pot clasifica după următoarele criterii (11):

a) după conţinut:

• informaţii de planificare sau programare;

• informaţii efective;

• informaţii de control.

b) după forma de prezentare:

• informaţii orale;

• informaţii scrise;

• informaţii audiovizuale;

c) după etalonul de exprimare:

• informaţii cantitative;

• informaţii valorice;

d) după sfera de cuprindere:

• informaţii sintetice;

• informaţii analitice;

e) după scopul pentru care sunt folosite:

• informaţii de conducere;

• informaţii de raportare;

• informaţii de corectare a activităţii;

f) după timpul de reflectare:

• informaţii active (curente);

• informaţii pasive (trecute);

• informaţii previzionale (de viitor).

Cunoaşterea completă a activităţii desfăşurate în cadrul unităţilor economice se realizează cu ajutorul sistemului informaţional economic care este reprezentat de totalitatea metodelor, procedeelor şi mijloacelor utilizate în procesul informaţional – sistem organizat de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare a datelor (12).

Sistemul informaţional economic are ca obiectiv principal asigurarea datelor şi informaţiilor referitoare la procesele şi fenomenele economice care au loc în unităţile economice, necesare organelor de conducere şi control, în procesul elaborării deciziilor şi transpunerea lor în realitate.

Sistemul informaţional reprezintă un element esenţial în fundamentarea şi elaborarea deciziei, dar şi un instrument de executare a deciziilor elaborate la diferite niveluri. Prin aceasta, sistemul informaţional are un rol important în gestionarea şi controlul asupra activităţii desfăşurate.

Sistemul informaţional economic se delimitează în timp şi spaţiu. Delimitarea în timp se face pe perioade de gestiune sau pe exerciţii financiar–contabile, iar delimitarea în spaţiu se face pe verigi ale economiei naţionale şi pe unităţi patrimoniale (13).

În unităţile economice informaţiile servesc la rezolvarea problemelor curente, analiza obiectivă a activităţii desfăşurate în perioada trecută şi la elaborarea strategiilor viitoare, de perspectivă.

Evidenţa economică este o parte a sistemului informaţional economic, fiind principala sursă de informaţii.

Înscrierea (consemnarea) într–o anumită ordine şi pe baza unor principii stabilite, a fenomenelor social–economice care se desfăşoară într–un anumit loc şi timp se numeşte evidenţă economică (6).

Evidenţa economică s–a dezvoltat treptat, fiind alcătuită din trei componente, nemijlocit legate între ele şi anume: evidenţa tehnic–operativă, evidenţa statistică şi evidenţa contabilă (1).

- evidenţa tehnic–operativă este evidenţa care înregistrează fenomenele tehnice şi economice în momentul când au loc şi la locul unde se desfăşoară. Această evidenţă se numeşte şi evidenţă primară, iar datele (informaţiile) prezentate de ea, se pot analiza şi interpreta în continuare.

În agricultură se folosesc evidenţele tehnico–operative specifice ramurilor de producţie vegetală, zootehnică etc., reprezentate de documente de evidenţă şi registre de contabilitate.

- evidenţa statistică este evidenţa care înregistrează fenomenele de origine socială – în ansamblul lor şi stabileşte indicatori referitori la avuţia naţională, venitul naţional, produsul intern brut, finanţele statului, populaţia şi gradul ei de ocupare, nivelul de trai material etc.

- evidenţa contabilă este evidenţa care înregistrează sistematic şi neîntrerupt procesele economice şi rezultatele obţinute la nivel de unitate economică sau centralizat la nivelul ramurilor şi a economiei naţionale.

Evidenţa economică foloseşte ca unităţi de măsură a fenomenelor economice care au loc – diferite mărimi de referinţă (etaloane de evidenţă): etalonul natural, etalonul monetar şi etalonul muncă (13).

Preview document

Curs Contabilitate - Pagina 1
Curs Contabilitate - Pagina 2
Curs Contabilitate - Pagina 3
Curs Contabilitate - Pagina 4
Curs Contabilitate - Pagina 5
Curs Contabilitate - Pagina 6
Curs Contabilitate - Pagina 7
Curs Contabilitate - Pagina 8
Curs Contabilitate - Pagina 9
Curs Contabilitate - Pagina 10
Curs Contabilitate - Pagina 11
Curs Contabilitate - Pagina 12
Curs Contabilitate - Pagina 13
Curs Contabilitate - Pagina 14
Curs Contabilitate - Pagina 15
Curs Contabilitate - Pagina 16
Curs Contabilitate - Pagina 17
Curs Contabilitate - Pagina 18
Curs Contabilitate - Pagina 19
Curs Contabilitate - Pagina 20
Curs Contabilitate - Pagina 21
Curs Contabilitate - Pagina 22
Curs Contabilitate - Pagina 23
Curs Contabilitate - Pagina 24
Curs Contabilitate - Pagina 25
Curs Contabilitate - Pagina 26
Curs Contabilitate - Pagina 27
Curs Contabilitate - Pagina 28
Curs Contabilitate - Pagina 29
Curs Contabilitate - Pagina 30
Curs Contabilitate - Pagina 31
Curs Contabilitate - Pagina 32
Curs Contabilitate - Pagina 33
Curs Contabilitate - Pagina 34
Curs Contabilitate - Pagina 35
Curs Contabilitate - Pagina 36
Curs Contabilitate - Pagina 37
Curs Contabilitate - Pagina 38
Curs Contabilitate - Pagina 39
Curs Contabilitate - Pagina 40
Curs Contabilitate - Pagina 41
Curs Contabilitate - Pagina 42
Curs Contabilitate - Pagina 43
Curs Contabilitate - Pagina 44
Curs Contabilitate - Pagina 45
Curs Contabilitate - Pagina 46
Curs Contabilitate - Pagina 47
Curs Contabilitate - Pagina 48
Curs Contabilitate - Pagina 49
Curs Contabilitate - Pagina 50
Curs Contabilitate - Pagina 51
Curs Contabilitate - Pagina 52
Curs Contabilitate - Pagina 53
Curs Contabilitate - Pagina 54
Curs Contabilitate - Pagina 55
Curs Contabilitate - Pagina 56
Curs Contabilitate - Pagina 57
Curs Contabilitate - Pagina 58
Curs Contabilitate - Pagina 59
Curs Contabilitate - Pagina 60
Curs Contabilitate - Pagina 61
Curs Contabilitate - Pagina 62
Curs Contabilitate - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Curs Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Evaluarea Patrimoniului în Contabilitate

Contabilitatea masoarã elementele patrimoniale în calitatea lor de valori economice. În condiţiile existenţei producţiei de mãrfuri, mãrimea...

Studierea Principalelor Domenii si Probleme de Specialitate Economica in Cadrul Societatii SC Supermont SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII S.C. SUPERMONT S.A. 1.1. Statut juridic S.C. SUPERMONT S.A este o socieate comerciala cu forma...

Evaluarea în Contabilitate

CAP. 1: NOŢIUNEA ŞI PRINCIPIILE EVALUĂRII ÎN CONTABILITATE Evaluarea este procedeul metodei contabilităţii care asigură exprimarea valorică a...

Cererea și Oferta de Informații Contabile

Informaţiile contabile stau la baza a numeroase decizii economice şi politice difuzarea lor interesând un grup larg de utilizatori. Prima parte a...

Evaluarea în Contabilitate

1. Notiunea si principiile evaluarii patrimoniului in contabilitate Definirea evaluarii Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei...

Tipuri de Monografie

1. Prezentarea unei firme si deschiderea "T"-urilor 2. Operatiuni economico-financiare (martie) 3. Analiza contabila pe etape de analiza (5...

Ai nevoie de altceva?