Curs Contabilitate

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Curs Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Profesor: Bals Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Contabilitatea si stiinta contabilitatii
1.1 Notiunea de contabilitate
1.2 Sarcinile contabilitatii
1.3 Functiile contabilitatii
1.4 Contabilitatea stiinta; teoriile contabilitatii
1.5 Contabilitatea si legaturile ei cu alte stiinte
Obiectul contabilitatii
2.1 Conceptii referitoare la obiectul contabilitatii
2.2 Patrimoniul, obiect de studiu al contabilitatii
2.2.1 Activul si pasivul patrimonial
2.2.2.1 Structuri privind activul
2.2.2.2 Structuri privind pasivul
2.2.2.3.Structuri de cheltuieli si venituri
2.3 Sisteme de contabilitate
2.3.1 Contabilitatea in partida simpla
2.3.2 Contabilitatea in partida dubla
2.3.3 Sistemul de contabilitate cu un singur circuit
2.3.4 Sistemul de contabilitate cu dublu circuit
2.3.5 Contabilitatea generala
2.3.6 Contabilitatea de gestiune

Extras din document

Contabilitatea si stiinta contabilitatii

1.1 Notiunea de contabilitate

In general, atunci cand spunem contabilitate, in practica si teorie ne referim la o disciplina stiintifica, parte integranta a stiintelor social economice avand ca si obiect inregistrarea cronologica si metodica a operatiilor ce descriu procesele economice si financiare ce influenteaza elementelepatrimoniale si/sau le controleaza, cu scopul declarat de-a caracteriza situatia economica si financiara a unei untati patrimoniale si a stabilirii rezultatelor obtinute intr-un interval de timp , utilizand pentru aceasta mijloace, metode si procedee proprii, atat pentru reprezentare cat si pentru calcul.

In sens practic, prin contabilitate se intelege suma tuturar informatiilor cuprinse in documentele si formularele contabil, referitoare la operaratiunile economice.

Acestea fiind rezultatul aplicarii principilor de baza ale stiintei contabilitatii.

In timp, s-au dezvoltat mai multe definitii , idei, legate de de esenta si continutul contabilitatii.

Fr. Leitner apreciaza contabilitatea ca si o istorie in cifre, avand la baza documentele scrise despre modul cum a fost condusa o unitate patrimoniala, cu un mecanism de calcul care exprima modul de variatie cantitativ valorica a bunurilor, in urma actelor juridice, tehnice si economice ale unitatii patrimoniale.

Henri Fayol, porneste in definirea contabilitatii cafiind “organul vizual” al conducerii de la o atenta analiza a functiilor intreprinderii .

1.2 Sarcinile contabilitatii

Sarcinile contabilitatii sunt dictate de cerintele specifice fiecarei ramuri economice(industrie, agricultura, comert, turism, sistem bancar , institutie bugetara)si de specificul operatiilor care sunt specifice intr-un domeniu sau altul.

In primul rand , ca si orice stiinta are sarcina sa-si defineasca cat mai clar sfera de cuprindere si obiectul de activitate, la nivel micro si macroeconomic, sa-si stabileasca rolul ca si sursa de informatii pentru intregul sistem de conducere, de management al unitatii.

Revenind la nivel de intreprindere, contabilitatea este cea care asigura datele necesare calcularii indicatorilor economico-financiari efectivi, care permit apoi analiza intregii activitati la finele unei perioade de gestiune.

Specifica contabilitatii este sarcina de-a asigura integritatea patrimoniului , a elementelor patrimoniale, pe care o indeplineste prin inregistrarea cronologica si integrala a operatiunilor economice, a existentei si miscarilor elementelor patrimoniale . Contabilitatea este cea care permite identificarea locului din circuitul economic si cauzelor care determina pierderi sau/si sustrageri din patrimoniu.

Pentru a fi apta s-si indeplineasca sarcinile contabilitatea trebuie sa indeplineasca anumite conditii, dintre care amintim:

- sa fie operativa, precisa, exacta si simpla

- sa fie organizata in mod unitar in ceea ce priveste metodologia de inregistrare, calculare , centralizare sin chiar interpretare a indicatorilor specifici

- sa se adapteze managementului in ceea ce priveste previziunea, controlul si coordonarea

1.3 Functiile contabilitatii

In scopul atingerii obiectivului prin indeplinirea sarcinilor ce-i revin, ca sistem, contabilitatea indeplineste mai multe functii, dintre care amintim:

- functia de inregistrare si prelucrare a datelor – se exprima prin inscrierea in documente si formulare specifice , atuturor operatiilor economice , cuantificate sub forma valorica ce au loc in legatura cu elementele patrimoniale, cu respectarea stricta a unor principii si reguli proprii ; aceasta functie se constituie ca o etapa superioara fazei de colectare a datelor prin urmarirea sistematica a activitatii

- functia de informare, care se asimileaza cu modul de fructificare a informatiilor contabile, statificata pe diferitele niveluri de importanta in startegia unitatii; aceste informatii sunt prezentate in forma specifica, indicatori de analiza diferiti, functie de sectorul de activitate, ramura industriala, nivelul de prezentare si de decizie pe care- deserveste; aceasta functie se dezvolta di devine eficace odata cu dezvoltarea sistemului de informatizare a unitatilor, de culegere automata a datelor si de prelucrare imediata

- functia de control se manifesta in mai multe sensuri, conducand in primul rand la pastarea integritatii elementelor patrimoniale, cu respectarea disciplinei financiare

- functia de prevedere a contabilitatii este importanta mai ales in perspectiva unui management eficient pentru echipa de conducere, care potae, pornind de la realitatea trecuta , trecand prin starea de azi sa previzioneze evolutia corecta in sens ascendent al unitatii

- functia de analiza deriva din cea de informare si culegere a datelor si se prelungeste in cea de conducere

- functia de conducere se releva din faptul ca aceasta stiinta, contabilitatea, se constituie ca o sursa definitorie pentru informatii care stau la baza procesului de luare a deciziilor pentru evolutii ulterioare, in timp optim, si cu eficacitate maxima, avand la baza realitatea trecuta exprimata in documentele contabile precum si starea actuala de fapt a unei unitati

1.4 Contabilitatea-stiinta; teoriile contabilitatii

Unii autori considera contabilitatea ca o arta, apriciind ca nu are la baza norme si principii care sa o poata face utilizabila de oricine, fiind accesibila numai unor “persoane inzestrate” cu specifice.Teoriile contabilitatii nu au caracter stiintific in conceptia acestor autori, ele fiind doar metode si indicatii practice cu caracter de indrumare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs Contabilitate.doc