Curs Evaluare

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Curs Evaluare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere pdf de 86 de pagini (in total).

Profesor: Ionescu Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP.1 EVALUAREA ŞI NECESITATEA EVALUĂRII 1
1.1. Caracterul general al evaluării 1
1.2. Clasificarea evaluărilor 2
1.3. Valori utilizate în lucrările de evaluare 3
1.4. Standarde profesionale de evaluare 6
1.5. Evaluatorul şi responsabilităţile acestuia 7
CAP.2 ANALIZA DIAGNOSTIC 13
2.1 Diagnosticul juridic 14
2.2 Diagnosticul resurselor umane şi al managementului firmei.15
2.3 Diagnosticul tehnic 19
2.4. Diagnosticul comercial 20
2.4.1. Analiza concurenţei 21
2.4.2. Analiza clienţilor 23
2.4.3. Analiza furnizorilor 24
2.4.4. Analiza substituienţilor 25
2.5. Diagnosticul financiar 28
2.5.1. Analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ 29
2.5.2. Analiza pe baza contului de rezultate 34
2.5.3. Analiza cash flow-urilor ( CFW ) 37
2.5.4. Analiza rentabilităţii firmei 40
2.5.5. Analiza patrimonială a riscului de faliment 42
CAP.3. METODE DE EVALUARE PATRIMONIALE 45
3.1. Activul Net Contabil (A.N.C.) 46
3.2. Activul Net Contabil Corectat (A.N.C.C.) 47
3.3. Valoarea de Lichidare (V.L.) 53
II
3.4. Activul Brut Contabil (A.B.C.) 54
3.5. Valoarea substanţială (V.S.) 55
3.6. Capitalurile Permanente Necasare Exploatării (C.P.N.E.) 56
CAP.4. METODE DE EVALUARE
BAZATE PE RENTABILITATE 58
4.1. Evaluarea prin actualizarea cash-flow-urilor (CFW-rilor) 58
4.2. Metoda de capitalizare a beneficiilor 63
CAP.5. METODE DE EVALUARE COMBINATE 65
CAP.6. METODE DE EVALUARE BURSIERE 71
CAP.7. RAPORTUL DE EVALUARE 75
7.1 Conţinutul raportului de evaluare 75
7.2. Redactarea raportului 79
7.3. Actualizarea şi revizuirea lucrării 79
7.4. Sursele de informaţii 80
CAP.8. EVALUAREA ELEMENTELOR INTANGIBILE 81
Studii de caz pag.85

Extras din document

CAP.1 EVALUAREA ŞI NECESITATEA EVALUĂRII.

1.1. Caracterul general al evaluării

Activitatea de evaluare presupune calcularea şi stabilirea

unui preţ care să poată fi utilizat într-o tranzacţie între vânzător şi

cumpărător.

Procesul de evaluare este un proces complex care necesită

respectarea unor metode, principii, standarde în stabilirea unei

valori pentru firma sau difeirtele categorii de active evaluate.

Caracterul complex al activităţii de evaluare este

determinat de mai mulţi factori:

- natura şi mărimea firmei

- patrimoniul firmei şi posibilitatea de valorificare

- reflectarea în contabilitatea firmei a patrimoniului ei

- capacitatea echipei de conducere de a gestiona şi

elabora strategia firmei

În ceea ce priveşte momentele în care este necesară

evaluarea unei firme, acestea sunt:

- la schimbarea dreptului de proprietate asupra firmei

- la schimbarea mărimii şi structurii capitalului

- la schimbarea numărului şi componenţei asociaţilor şi

acţionarilor

- în acţiuni juridice cu scop patrimonial ( faliment,

succesiune, etc )

- în caz de litigii

2

1.2. Clasificarea evaluărilor

Evaluările pot fi clasificate în funcţie de anumite criterii

astfel:

a) în funcţie de obiectul lor:

- evaluări de bunuri ( mijloace fixe, stocuri etc )

- evaluări de active intangibile ( licenţe, brevete,

mărci, investiţii în resurse umane etc)

- evaluări de active economice ( secţii, magazine,

depozite etc)

- evaluări de firme, întreprinderi

b) în funcţie de metoda utilizată pentru evaluare

- evaluări patrimoniale

- evaluări bazate pe actualizarea profiturilor

- evaluări bazate pe actualizarea cash flow-urilor

- evaluări bursiere

- evaluări mixte

Fisiere in arhiva (10):

  • bibliografie.pdf
  • cap1.pdf
  • cap2.pdf
  • cap3.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf
  • cuprins.pdf
  • studiu.pdf