Cursuri Contabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 148 în total
Cuvinte : 70560
Mărime: 427.78KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I.1 Conţinutul şi structura activelor imobilizate

Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unităţii patrimoniale, care nu se consumă la prima utilizare, fiind destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea întreprinderii, condiţie care exclude destinaţia de comercializare a lor. IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”. Defineşte activele imobilizate ca toate acele active care nu sunt clasificate ca active curente.

În funcţie de comportamentul economic şi de structura tehnică, activele fixe se clasifică în următoarele categorii: active fixe (imobilizări) necorporale, active fixe (imobilizări) corporale şi active fixe (imobilizări) financiare.

Imobilizările necorporale (intangibile) cuprind acele valori economice care nu se concretizează în bunuri materiale cu substanţă, ci într-un document juridic sau comercial care atestă drepturi ale întreprinderii. IAS 38 „Active necorporale” defineşte imobilizările necorporale ca active identificabile nemonetare, fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate altora sau pentru nevoi administrative.

Recunoaşterea unui element ca activ fix necorporal are la bază criteriile:

- este probabil ca înteprinderea să obţină beneficii economice viitoare care pot fi atribuite activului respectiv;

- costul activului poate fi măsurat în mod corect.

Penru activele necorporale generate intern, IAS 38 precizează criterii suplimentare, astfel încât ele nu sunt recunoscute ca active necorporale, valoarea resurselor consumate pentru obţinerea lor fiind inclusă în cheltuieli de exploatare.

În mod concret, imobilizările necorporale cuprind: cheltuielile de constituire, cheltuielile de dezvoltare, concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile de fabrică, alte drepturi şi valori similare, fondul comercial, programele informatice şi alte imobilizări necorporale.

Imobilizările necorporale se amortizează. Durata de amortizare poate fi stabilită prin lege sau determinată pe durata de utilizare a lor de către unitatea patrimonială.

Imobilizările corporale (tangibile) sunt definite de IAS 16 „Imobilizări corporale” ca active materiale nemonetare, care:

- sunt deţinute de întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

- pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade de gestiune.

Investiţiile imobiliare sunt incluse în categoria imobilizărilor corporale dacă sunt deţinute de proprietar sau de locatar, în baza unui contract de leasing financiar (conform IAS 40 „Investiţii imobiliare”) în scopul închirierii sau pentru creşterea capitalului.

Dacă investiţia imobiliară se aşteaptă să fie vândută într-o perioadă mai mică de un an de la data bilanţului, ea se poate clasifica drept activ curent.

Valorificarea, implicit reproducţia imobilizărilor corporale se realizează prin amortizare.

Ca valori de întrebuinţare, imobilizările corporale apar ca:

- terenuri structurate în: - terenuri propriu-zise

- amenajări la terenuri

- construcţii

- instalaţii tehnice şi maşini

- alte instalaţii, utilaje şi mobilier

- avansuri şi imobilizări corporale în curs.

Terenurile nu se amortizează, cu excepţia celor cu destinaţie economică obţinute prin acte de vânzare-cumpărare sau despăgubire. Toate investiţiile efectuate pentru amenajări de terenuri sunt supuse amortizării.

Imobilizările corporale sunt constituite din acele obiecte singulare sau complex de obiecte, utilizate ca atare şi care îndeplinesc cumulativ două condiţii: au durata normală de utilizare mai mare de un an şi valoarea de intrare mai mare decât limita legală.

Deoarece îşi menţin integritatea fizică pe toată durata de utilizare, imobilizările corporale nu se încorporează în structura produselor, transmiţându-şi doar valoarea, treptat, în costul produselor, pe calea amortizării.

În structura imobilizărilor corporale nu se includ motoarele, subansamblele, piesele pentru înlocuirea componentelor uzate. Aceste elemente utilizate în procesul de executare a întreţinerii şi reparaţiilor imobilizărilor corporale intră în componenţa cheltuielilor de exploatare.

Utilizarea unor componente pentru modernizarea mijloacelor fixe conduce la majorarea valorii lor, procesul de modernizare fiind considerat proces investiţional care determină majorarea valorii iniţiale a mijloacelor fixe.

Marea diversitate a imobilizărilor corporale din patrimoniul întreprinderilor impune clasificarea lor după anumite criterii:

După domeniul de activitate imobilizările corporale sunt: productive (profesionale) şi neproductive (neprofesionale).

Imobilizările corporale productive participă direct sau indirect la activitatea de exploatare (producţie); imobilizările corporale neproductive sunt utilizate în scopuri sociale, culturale etc.

Această clasificare prezintă utilitate în calculul costului producţiei şi în stabilirea necesarului de fluxuri de trezorerie pentru activitatea de exploatare şi în afara ei.

După apartenenţa imobilizărilor corporale la patrimoniul unităţii, se grupează în: imobilizări corporale care aparţin unităţii şi imobilizări corporale care nu aparţin unităţii.

Imobilizările corporale care aparţin unităţii sunt evidenţiate prin conturile de bilanţ, indiferent dacă sunt utilizate în unitate sau sunt date în locaţie de gestiune, concesiune, chirie, pentru o anumită perioadă de timp.

Imobilizările corporale care nu aparţin unităţii sunt evidenţiate în cont de ordine şi evidenţă, nefiind luate în calculul activului patrimonial. Calculul şi recuperarea amortizării lor se efectuează de către unitatea care le deţine în patrimoniu; unitatea care le foloseşte plăteşte un echivalent valoric care trebuie să acopere amortizarea, sub forma chiriilor şi a redevenţelor.

În cazul efectuării de investiţii la aceste imobilizări corporale de către unitatea care le foloseşte temporar, cu consimţământul unităţii care le deţine în patrimoniu, recuperarea investiţiilor se va realiza de către ambele unităţi, în raport de durata de utilizare a imobilizărilor corporale.

Standardele Internaţionale de Contabilitate precizează criteriile de recunoaştere a imobilizărilor corporale numai atunci când:

-este probabil ca acestea să aducă întreprinderii beneficii economice viitoare, şi

-costul activului poate fi stabilit în mod credibil.

Pentru a satisface primul criteriu de mai sus, o întreprindere trebuie să stabilească gradul de certitudine al fluxului beneficiilor economice viitoare pe baza evidentelor disponibile în momentul recunoaşterii iniţiale. Trebuie să analizeze dacă activul va contribui direct sau indirect la generarea unui flux de numerar către întreprindere. De aceea, activul poate fi productiv, contribuind direct la generarea unui venit din exploatare.

Preview document

Cursuri Contabilitate - Pagina 1
Cursuri Contabilitate - Pagina 2
Cursuri Contabilitate - Pagina 3
Cursuri Contabilitate - Pagina 4
Cursuri Contabilitate - Pagina 5
Cursuri Contabilitate - Pagina 6
Cursuri Contabilitate - Pagina 7
Cursuri Contabilitate - Pagina 8
Cursuri Contabilitate - Pagina 9
Cursuri Contabilitate - Pagina 10
Cursuri Contabilitate - Pagina 11
Cursuri Contabilitate - Pagina 12
Cursuri Contabilitate - Pagina 13
Cursuri Contabilitate - Pagina 14
Cursuri Contabilitate - Pagina 15
Cursuri Contabilitate - Pagina 16
Cursuri Contabilitate - Pagina 17
Cursuri Contabilitate - Pagina 18
Cursuri Contabilitate - Pagina 19
Cursuri Contabilitate - Pagina 20
Cursuri Contabilitate - Pagina 21
Cursuri Contabilitate - Pagina 22
Cursuri Contabilitate - Pagina 23
Cursuri Contabilitate - Pagina 24
Cursuri Contabilitate - Pagina 25
Cursuri Contabilitate - Pagina 26
Cursuri Contabilitate - Pagina 27
Cursuri Contabilitate - Pagina 28
Cursuri Contabilitate - Pagina 29
Cursuri Contabilitate - Pagina 30
Cursuri Contabilitate - Pagina 31
Cursuri Contabilitate - Pagina 32
Cursuri Contabilitate - Pagina 33
Cursuri Contabilitate - Pagina 34
Cursuri Contabilitate - Pagina 35
Cursuri Contabilitate - Pagina 36
Cursuri Contabilitate - Pagina 37
Cursuri Contabilitate - Pagina 38
Cursuri Contabilitate - Pagina 39
Cursuri Contabilitate - Pagina 40
Cursuri Contabilitate - Pagina 41
Cursuri Contabilitate - Pagina 42
Cursuri Contabilitate - Pagina 43
Cursuri Contabilitate - Pagina 44
Cursuri Contabilitate - Pagina 45
Cursuri Contabilitate - Pagina 46
Cursuri Contabilitate - Pagina 47
Cursuri Contabilitate - Pagina 48
Cursuri Contabilitate - Pagina 49
Cursuri Contabilitate - Pagina 50
Cursuri Contabilitate - Pagina 51
Cursuri Contabilitate - Pagina 52
Cursuri Contabilitate - Pagina 53
Cursuri Contabilitate - Pagina 54
Cursuri Contabilitate - Pagina 55
Cursuri Contabilitate - Pagina 56
Cursuri Contabilitate - Pagina 57
Cursuri Contabilitate - Pagina 58
Cursuri Contabilitate - Pagina 59
Cursuri Contabilitate - Pagina 60
Cursuri Contabilitate - Pagina 61
Cursuri Contabilitate - Pagina 62
Cursuri Contabilitate - Pagina 63
Cursuri Contabilitate - Pagina 64
Cursuri Contabilitate - Pagina 65
Cursuri Contabilitate - Pagina 66
Cursuri Contabilitate - Pagina 67
Cursuri Contabilitate - Pagina 68
Cursuri Contabilitate - Pagina 69
Cursuri Contabilitate - Pagina 70
Cursuri Contabilitate - Pagina 71
Cursuri Contabilitate - Pagina 72
Cursuri Contabilitate - Pagina 73
Cursuri Contabilitate - Pagina 74
Cursuri Contabilitate - Pagina 75
Cursuri Contabilitate - Pagina 76
Cursuri Contabilitate - Pagina 77
Cursuri Contabilitate - Pagina 78
Cursuri Contabilitate - Pagina 79
Cursuri Contabilitate - Pagina 80
Cursuri Contabilitate - Pagina 81
Cursuri Contabilitate - Pagina 82
Cursuri Contabilitate - Pagina 83
Cursuri Contabilitate - Pagina 84
Cursuri Contabilitate - Pagina 85
Cursuri Contabilitate - Pagina 86
Cursuri Contabilitate - Pagina 87
Cursuri Contabilitate - Pagina 88
Cursuri Contabilitate - Pagina 89
Cursuri Contabilitate - Pagina 90
Cursuri Contabilitate - Pagina 91
Cursuri Contabilitate - Pagina 92
Cursuri Contabilitate - Pagina 93
Cursuri Contabilitate - Pagina 94
Cursuri Contabilitate - Pagina 95
Cursuri Contabilitate - Pagina 96
Cursuri Contabilitate - Pagina 97
Cursuri Contabilitate - Pagina 98
Cursuri Contabilitate - Pagina 99
Cursuri Contabilitate - Pagina 100
Cursuri Contabilitate - Pagina 101
Cursuri Contabilitate - Pagina 102
Cursuri Contabilitate - Pagina 103
Cursuri Contabilitate - Pagina 104
Cursuri Contabilitate - Pagina 105
Cursuri Contabilitate - Pagina 106
Cursuri Contabilitate - Pagina 107
Cursuri Contabilitate - Pagina 108
Cursuri Contabilitate - Pagina 109
Cursuri Contabilitate - Pagina 110
Cursuri Contabilitate - Pagina 111
Cursuri Contabilitate - Pagina 112
Cursuri Contabilitate - Pagina 113
Cursuri Contabilitate - Pagina 114
Cursuri Contabilitate - Pagina 115
Cursuri Contabilitate - Pagina 116
Cursuri Contabilitate - Pagina 117
Cursuri Contabilitate - Pagina 118
Cursuri Contabilitate - Pagina 119
Cursuri Contabilitate - Pagina 120
Cursuri Contabilitate - Pagina 121
Cursuri Contabilitate - Pagina 122
Cursuri Contabilitate - Pagina 123
Cursuri Contabilitate - Pagina 124
Cursuri Contabilitate - Pagina 125
Cursuri Contabilitate - Pagina 126
Cursuri Contabilitate - Pagina 127
Cursuri Contabilitate - Pagina 128
Cursuri Contabilitate - Pagina 129
Cursuri Contabilitate - Pagina 130
Cursuri Contabilitate - Pagina 131
Cursuri Contabilitate - Pagina 132
Cursuri Contabilitate - Pagina 133
Cursuri Contabilitate - Pagina 134
Cursuri Contabilitate - Pagina 135
Cursuri Contabilitate - Pagina 136
Cursuri Contabilitate - Pagina 137
Cursuri Contabilitate - Pagina 138
Cursuri Contabilitate - Pagina 139
Cursuri Contabilitate - Pagina 140
Cursuri Contabilitate - Pagina 141
Cursuri Contabilitate - Pagina 142
Cursuri Contabilitate - Pagina 143
Cursuri Contabilitate - Pagina 144
Cursuri Contabilitate - Pagina 145
Cursuri Contabilitate - Pagina 146
Cursuri Contabilitate - Pagina 147
Cursuri Contabilitate - Pagina 148

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Activelor Imobilizate.doc
  • CONTABILITATEA CAPITALURILOR.doc
  • CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR.doc
  • CONTABILITATEA RELATIILOR CU TERTII.doc
  • CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE.doc
  • CONTABILITATEA TREZORERIEI.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Decontări în numerar și prin conturile curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

INTRODUCERE I. Bazele teoretice a contabilitatii mijloacelor banesti 1.3. Esenta mijloacelor banesti 1.4. Sarcinile contabilitatii mijloacelor...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Contabilitatea Decontărilor prin Conturi Bancare

ARGUMENT Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi...

Monografie contabilă la SC Napolact

INTRODUCERE Proiectul de contabilitate si informatică reflecta un ansamblu de cunoştinţe de specialitate din domeniul financiar-contabil,dobândite...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Raport de practică marketing - management

INTRODUCERE Am ales sa fac practica la firma S.C. CHILIA S.R.L. din dorinta de a vedea cum este sa lucrezi cu un program strict, ce trebuie...

Sisteme contabile - Japonia, China, Australia, Marea Britanie, Turcia

1. SISTEMUL CONTABIL DIN JAPONIA 1.1. Contextul contabil Industrializarea Japoniei a început în anul 1868 după restauraţia Meiji. Guvernul era...

Contabilitate Internațională

-Sistemul contabil -Informații contabile -Standarde internaționale de reglementare contabilă Intensitatea învăţământului de contabilitate şi...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Comportamentul de achiziție al companiei Consulting SRL

I. Caracterizarea companiei CONSULTING SRL si a pietei pe care este prezenta 1. Prezentarea companiei CONSULTING SRL ofera solutii in domeniul...

Standardul internațional de contabilitate IAS 21 - efectele variației cursurilor de schimb valutar

Contabilitate Creativa?! Contabilitatea a fost calificata ca: “arta de a truca un bilant"; "arta de a calcula beneficiile"; "arta de a prezenta un...

Ai nevoie de altceva?