Cursuri Contabilitate

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: ppt
Pagini : 220 în total
Mărime: 885.49KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Cap. 1- Obiectul contabilităţii

Cap. 2- Metoda contabilităţii

Cap. 3- Evaluarea patrimoniului în contabilitate

Cap. 4- Clasificarea conturilor

Cap. 5- Analiza şi funcţionarea conturilor

Cap. 6- Documentarea - procedeu al metodei contabilităţii, premisă a imaginii fidele

Cap. 7- Inventarierea şi inventarul

Cap. 8- Metodologia calculaţiei costurilor de producţie

Cap. 9- Situaţiile financiare anuale

Cap. 10- Forme de contabilitate

Cap. 11- Organizarea structurală a contabilităţii

Extras din document

CAPITOLUL I OBIECTUL CONTABILITĂŢII

definirea obiectului contabilităţii;

entităţi patrimoniale, obiect de studiu al contabilităţii;

conceptele de exerciţiu financiar şi independenţa exerciţiului;

utilizatorii interni şi externi ai informaţiei contabile.

Accepţiunile CONTABILITĂŢII

ARTĂ

TEHNICĂ DE GESTIUNE

LIMBAJ

JOC SOCIAL

ŞTIINŢĂ

SISTEM INFORMAŢIONAL

CONTABILITATE - ŞTIINŢĂ

deoarece:

are un obiect propriu de cercetare;

dispune de o metodă specifică în abordarea obiectului;

descoperă şi demonstrează legităţi sau principii care guvernează acel domeniu al cunoaşterii;

dispune de un vocabular sau o terminologie specifică.

OBIECTUL - indică ce studiază contabilitatea.

METODA - îşi propune să arate cum îşi studiază contabilitatea obiectul.

CUM POATE FI DEFINITĂ CONTABILITATEA ?

Ansamblul coerent al operaţiilor de consemnare, cuantificare, prelucrare şi comunicare a informaţiilor financiar- contabile, referitoare la o valoare economică determinată (activ, capital, datorie, venit, cheltuială, tranzacţie sau eveniment), inclusiv modificările acesteia în cadrul unei perioade de referinţă.

CONTABILITATE - SISTEM INFORMAŢIONAL

datele reprezintă intrările în sistemul informaţional contabil;

iar informaţiile prelucrate, utile factorilor de decizie, reprezintă ieşirile din sistem.

SISTEME DE CONTABILITATE după modul de organizare a conturilor

Concepţiile de organizare a sistemului informaţional

contabil sunt:

Concepţia monistă - sistemul informaţional contabil este organizat într-un singur circuit atât pentru operaţiile care privesc relaţiile cu terţii cât şi pentru cele care privesc gestiunea internă.

Concepţia dualistă – delimitarea sistemului informaţional contabil în două circuite: unul ce corespunde contabilităţii financiare (generale) şi celălalt contabilităţii de gestiune (manageriale).

Sistemul contabil din ţara noastră este organizat, începând

cu 1 ianuarie 1994, după concepţia dualistă.

SISTEME DE CONTABILITATE după concepţia de reprezentare a obiectului contabilităţii

SISTEMUL DE CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ- presupune înregistrarea unei operaţiuni economice într-o singură partidă sau cont;

SISTEMUL DE CONTABILITATE ÎN PARTIDĂ DUBLĂ- presupune consemnarea concomitentă a oricărei operaţiuni economice în două conturi.

ETAPE ÎN REFORMA SISTEMULUI CONTABIL ROMÂNESC (după 1990)

perioada 1990-1994 caracterizată prin încercări de adaptare a vechiului sistem de contabilitate monist la cerinţele economiei de piaţă;

perioada 1994-1999 caracterizată prin abandonarea sistemului contabil monist şi optarea pentru sistemul contabil dualist (armonizarea normelor contabile româneşti cu directivele europene);

perioada 1999 până în prezent se remarcă prin eforturile de armonizare a legislaţiei contabile cu directivele europene şi de asimilare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate/ Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IAS/IFRS).

DEFINIREA OBIECTULUI PROPRIU UNEI ŞTIINŢE

Obiectul propriu unei ştiinţe exprimă o

categorie de fapte, un grup de fenomene de

care se ocupă o anumită ştiinţă, dintr-un

anumit unghi de vedere, cu scopul de a stabili

raporturi invariabile, legităţi sau principii,

între fenomenele şi cauzele care le-au produs

într-un cadru de categorii specifice.

DEFINIŢIA OBIECTULUI CONTABILITĂŢII

Obiectul contabilităţii îl reprezintă consemnarea, cuantificarea, prelucrarea şi comunicarea în etalon monetar a informaţiilor referitoare la averea unei entităţi economico-sociale, inclusiv ansamblul tranzacţiilor (afacerea) care modifică permanent această structură într-o perioadă de timp determinată.

Comentarii legate de obiectului contabilităţii

procesul de cunoaştere trebuie să se întindă asupra totalităţii mişcărilor de valori exprimate în bani care apar în perimetrul unei entităţi economico-sociale date;

câmpul de observare al contabilităţii nu se opreşte, însă, numai asupra mişcărilor de valori, ci se completează şi cu raporturile economico-juridice care generează decontări băneşti;

acest ansamblu al mişcărilor de valori se circumscrie unei entităţi economico-sociale date;

contabilitatea are un unghi propriu din care cercetează faptele şi fenomenele de care se ocupă şi anume dubla reflectare a materiei contabile.

Conținut arhivă zip

 • Cursuri Contabilitate
  • curs 1.ppt
  • curs 10.ppt
  • curs 12.ppt
  • curs 2.ppt
  • curs 3.ppt
  • curs 4.ppt
  • curs 5.ppt
  • curs 6.ppt
  • curs 7.ppt
  • curs 9.ppt
  • curs11.ppt

Alții au mai descărcat și

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Clasificarea Conturilor

3. CLASIFICAREA CONTURILOR Situatia initiala a unei intreprinderi se prezinta intr-un bilant cu 15 posturi in activ si 14 in pasiv. In cursul...

Importanta si Etapele Inventarierii

IMPORTANTA SI ROLUL INVENTARIERII Inventarierea inseamna constatarea existentei, prin masurare, cantarire, numarare a mijloacelor, drepturilor si...

Contabilitatea decontărilor cu terții

ARGUMENT Conceptul de contabilitate este utilizat cu sensuri diferite. În primul dintre acestea, prin contabilitate se înțelege forma de evidență...

Inventarul Patrimoniului

Potrivit reglementarilor legale in vigoare, unitatile au obligatia sa efectueze cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor inventarierea...

Sisteme Contabile Comparate

CONTABILITATEA ÎN PREZENT Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză. Definirea...

Ai nevoie de altceva?