Cursuri Economia Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Cursuri Economia Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 14 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii

Rezultatele şi performanţele economice ale unei întreprinderi se apreciază cu ajutorul unui sistem de indicatori format din:

- indicatori de rezultate: CA , Qex , VA, Mjc.

- indicatori de rentabilitate: RBE (rezultatul brut al exploatării), RE (rezultatul exploatării), RF (rezultatul financiar), RC (rezultatul curent), R extraordinar , R brut al exerciţiului , R net al exerciţiului .

A. Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii cu ajutorul indicatorilor de rezultate

I. Analiza cifrei de afaceri ( CA )

În accepţiunea generală, CA reprezintă suma afacerilor unei firme în expresie valorică. Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 republicata in 2007, CA reprezintă totalul veniturilor realizate de o întreprindere din vânzarea produselor, mărfurilor, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

CA =

Venituri Încasări şi Cheltuielile Plăţi

Potrivit OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor comerciale, a TVA-ului, a altor taxe aferente cifrei de afaceri, şi la care se adaugă veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.

Principalele probleme ale analizei cifrei de afaceri sunt:

1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

2. Analiza structurii cifrei de afaceri

3. Analiza factorilor determinanţi ai cifrei de afaceri

4. Implicaţiile economico-financiare ale modificării cifrei de afaceri (NU)

5. Implicaţiile economico-financiare ale modificării structurii cifrei de afaceri(NU)

1. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

Din punct de vedere metodologic cifra de afaceri poate fi investigată pe baza următorilor indicatori:

- CA totală (vezi definiţiile de mai sus)

- CA medie: = , unde Q = volumul fizic al vânzărilor

- CA marginală: CAm = şi reprezintă variaţia veniturilor unei firme generată de creşterea sau scăderea cu o unitate a cantităţii vândute.

- CA critică (sau minimă): - reprezintă acel volum de activitate pentru care rezultatul este nul.

CAt = R = rezultat

Vt = Cht ± R Þ CA = ( Chv + Chf ) ± R Þ CA = Chv + Chf Þ

Vt – Cht = ± R R = 0

Þ CA = CA + Chf Þ CA = ( 1 - ) = Chf Þ

Þ CAmin (critică) = =

unde: = rata marjei cheltuielilor variabile

Caracterizarea dinamicii cifrei de afaceri se face pe baza cifrei de afaceri totale în mărimi absolute sau în mărimi relative (ritmurile de creştere cu bază în lanţ, respectiv ritmul mediu anual de creştere).

2. Analiza structurii cifrei de afaceri

Structura cifrei de afaceri se analizează pe baza mărimilor relative de structură (gi), a coeficienţilor de concentrare (Gini-Struck, Herfindhal) şi a metodei ABC (vezi metodologia aef).

3. Analiza factorilor determinanţi ai cifrei de afaceri

Cifra de afaceri este influenţată de o multitudine de factori: interni/externi, direcţi/indirecţi, dependenţi/independenţi, cantitativi/de structură/calitativi, etc. Sarcina analizei este de a identifica aceşti factori, de a stabili relaţiile de cauzalitate dintre ei şi de a măsura influenţa exercitată de fiecare dintre aceştia.

Principalele modele de analiză a CA:

a. Modelul care arată legătura dintre cifra de afaceri şi potenţialul uman:

= CA = Ns* 1.

2.

CA = Ns*z* 1.

2.

3.

CA = Ns*z*h* 1.

2.

3.

4.

b. Modelul care arată legătura dintre cifra de afaceri şi gradul de înzestrare tehnică a muncii (Gîtm):

Gîtm = Þ CA = Ns* * 1.

2.

3.

CA = Ns* * * Þ 1.

2.

3.

4.

Fisiere in arhiva (3):

  • Curs 10.doc
  • Curs 11.doc
  • Curs 9.doc