Cursuri Fiscalitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 13 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 23485
Mărime: 152.41KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1 Fiscalitate

SISTEMUL PRELEVARILOR FISCALE

1. Definirea şi clasificarea sistemelor

Resursele financiare necesare finanţării cheltuielilor publice sunt asigurate în cea mai mare parte pe calea prelevărilor fiscale.

Prin prelevarea fiscală se transferă în mod obligatoriu şi fară o contraprestaţie imediată o parte din veniturile persoanei fizice şi juridice la dispoziţia puterii publice.

Această modalitate de finanţare a cheltuielilor publice este caracteristică ţărilor democratice.

Dreptul legitim de a asigura resurse financiare pe calea prelevării fiscale este a statului şi este prevăzută în Constituţia fiecărei ţări.

Prelevări fiscale = impozite şi taxe

Instituirea de impozite şi taxe se efectuează prin lege, aprobată de organele legislative alese în mod democratic.

In baza legilor fiscale statul prin institutiile sale percepe impozite şi taxe.

De exemplu în România impozitele şi taxele se aprobă prin lege de către Parlamentul României. Iniţiatorul legilor fiscale este Guvernul prin Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Instituţiile publice care în baza legilor fiscale percep impozite şi taxe sunt Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţie de Administraţie Naţională pentru impozite şi taxe ce reprezintă venituri ale bugetului de stat şi autorităti locale pentru impozite şi taxe locale.

Legile fiscale sunt influenţate de către deciziile politice ale partidului sau partidelor aflate la guvernare. Totuşi, în momentul elaborarii legilor fiscale trebuie să se ţină seamă de nivelul de dezvoltare economiei principiilor fiscale, de civismul fiscal şi de necesitatea finanţării cheltuielilor fiscale.

Dacă aceste aspecte sunt ignorate de puterea publica este posibil să apară greutaţi în aplicare legilor fiscale. Un rol important în aplicarea legilor fiscale îl joacă relaţia stat – contribuabil care trebuie să se bazeze pe încredere şi respect.

Elementele de natură economică specifice activităţii impozabile, relaţiile dintre stat şi contribuabil...........................................

Prin sistemul fiscal se întelege totalitatea conceptelor, regulilor, procedeelor, legilor fiscale utilizate în scopul stabilirii încasării şi stabilirii şi a contravalorii ce trebuie să le plătească contribuabilul în cadrul sistemelor fiscale.

Se operează cu mai mulţi termeni:

- autoritate fiscală = instituţie publică care în numele statului administrează impozite şi taxe

- impozite şi taxe = prelevări care trebuie să le efectueze persoanele fizice şi juridice din veniturile şi averea la dispoziţia lor

- contribuabil = persoana care datorează impozite şi taxe

Sistemul fiscal se poate grupa după mai multe criterii:

- dupa competenţa instituirii dreptului perceperii impozitelor şi taxelor întălnite

- sistemul fiscal unitar - specific ţărilor cu sistem unitar politic bazat pe competenţă unică de aprobare

- sistemul fiscal federal – se caracterizează prin distribuirea competenţelor de aprobare a legilor între naţional şi regional

Dupa natura prelevării fiscale predominante în cadrul bugetului avem:

- sisteme fiscale bazate pe impozite directe, adică impozitele directe au o pondere însemnată în bugetul de stat

- sisteme fiscale bazate pe impozite indirecte

După nivelul presiunii fiscale:

- sisteme fiscale excesive bazate pe rate fiscale ridicate pentru calculul impozitului

- sisteme fiscale medii bazate pe o cotă unică

- sisteme fiscale uşoare bazate pe rate fiscale reduse

Sistemele fiscale pot fi determinate în spaţiu şi timp deoarece acestea sunt specifice fiecărei ţări, regiuni sau fiecărei perioade de timp.

2. Impozitul, principala prelevare fiscală

Despre impozite se poate vorbi încă de la începutul vieţii comunitare, dar într-o forma......

Modalitatea de plată a impozitului a fost la început benevolă iar plata se facea în produse sau prestări de servicii în cadrul comunităţii.

Definiţiile date impozitelor şi taxelor au avut la bază raportul de schimb între cetăţeni şi stat, adica furnizarea de servicii publice contra impozitului; astfel impozitul erea considerat preţul de cumparare pentru asigurarea păcii şi apărarea statului.

Impozitul este şi trebuie să fie decăt o plată de asigurare, pătită de către toţi membrii unei socităţi denumită naţiune cu scopul de a-şi asigura protejarea intereselor şi exercitarea intereselor.

Impozitul poate fi considerat un sacrificiu al unei părţi din proprietate pentru conservarea celeilalte părţi.

Pentru îndeplinirea funcţiilor statului este nevoie de finanţare, iar sursa a rămas impozitul.

S-a creat obligaţia plaţii impozitului şi posibilitatea statului de a forţa pe contribuabil de a-şi plati impozitele datoarate statului.

Impozitul = prestaţie precunială a statului realizată prin transfer de proprietate şi fără contraprestaţie. ............... fixată de puterea publică în scopul realizării de obiective.

Din această definiţie se pot desprinde:

Impozitele sunt stabilite prin acte ale puterii publice.

- se încasează de stat prin transfer de proprietate din restul contribuţiei indiferent dacă este proprietate privată sau publică.

- impozitele sunt destinate pentru a finanţa interesele de ordin general

3. Clasificare impozitelor

Impozitele se pot clasifica astfel:

a. în funcţie de suportatorul impozitului

- impozite directe = impozite care se platesc de către persoana care le suportă din venitul sa valoarea acestora

- impozite indirecte = impozite care se plătesc de alte persoane decăt persoanele care au obligaţii

Exemplu: TVA se suportă de consum de bunuri şi servicii şi se plăteşte de furnizorul de bunuri şi servicii.

Impozitul cu reţinere la surs face excepţie de la acestea.

Exemplu: impozitul pe salariu se plateşte de angajator din veniturile salariatului.

b. în funcţie de modul de evaluare a bazei impoabile

- impozit de tip real = a căror materie de impozitat este evalută pe baza elementelor specific materiilor imozabile

Exemplu: impozitul pe venit se poate stabili asupra salariaţilor, consum de energie, apa etc.

- impozitul de tip personal = a căror materie impozabilă este evaluată pe bază de venit şi a cheltuielilor aferente activităţii impozitului şi luând în considerare situaţia

Exemplu: impozitul pe venit şi salariul pe baza venitului obţinut din salariu şi a deducerilor

- impozitul pe consum = materia impozabilă evaluată pe baza pretului sau tarifului serviciilor prestate

Exemplu: TVA

c. în funcţie de modalitatea de stabilira a bazei impozabile

- impozite cedulare = impozitele se stabilesc la nivelul fiecărei......

Exemplu: impozitul pe venit din dobândă, impozitul din dividende.

- impozite mixte = se stabilesc pe fiecare categorie de venituri impozabile urmând ca venit.............................................un plafon să fie impozit suplimentar.

- Impozit global = stabilirea bazei e impozitare la nivelul familiei prin însumarea tuturor veniturilor obţinute într-o perioadă de un an atât din ţara de domiciliu cât şi strainătate

d. în funcţie de modul de a stabili sarcini.....................

- impozitul de repartiţie = se stabileşte prin împarţirea necesarului de finanţare a cheltuielilor publice la nivelul persoanelor ce alcâtuiesc o comunitate

- impozitul de cotizaţie = impozitul ce sa stabileşte prin aplicare unei cote de impozit

- impozitul de repartiţie = impozite neutre (nu influenţează decizia persoanelor de a obţine venituri)

In schimb, impozitele de cotizaţie sunt impozite echitabile (impozitele se stabilesc în funcţie de câştig).

Preview document

Cursuri Fiscalitate - Pagina 1
Cursuri Fiscalitate - Pagina 2
Cursuri Fiscalitate - Pagina 3
Cursuri Fiscalitate - Pagina 4
Cursuri Fiscalitate - Pagina 5
Cursuri Fiscalitate - Pagina 6
Cursuri Fiscalitate - Pagina 7
Cursuri Fiscalitate - Pagina 8
Cursuri Fiscalitate - Pagina 9
Cursuri Fiscalitate - Pagina 10
Cursuri Fiscalitate - Pagina 11
Cursuri Fiscalitate - Pagina 12
Cursuri Fiscalitate - Pagina 13
Cursuri Fiscalitate - Pagina 14
Cursuri Fiscalitate - Pagina 15
Cursuri Fiscalitate - Pagina 16
Cursuri Fiscalitate - Pagina 17
Cursuri Fiscalitate - Pagina 18
Cursuri Fiscalitate - Pagina 19
Cursuri Fiscalitate - Pagina 20
Cursuri Fiscalitate - Pagina 21
Cursuri Fiscalitate - Pagina 22
Cursuri Fiscalitate - Pagina 23
Cursuri Fiscalitate - Pagina 24
Cursuri Fiscalitate - Pagina 25
Cursuri Fiscalitate - Pagina 26
Cursuri Fiscalitate - Pagina 27
Cursuri Fiscalitate - Pagina 28
Cursuri Fiscalitate - Pagina 29
Cursuri Fiscalitate - Pagina 30
Cursuri Fiscalitate - Pagina 31
Cursuri Fiscalitate - Pagina 32
Cursuri Fiscalitate - Pagina 33
Cursuri Fiscalitate - Pagina 34
Cursuri Fiscalitate - Pagina 35
Cursuri Fiscalitate - Pagina 36
Cursuri Fiscalitate - Pagina 37
Cursuri Fiscalitate - Pagina 38
Cursuri Fiscalitate - Pagina 39
Cursuri Fiscalitate - Pagina 40
Cursuri Fiscalitate - Pagina 41
Cursuri Fiscalitate - Pagina 42
Cursuri Fiscalitate - Pagina 43
Cursuri Fiscalitate - Pagina 44
Cursuri Fiscalitate - Pagina 45
Cursuri Fiscalitate - Pagina 46
Cursuri Fiscalitate - Pagina 47
Cursuri Fiscalitate - Pagina 48
Cursuri Fiscalitate - Pagina 49
Cursuri Fiscalitate - Pagina 50
Cursuri Fiscalitate - Pagina 51
Cursuri Fiscalitate - Pagina 52
Cursuri Fiscalitate - Pagina 53
Cursuri Fiscalitate - Pagina 54
Cursuri Fiscalitate - Pagina 55
Cursuri Fiscalitate - Pagina 56
Cursuri Fiscalitate - Pagina 57
Cursuri Fiscalitate - Pagina 58
Cursuri Fiscalitate - Pagina 59
Cursuri Fiscalitate - Pagina 60
Cursuri Fiscalitate - Pagina 61
Cursuri Fiscalitate - Pagina 62
Cursuri Fiscalitate - Pagina 63
Cursuri Fiscalitate - Pagina 64
Cursuri Fiscalitate - Pagina 65
Cursuri Fiscalitate - Pagina 66
Cursuri Fiscalitate - Pagina 67
Cursuri Fiscalitate - Pagina 68
Cursuri Fiscalitate - Pagina 69
Cursuri Fiscalitate - Pagina 70
Cursuri Fiscalitate - Pagina 71
Cursuri Fiscalitate - Pagina 72
Cursuri Fiscalitate - Pagina 73
Cursuri Fiscalitate - Pagina 74
Cursuri Fiscalitate - Pagina 75
Cursuri Fiscalitate - Pagina 76
Cursuri Fiscalitate - Pagina 77
Cursuri Fiscalitate - Pagina 78
Cursuri Fiscalitate - Pagina 79
Cursuri Fiscalitate - Pagina 80
Cursuri Fiscalitate - Pagina 81
Cursuri Fiscalitate - Pagina 82
Cursuri Fiscalitate - Pagina 83
Cursuri Fiscalitate - Pagina 84
Cursuri Fiscalitate - Pagina 85
Cursuri Fiscalitate - Pagina 86
Cursuri Fiscalitate - Pagina 87
Cursuri Fiscalitate - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Curs 1.doc
 • CURS 10 fisc.doc
 • CURS 11 FISC.doc
 • CURS 12 FISC 30.doc
 • curs 13 fisca.doc
 • Curs 2.doc
 • Curs 3.doc
 • CURS 4 FISC.doc
 • CURS 5 FISC.doc
 • Curs 6.doc
 • CURS 9 FISC 09.doc
 • fisc 7.doc
 • fisc 8.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Metodele Minimizării Fiscale la Întreprindere

§ 1. Metoda substituirii relaţiilor Legislaţia fiscală nu limitează agenţii economici în posibilitatea de a-şi alege forma juridică de organizare,...

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea Tertilor

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Fiscalitate

Materialul de studiu intitulat ,,Fiscalitate" este destinat studentilor specializarii ,,Contabilitate si Informatica de Gestiune" (CIG) si a fost...

Bazele Contabilitatii Semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Fiscalitate

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 TEORIA FISCALĂ 1.1. Conţinutul şi caracteristicile obligaţiei fiscale 1.2. Creanţa fiscală 1.3. Stingerea obligaţiei...

Ai nevoie de altceva?