Cursuri P.S.I

Curs
7.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 52517
Mărime: 5.88MB (arhivat)
Cost: Gratis
semestrul 2

Extras din document

Capitolul 1

Limbajul Unified Modeling Language(UML)

1.1. ”Ce este programarea, mai mult o art, sau mai mult o [tiin]”

Arhitectura sistemelor informatice complexe impune axiomatic utilizarea unor noi metode de proiectare, moderne [i performante, prin intermediul crora s se poat realiza o modelare optimal a arhitecturii sistemelor, pe baza unor principii noi de modelare [i sub imperiul necesit]ii standardizrii limbajelor de modelare. Realizarea arhitecturii sistemelor complexe a fost revzut sub inci den]a unui nou curent privind formalizarea unui limbaj standard de modelare, datorat unor profesioni[ti dintre care men]ionm: Meyer, Rumbaugh, Jacobson, Booch, Coad, Mellor, Wirfs-Brook, Cook. Ace[tia propun importan]a arhitecturii sistemului `n raport cu implementarea acestuia, motiva]ie pentru care s-a men]ionat importan]a concep]iei arhitecturii sistemului, care devine, `n opinia acestor autori, o activitate primordial, `n raport de implementatarea acestuia, care este privit ca secundar. Astfel la `ntrebarea fundamental “Ce este programarea, mai mult o art, sau mai mult o [tiin]”, s-a rspuns prin priomordialitatea explict a arhitecturii sistemului. Mai mult, au fost dezvoltate mecanisme/[abloane de proiectare(design patterns) [i diferite instrumente CASE(Computer Aided Software Engeineering) de natur s se asigure construirea unor “modele” necesare proiectrii sistemelor informatice. Aceste considerente au condus la apari]ia unui “Limbaj unificat de modelare” denumit UML:Unified Modeling Language, caracterizat prin urmtoarele elemente fundamentale:

- UML este un limbaj “universal” dedicat realizrii componentelor unui SI prin specificarea, construirea, manipularea [i vizualizarea acestor componente

- UML asigur `n]elegerea semanticii sistemului prin materializarea deciziilor adoptate `n specificarea componentelor acestuia.

- UML nu este tributar [i nu con]ine limitri impuse de metodololgia/limbajul de proiectare, domeniul de activitate unde este utilizat sau mediul utilizat pentru dezvoltare

- UML realizeaz unificarea conceptelor bazate pe orientarea obiect sub forma unui standard de proiectare, prin care se asigur defini]ia semanticii conceptelor utilizate, nota]iile asociate acestora [i documanta]ia necesar pentru dezvoltarea unui sistem informatic

- UML este fezabil pentru modelarea sistemelor informatice de tip discret

- UML permite dezvoltarea unei ierarhii de modele, vederi [i diagrame astfel `nc`t s se poat asigura traiectul modele ð vederi ð diagrame ð fi[iere de cod surs ð date/cazuri de test(fig. 1.1).

- UML utilizeaz elemente de modelare vizuale sub forma unor instrumente CASE, ce pot asigura urmtoarele func]ii:

- generarea modelelor de analiz, proiectare [i implementare

- generarea vederilor asociate modelelor de mai sus, diagramelor specifice vederilor

- posibilitatea utilizrii unor generatoare de cod prin care se poate asigura implementarea sistemului realizat

- posibilitatea includeriii unor generatoare de rapoarte

- posibilitatea przen]ei instrumentelor de tip reverse engineering etc

fig. 1.1. Ierarhia de modele, vederi [i diagrame utilizate de UML.

- UML permite dezvoltarea [i utilizarea modelrii vizuale pentru c asigur modelarea problematicii realizrii SIG prin modele ata[ate `n contextul ideilor lumii reale, modelele asigur`nd `n]elegerea semanticii acestor tipuri de sisteme, comunicarea `ntre persoanele implicate `n realizarea acestor siste me (cogniticieni, anali[ti, programatori, exper]i, design-eri, implementatori etc), modelarea activit]ilor AE, elaborarea documenta]iei, elaborarea programelor, implementarea BD.

- UML utilizeaz termenul de model ce utilizeaz abstractizri prin intermediul crora fiind descrise problemele complexe specifice modelrii activit]ilor AE, ceea ce conduce inevitabil la inoportunitatea descrierii detaliilor considerate nesemnificative. Abstarctizarea este reprezentat de capacita tea cogniticienilor, anali[tilor sau design-erilor prin care devin posibile [i rezolvabile, `n]elegerea complex [i primordialitatea structurilor complexe, sintetice, definitorii `n antitez cu cele analitice, secundare.

- UML utilizeaz etapa de modelare urmat de cea de programare, asigur`nd utilizarea abordrii obiectuale prin care se realizeaz optimizarea realizrii programelor datorit posibilit]ii de reutilizare a componentelor, astfel `nc`t un sistem informatic este privit ca un ansamblu de obiecte intercooperante, prin intermediul unei structuri ierarhice de clase de obiecte, formate din clase instan]iate prin intermediul conceptului de obiect

- UML este un limbaj pentru specificarea, vizualizarea, construc]ia [i documeta]ia sistemelor software, acest limbaj fiind de fapt, c colec]ie omogen de de practici de tip engineering utilizabile pentru modelarea [i realizarea sistemelor complexe.

- UML consist `n urmtoarele documente furnizate de ctre firmele proiectante::

- UML Summary: con]ine motiva]iile realizrii UML, obiectivele UML, scopul, trecutul, prezentul [I viitorul UML

- UML Semantics: con]ine arhitectura [I formalismul limbajului, funda mentele limbajului, CORE, elementele auxiliare, mecanismele de extensie, tipurile datelor, sintaxa abstract UML

- UML Notation Guide: define[te sintaxa grafic pentru exprimarea semanticii prin intermediul metamodelelor UML. Deci acest document con]ine elementele [I conceptele utilizate pentru reprezentareai Ierarhiei de modele, vederi [I diagrame utilizate de UML

- Object Constraint Language Specification: descrie sintaxa, semantica [i gramatica limbajului OCL

- UML CORBA Facility Interface Definition: descrie instrumentele de interoperabilitate pentru instrumentele de intefa] cu CORBA IDL

- UML Proposal Summary: este realizat de ctre OMG [i descrie rela]ia dintre UML [i alte tehnologii incluz`nd metamodelul MOF

- UML Extension for the Objectory Process for Software Engineering: con]ine elementele privind stereotipurile(Stereotypes), valorile `nso]itoare(TaggedValues), subsistemul stereotipurilor(Subsys tem Stereotypes) stereotipurile claselor(Class Stereotypes), stereotipurile asocierilor(Association Stereotypes) precum [I regulile corecte privind generalizarea [I abstractizarea

- UML Extension for Business Modeling: con]ine elementele de extensie aferente privind stereotipurile, valorile specifice, constr`ngerile, condi]ii prealabile/indispensabile extinse, reguli bine formate privind generalizrile [I asocierile

- Modelarea prin UML are urmtoarele particularit]i [i avantaje:

- permite construirea de modele complexe prin intermediul unui limbaj riguros de modelare standard

- acest limbaj este considerat lingua franca pentru modelarea sistemelor informatice

- limbajul UML nu asigur `n mod automat succesul `n realizarea SI, dar permite amelioarea [i `mbunt]irea multor elemente specifice modelrii SI

- acest limbaj de modelare co]ine:

- elementele modelului: conceptele fundamenatale de modelare [i semantica acestora(model elements)

- nota]iile modelului: interpretarea vizual a elementelor modelului

- modul de utilizare: expresia idiomatic a utilizrii conceptelor UML `n interiorul tranzac]iilor

Obiectivele fundamentale ale UML sunt urmtoarele:

Preview document

Cursuri P.S.I - Pagina 1
Cursuri P.S.I - Pagina 2
Cursuri P.S.I - Pagina 3
Cursuri P.S.I - Pagina 4
Cursuri P.S.I - Pagina 5
Cursuri P.S.I - Pagina 6
Cursuri P.S.I - Pagina 7
Cursuri P.S.I - Pagina 8
Cursuri P.S.I - Pagina 9
Cursuri P.S.I - Pagina 10
Cursuri P.S.I - Pagina 11
Cursuri P.S.I - Pagina 12
Cursuri P.S.I - Pagina 13
Cursuri P.S.I - Pagina 14
Cursuri P.S.I - Pagina 15
Cursuri P.S.I - Pagina 16
Cursuri P.S.I - Pagina 17
Cursuri P.S.I - Pagina 18
Cursuri P.S.I - Pagina 19
Cursuri P.S.I - Pagina 20
Cursuri P.S.I - Pagina 21
Cursuri P.S.I - Pagina 22
Cursuri P.S.I - Pagina 23
Cursuri P.S.I - Pagina 24
Cursuri P.S.I - Pagina 25
Cursuri P.S.I - Pagina 26
Cursuri P.S.I - Pagina 27
Cursuri P.S.I - Pagina 28
Cursuri P.S.I - Pagina 29
Cursuri P.S.I - Pagina 30
Cursuri P.S.I - Pagina 31
Cursuri P.S.I - Pagina 32
Cursuri P.S.I - Pagina 33
Cursuri P.S.I - Pagina 34
Cursuri P.S.I - Pagina 35
Cursuri P.S.I - Pagina 36
Cursuri P.S.I - Pagina 37
Cursuri P.S.I - Pagina 38
Cursuri P.S.I - Pagina 39
Cursuri P.S.I - Pagina 40
Cursuri P.S.I - Pagina 41
Cursuri P.S.I - Pagina 42
Cursuri P.S.I - Pagina 43
Cursuri P.S.I - Pagina 44
Cursuri P.S.I - Pagina 45
Cursuri P.S.I - Pagina 46
Cursuri P.S.I - Pagina 47
Cursuri P.S.I - Pagina 48
Cursuri P.S.I - Pagina 49
Cursuri P.S.I - Pagina 50
Cursuri P.S.I - Pagina 51
Cursuri P.S.I - Pagina 52
Cursuri P.S.I - Pagina 53
Cursuri P.S.I - Pagina 54
Cursuri P.S.I - Pagina 55
Cursuri P.S.I - Pagina 56
Cursuri P.S.I - Pagina 57
Cursuri P.S.I - Pagina 58
Cursuri P.S.I - Pagina 59
Cursuri P.S.I - Pagina 60
Cursuri P.S.I - Pagina 61
Cursuri P.S.I - Pagina 62
Cursuri P.S.I - Pagina 63
Cursuri P.S.I - Pagina 64
Cursuri P.S.I - Pagina 65
Cursuri P.S.I - Pagina 66
Cursuri P.S.I - Pagina 67
Cursuri P.S.I - Pagina 68
Cursuri P.S.I - Pagina 69
Cursuri P.S.I - Pagina 70
Cursuri P.S.I - Pagina 71
Cursuri P.S.I - Pagina 72
Cursuri P.S.I - Pagina 73
Cursuri P.S.I - Pagina 74
Cursuri P.S.I - Pagina 75
Cursuri P.S.I - Pagina 76
Cursuri P.S.I - Pagina 77
Cursuri P.S.I - Pagina 78
Cursuri P.S.I - Pagina 79
Cursuri P.S.I - Pagina 80
Cursuri P.S.I - Pagina 81
Cursuri P.S.I - Pagina 82
Cursuri P.S.I - Pagina 83
Cursuri P.S.I - Pagina 84
Cursuri P.S.I - Pagina 85
Cursuri P.S.I - Pagina 86
Cursuri P.S.I - Pagina 87
Cursuri P.S.I - Pagina 88
Cursuri P.S.I - Pagina 89
Cursuri P.S.I - Pagina 90
Cursuri P.S.I - Pagina 91
Cursuri P.S.I - Pagina 92
Cursuri P.S.I - Pagina 93
Cursuri P.S.I - Pagina 94
Cursuri P.S.I - Pagina 95
Cursuri P.S.I - Pagina 96
Cursuri P.S.I - Pagina 97
Cursuri P.S.I - Pagina 98
Cursuri P.S.I - Pagina 99
Cursuri P.S.I - Pagina 100
Cursuri P.S.I - Pagina 101
Cursuri P.S.I - Pagina 102
Cursuri P.S.I - Pagina 103
Cursuri P.S.I - Pagina 104
Cursuri P.S.I - Pagina 105
Cursuri P.S.I - Pagina 106
Cursuri P.S.I - Pagina 107
Cursuri P.S.I - Pagina 108
Cursuri P.S.I - Pagina 109
Cursuri P.S.I - Pagina 110
Cursuri P.S.I - Pagina 111
Cursuri P.S.I - Pagina 112
Cursuri P.S.I - Pagina 113
Cursuri P.S.I - Pagina 114
Cursuri P.S.I - Pagina 115
Cursuri P.S.I - Pagina 116
Cursuri P.S.I - Pagina 117
Cursuri P.S.I - Pagina 118
Cursuri P.S.I - Pagina 119
Cursuri P.S.I - Pagina 120
Cursuri P.S.I - Pagina 121
Cursuri P.S.I - Pagina 122
Cursuri P.S.I - Pagina 123
Cursuri P.S.I - Pagina 124
Cursuri P.S.I - Pagina 125
Cursuri P.S.I - Pagina 126
Cursuri P.S.I - Pagina 127
Cursuri P.S.I - Pagina 128
Cursuri P.S.I - Pagina 129
Cursuri P.S.I - Pagina 130
Cursuri P.S.I - Pagina 131
Cursuri P.S.I - Pagina 132
Cursuri P.S.I - Pagina 133
Cursuri P.S.I - Pagina 134
Cursuri P.S.I - Pagina 135
Cursuri P.S.I - Pagina 136
Cursuri P.S.I - Pagina 137
Cursuri P.S.I - Pagina 138
Cursuri P.S.I - Pagina 139
Cursuri P.S.I - Pagina 140
Cursuri P.S.I - Pagina 141
Cursuri P.S.I - Pagina 142
Cursuri P.S.I - Pagina 143
Cursuri P.S.I - Pagina 144
Cursuri P.S.I - Pagina 145
Cursuri P.S.I - Pagina 146

Conținut arhivă zip

 • Cursuri P.S.I
  • psi2_cap01_Sp_gen_UML_32p.doc
  • psi2_cap02_Lang_Arh_3p.doc
  • PSI2_cap03_Use_Cases_16p.doc
  • PSI2_cap04_DCL_28p.doc
  • PSI2_cap05_Dynamic_model_22p.doc
  • PSI2_cap06_Arh_Fizica_17p.doc
  • PSI2_cap07_Extending_UML_20p.doc
  • PSI2_cap09_Baza_Elem_pr_13p.doc
 • Cursuri P.S.I

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Lucrare Diploma Mijloace Fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

PSI Intr-un Depozit En-gross

Capitolul I:Analiza sistemului informational existent privind activitatea intr-un depozit en-gross 1.1. Prezentarea generala a societatii...

Analiza economico-financiară a unei Societăți Comerciale

1.Prezentarea aplicatiei cu obiective Generalităţi Prin definiţie, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a stării...

BCR Sistem Informatic

1. DESCRIEREA SOCIETATII BCR ASIGURARI face parte din Grupul Banca Comerciala Româna, cel mai mare furnizor de servicii financiare integrate din...

Raport de Evaluare al Societatii SC INFOPRO SRL

I. CONTINUTUL SI PREZENTAREA RAPORTULUI EVALUARE: 1. Obiectul prezentei lucrari este evaluarea firmei SC. INFOPRO SRL. Firma analizata este lider...

Proiectarea Sistemelor Informatice II

Subiectul 1.C.U.-concepte,modelare,ex. Def: C.U,reprezinta o tehnica de modelare prin care se deruleaza procese complexe,iterative desfasurate...

Bazele Contabilitati

Bazele contabilitatii 1.dezvoltarea pe conturi corespondente atat a rulajului debitor cat si a celui creditor al conturilor sintetice este...

Ai nevoie de altceva?