Deontologie și Expertiză Contabilă

Curs
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 46719
Mărime: 440.99KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. Spãtãcean I. Ovidiu
Facultatea de Stiinþe Economice, Juridice si Administrative Catedra de Finanþe Contabilitate

Cuprins

 1. Cap. 1. Delimitãri conceptuale privind deontologia si etica
 2. profesionalã 3
 3. 1.1. Definirea termenilor 3
 4. 1.2. Dilemele etice 5
 5. 1.3. Nevoia specificã de conduitã eticã în anumite profesii 6
 6. 1.4. Necesitatea unui cod etic al profesionistilor de practicã publicã 9
 7. Cap. 2. Codul etic al profesionistilor contabili în practicã publicã 12
 8. 2.1. Cadrul conceptual al Codului etic – principii fundamentale si reguli de
 9. conduitã 12
 10. 2.2. Aplicarea cadrului conceptual al Codului etic de cãtre profesionistii
 11. contabili independenti 15
 12. 2.2.1. Independenta 16
 13. 2.2.2. Integritate si obiectivitate 27
 14. 2.2.3. Competentã profesionalã si rigoarea profesionalã cuvenitã 30
 15. 2.2.4. Confidentialitatea 31
 16. 2.2.5. Standardele tehnice si principiile contabile 34
 17. 2.3. Codul etic si de conduitã profesionalã pentru auditorii publici externi 35
 18. 2.4. Considerente suplimentare privind aplicarea codului de eticã si
 19. deontologie profesionalã în cazul profesionistilor contabili de practicã
 20. publicã 40
 21. 2.4.1. Comisioane si onorarii – factori de amenintare a principiilor de eticã
 22. profesionalã 40
 23. 2.4.2. Faptele compromitãtoare 43
 24. 2.4.3. Publicitatea si solicitarea 44
 25. 2.4.4. Forma de organizare si denumirea 45
 26. 2.4.5. Practica fiscalã 47
 27. 2.4.6. Activitãti internationale 49
 28. 2.4.7. Punerea regulilor în aplicare 49
 29. Cap. 3. Eticã si standarde profesionale în practica financiarã si
 30. fiscalã 51
 31. 3.1. Codul de eticã si standarde profesionale pentru consultantii de investitii
 32. 3.2. Codul privind conduita eticã si profesionalã în domeniul consultantei
 33. fiscale 59
 34. 3.3. Codul deontologic aplicabil profesionistilor de practicã publicã în
 35. domeniul evaluãrii 63
 36. 3.4. Codul etic al brokerilor de asigurare-reasigurare 68
 37. 3.5. Codul de eticã profesionalã aplicabil în domeniul bancar 70
 38. 3.6. Codul de eticã al brokerilor din domeniul pietei de capital 78
 39. 3.6.1. Conduita Membrilor în afaceri 79
 40. 3.6.2. Proceduri disciplinare 84
 41. 3.6.3. Necesitatea cooperãrii membrilor 89

Extras din document

Deontologie si expertizã contabilã/ Deontologie si eticã în practica financiarã

– suport de curs

Cap. 1. Delimitãri conceptuale privind deontologia si etica

profesionalã

1.1. Definirea termenilor

Cunoasterea semanticii constituie un demers relevant pentru întelegerea si utilizarea

corectã a termenilor esentiali care oferã fundamentul teoretico-metodologic pentru

orice disciplinã de studiu sau domeniu de activitate. Pornind de la aceastã asertiune,

ne propunem sã delimitãm sub aspect conceptual, cei doi termeni care reprezintã

„punctul nevralgic” în demersul cunoasterii, respectiv deontologia si etica

profesionalã.

Astfel, potrivit Dictionarului Explicativ al limbii Române (DEX), etica defineste

stiinta care se ocupã cu studiul teoretico-filosofic al valorilor si conditiei umane din

perspectiva principiilor morale si cu rolul lor în viata socialã. În consecintã, se

desprinde concluzia potrivit cãreia conceptul de eticã are în vedere totalitatea

normelor de conduitã moralã corespunzãtoare ideologiei unei comunitãti.

Într-o perspectivã generalã, etica poate fi definitã ca fiind un set de principii sau valori

morale, definite într-o manierã explicitã sau nu. Filozofii, organizatiile religioase si

alte grupuri de indivizi din anumite comunitãti au definit diferite seturi de principii

sau valori morale ideale. Printre exemple de modalitãti utilizate pentru punerea în

aplicare a unor seturi de principii sau valori recomandate, enumerãm: legile si

regulamentele, doctrinele religioase, codurile de eticã profesionalã definite de grupuri

de meserii (profesii liberale), precum si codurile de conduitã aplicabile în interiorul

anumitor organizatii (codul de eticã al angajatilor). Un exemplu de set de principii de

respectat este prezentat în tabelul urmãtor, fiind inspirat de principiile definite de

Institutul de Eticã Josephson, o organizatie fãrã scop lucrativ, care vizeazã

ameliorarea calitãtii etice a societãtii:

Figura nr. 1.1. Ilustrarea unor principii etice prescrise

Textul de mai jos reprezintã cele sase valori etice fundamentale pe care Institutul

Josephson le asociazã unui comportament etic:

Credibilitatea cuprinde onestitatea, integritatea, fiabilitatea si loialitatea. Onestitatea

necesitã manifestarea de bunã-credintã în scopul de a vehicula adevãrul. Integritatea

înseamnã cã persoana actioneazã în functie de propria constiintã, indiferent de situatia

în care se aflã. Fiabilitatea înseamnã depunerea tuturor eforturilor cuvenite pentru

îndeplinirea unui angajament. Loialitatea constã în rãspunderea de a promova si

proteja interesele anumitor persoane si organizatii.

Respectul cuprinde notiuni precum politete, etichetã, demnitate, tolerantã si

acceptare. O persoanã respectuoasã îi trateazã pe ceilalti cu consideratie si acceptã

diferentele si convingerile individuale fãrã prejudecatã.

Responsabilitatea înseamnã a rãspunde pentru propriile actiuni si a da dovadã de

anumitã moderatie. De asemenea, responsabilitatea înseamnã urmãrirea excelentei si

motivarea prin exemplu personal, inclusiv perseverentã si angajarea într-un efort de

perfectionare continuã.

Deontologie si expertizã contabilã/ Deontologie si eticã în practica financiarã

– suport de curs

Echitatea si dreptatea cuprind aspecte precum: egalitatea, impartialitatea,

proportionalitatea, sinceritatea si rigurozitatea cuvenitã. Tratamentul echitabil

înseamnã cã situatii similare sunt abordate în aceeasi manierã.

Empatia înseamnã a fi sincer preocupat de bunãstarea celorlalti si constã în a actiona

de manierã altruistã si a da dovadã de bunãvointã.

Spiritul civic constã în a respecta legile si a face tot ceea ce este în puterile unei

persoane pentru a contribui la buna functionare a societãtii, inclusiv a întreprinde

activitãti precum votarea, executarea datoriei de jurat si protejarea resurselor.

(Sursa: Arens & Loebbecke, 2003:88)

Comportamentul etic este necesar pentru ca o societate sã functioneze într-o manierã

ordonatã1. Nevoia de eticã într-o societate este suficient de importantã pentru ca

numeroase valori morale curente sã fie încorporate în legi, reglementãri sau alte acte

normative. Totusi, o mare parte din preceptele morale nu pot fi incluse în legi din

cauza caracterului subiectiv al anumitor valori, ceea ce nu înseamnã însã cã principiile

morale au o importantã nesemnificativã în functionarea societãtii. Drept argument, ne

raportãm la urmãtoarea apreciere: etica este „cimentul” societãtii. Imaginati-vã, de

exemplu, ce s-ar întâmpla dacã nu am putea fi siguri de onestitatea persoanelor cu

care avem de-a face. Dacã pãrintii, profesorii, sefii, membrii familiei, colegii de lucru

si prietenii Dvs. ar minti toti deopotrivã si în mod constant, ar fi aproape imposibilã

instaurarea unei comunicãri eficiente. De asemenea, atunci când o companie

foloseste publicitate falsã, însealã un client, polueazã mediul înconjurãtor, are o

atitudine negativã fatã de proprii angajati sau induce în eroare investitorii prin

prezentarea unor rapoarte financiare false, înseamnã cã membri ai managementului

sau alti angajati ai companiei au luat o decizie constientã de a actiona imoral

(Needles et al., 2001:26).

Preview document

Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 1
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 2
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 3
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 4
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 5
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 6
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 7
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 8
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 9
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 10
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 11
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 12
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 13
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 14
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 15
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 16
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 17
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 18
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 19
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 20
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 21
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 22
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 23
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 24
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 25
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 26
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 27
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 28
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 29
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 30
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 31
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 32
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 33
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 34
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 35
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 36
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 37
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 38
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 39
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 40
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 41
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 42
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 43
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 44
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 45
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 46
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 47
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 48
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 49
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 50
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 51
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 52
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 53
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 54
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 55
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 56
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 57
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 58
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 59
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 60
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 61
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 62
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 63
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 64
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 65
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 66
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 67
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 68
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 69
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 70
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 71
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 72
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 73
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 74
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 75
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 76
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 77
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 78
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 79
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 80
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 81
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 82
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 83
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 84
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 85
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 86
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 87
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 88
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 89
Deontologie și Expertiză Contabilă - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Deontologie si Expertiza Contabila.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Cadrul Deontologic în Profesia Contabilă Liberală

1. Conceptul de etica si obiectivele eticii Etica reprezinta un set de principii sau valori morale, impreuna cu modalitatile de punere in aplicare...

Etică și conduită profesională în domeniul contabilității

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Etica și Deontologia Profesionistului Contabil

1. Definitii ETICĂ - 1. Disciplină filozofică care studiază principiile morale, originea, dezvoltarea şi conţinutul lor; 2. Morală. Totalitate a...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

INTRODUCERE În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Etică și conduită profesională în domeniul contabilității

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Normalizare

Dupa ce am citit pe ”gandul de suflet” al domnului profesor Horomnea, adresat studentilor dumnealui, printre care din fericire ma numar si eu,...

Ai nevoie de altceva?