Diferentele de Pret la Stocuri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 34 în total
Mărime: 156.31KB (arhivat)
Cost: Gratis
cluj napoca

Extras din document

Diferenţele de preţ la stocuri se datorează ajustărilor de valoare ulterioare achiziţionării sau producerii stocurilor, fiind formate din valori globale colectate care se referă la mai multe stocuri aprovizionate în perioade precedente sau ecarturi între costul efectiv şi preţul de evidenţă al stocurilor

Capital

1.1 Capital social subscris nevărsat

1.2 Capital social subscris vărsat

Sau 

Patrimoniul

1.1. Patrimoniul regiei

1.2. Patrimoniul public

2. Prime legate de capital

2.1 Prime de emisiune

2.2 Prime de fuziune

2.3 Prime de aport

2.4 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

1. Rezerve din reevaluare

2. Rezerve

2.1. Rezerve legale

2.2. Rezerve statutare sau contractuale

2.3. Rezerve reprezentând sursplusul realizat din rezerve din reevaluare

2.4. Alte rezerve

Creanţe comerciale

1.1. Clienţi

1.2. Clienţi incerţi sau în litigiu

1.3. Efecte de primit de la clienţi

1.4. Clienţi - facturi de întocmit

1.5. Furnizori – debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări

2. Creanţe faţă de salariaţi

3. Creanţe faţă de stat

4. Subvenţii de primit

5. Creanţe în cadrul grupului

6. Creanţe privind interesele de participare

7. Creanţe faţă de asociaţi sau acţionari privind capitalul subscris şi nevărsat

9. Debitori diverşi

10. Dobânzi de încasat

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

2. Obligaţiuni emise şi răscumpărate

3. Obligaţiuni

4. Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate

4.1. Alte titluri de plasament

4.2. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament

5. Efecte de încasat

6. Efecte remise spre scontare

1. Disponibilităţi băneşti în conturi curente la bănci

2. Acreditive

3. Cecuri de încasat

4. Disponibilităţi băneşti în numerar

5. Alte valori de trezorerie

5.1. Timbre fiscale şi poştale

5.2. Bilete de tratament şi odihnă

5.3. Tichete şi bilete de călătorie

5.4. Alte valori

6. Avansuri de trezorerie

Amortizarea imobilizărilor reprezintă procesul de recuperare treptată a valorii imobilizărilor corporale şi necorporale prin transmiterea unei părţi din valoarea acestora asupra cheltuielilor (parte numită amortisment) ca urmare a participării acestor imobilizări la realizarea veniturilor, asigurându-se astfel acoperirea uzurii fizice şi morale

Ajustările pentru depreciere sunt fonduri de rezervă sau rezerve constituite direct prin afectarea cheltuielilor, cu scopul de a acoperi efectele negative viitoare ale producerii unor evenimente sau riscuri probabile

Conținut arhivă zip

  • Diferentele de Pret la Stocuri.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Politici si Tratamente Contabile privind Metodele de Gestionare a Stocurilor de Marfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Ai nevoie de altceva?