Diferențele de preț la stocuri

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 34 în total
Mărime: 156.31KB (arhivat)
Cost: Gratis
cluj napoca

Extras din document

Diferenţele de preţ la stocuri se datorează ajustărilor de valoare ulterioare achiziţionării sau producerii stocurilor, fiind formate din valori globale colectate care se referă la mai multe stocuri aprovizionate în perioade precedente sau ecarturi între costul efectiv şi preţul de evidenţă al stocurilor

Capital

1.1 Capital social subscris nevărsat

1.2 Capital social subscris vărsat

Sau 

Patrimoniul

1.1. Patrimoniul regiei

1.2. Patrimoniul public

2. Prime legate de capital

2.1 Prime de emisiune

2.2 Prime de fuziune

2.3 Prime de aport

2.4 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni

1. Rezerve din reevaluare

2. Rezerve

2.1. Rezerve legale

2.2. Rezerve statutare sau contractuale

2.3. Rezerve reprezentând sursplusul realizat din rezerve din reevaluare

2.4. Alte rezerve

Creanţe comerciale

1.1. Clienţi

1.2. Clienţi incerţi sau în litigiu

1.3. Efecte de primit de la clienţi

1.4. Clienţi - facturi de întocmit

1.5. Furnizori – debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări

2. Creanţe faţă de salariaţi

3. Creanţe faţă de stat

4. Subvenţii de primit

5. Creanţe în cadrul grupului

6. Creanţe privind interesele de participare

7. Creanţe faţă de asociaţi sau acţionari privind capitalul subscris şi nevărsat

9. Debitori diverşi

10. Dobânzi de încasat

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate

2. Obligaţiuni emise şi răscumpărate

3. Obligaţiuni

4. Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate

4.1. Alte titluri de plasament

4.2. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament

5. Efecte de încasat

6. Efecte remise spre scontare

1. Disponibilităţi băneşti în conturi curente la bănci

2. Acreditive

3. Cecuri de încasat

4. Disponibilităţi băneşti în numerar

5. Alte valori de trezorerie

5.1. Timbre fiscale şi poştale

5.2. Bilete de tratament şi odihnă

5.3. Tichete şi bilete de călătorie

5.4. Alte valori

6. Avansuri de trezorerie

Amortizarea imobilizărilor reprezintă procesul de recuperare treptată a valorii imobilizărilor corporale şi necorporale prin transmiterea unei părţi din valoarea acestora asupra cheltuielilor (parte numită amortisment) ca urmare a participării acestor imobilizări la realizarea veniturilor, asigurându-se astfel acoperirea uzurii fizice şi morale

Ajustările pentru depreciere sunt fonduri de rezervă sau rezerve constituite direct prin afectarea cheltuielilor, cu scopul de a acoperi efectele negative viitoare ale producerii unor evenimente sau riscuri probabile

Conținut arhivă zip

  • Diferentele de Pret la Stocuri.ppt

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie contabilă

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Monografie contabilă - SC Ela SRL

SC “Ela”SRL cu obiect de activitate comert cu amanuntul produse pielarie prezinta la 1 decembrie 2005 urmatoarea situatie patrimoniala: Bilant...

Monografie contabilă

I.INTREPRINDEREA ENTITATE ECONOMICA SI CONTABILA Intreprinderea reprezinta veriga organizatorica a economiei nationale care realizeaza fuziunea...

Monografie contabilă la SC Napolact

INTRODUCERE Proiectul de contabilitate si informatică reflecta un ansamblu de cunoştinţe de specialitate din domeniul financiar-contabil,dobândite...

Sc Cavior SRL Iași - lucrare practică

1. Scurta prezentare a organizatiei 1.1 Scurt istoric Activitatea de producere si industrializare a laptelui in judetul Iasi are vechi traditii,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Asil SRL

INTRODUCERE Obiectivul aceste lucrări este prezentarea problematicii contabilităţii mărfurilor în România, a aspectelor teoretice şi practice ale...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. COONFIRM S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “COONFIRM” S.R.L. Timişoara este o persoană juridică română...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Evaluarea și Contabilitatea Stocurilor de Materiale

INTRODUCERE Actualitatea temei În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu...

Contabilitatea stocurilor cumpărate

Stocurile: Stocurile reprezinta, materiale, lucrari si servicii destinate sa fie consumate la prima lor utilizare, sa fie vândute în situatia când...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Contabilitatea Stocurilor

ARGUMENT Contabilitate stocurilor de materii prime si materiale se regaseste in planul de conturi in CLASA 3 – CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN...

Ai nevoie de altceva?