Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 8 voturi)

Acest curs prezinta Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor: Rusalim Petris

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

II. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

1. Consideratii generale.

2. Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

3. Contabilitatea lichidarii societatilor comerciale.

1. Consideratii generale

Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce odata cu dizolvarea si lichidarea ei. Lichidarea unei societati comerciale consta dintr-un ansamblu de operatiuni care, dupa dizolvarea societatii au ca obiect realizarea obiectelor de activ (transformarea activului în bani) si plata creditorilor în vederea partajului activului net ramas între asociati.

Lichidarea unei societati reprezinta deci o forma particulara de desfiintare, caci atunci când o societate comerciala este lichidata activitatea ei economica nu mai continua. Lichidarea unei societati comerciale reprezinta procesul de încetare a activitatii de exploatare, de vânzare a activelor pentru a rambursa datoriile asociatiei si de repartizare a activelor între asociati. Dupa cum rezulta lichidarea este precedata de dizolvarea societatii comerciale. În legatura cu cauzele dizolvarii unei societati comerciale trebuie de remarcat ca le putem grupa în:

- cauze comune tuturor societatilor comerciale;

- cauze specifice doar pentru o anumita forma de societate comerciala;

Potrivit legii 31/1990 societatea comerciala se poate dizolva prin:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

c) declararea nulitatii societatii;

d) hotarâre AGA;

e) hotarârea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice precum: neîntelegerile grave dintre asociati, care implica functionarea societatii;

f) falimentul societatii;

g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constituirii al societatii;

În cazul în care se pune problema trecerii timpului stabilit pentru durata societatii, asociatii trebuie sa fie consultati cu cel putin 3 luni înainte de expirarea duratei societatii. Cu privire la eventuala prelungire a acesteia, în lipsa la cererea oricarui dintre asociati, tribunalul va putea dispune prin „încheiere” efectuarea consultarii. În legatura cu cauzele specifice, doar pentru o anumita forma de societate trebuie de retinute urmatoarele:

- S.A. se dizolva: daca administratorii constata ca în urma unor pierderi, activul net determinat ca diferenta: (Total Activ – Datoriile societatii = Activ Net) reprezinta mai putin de ½ din valoarea capitalului social, atunci ei sunt obligati sa convoace AGA extraordinara pentru a hotarî fie:

* reîntregirea capitalului;

* limitarea la suma ramasa;

* dizolvarea societatii;

Fisiere in arhiva (1):

  • Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava