Doctrină aptitudini

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7177
Mărime: 216.45KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Vereș
Cost: Gratis

Extras din curs

V1

Ce este profesia contabilă și principalele activități componente.

Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor ( serviciilor) care presupun

cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza ( presteaza ), precum si organismele lor

profesionale.Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila se prezinta astfel:

- tinerea contabilitatii

- elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare

- audit statutar

- alte lucrari de audit financiar-contabil

- management financiar-contabil

- servicii fiscale ( consultanta, consiliere si asistenta fiscala )

- servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor

- evaluari de intreprinderi si titluri

- alte servicii contabile si paracontabile.

Modalități de implementare a reglementării profesiei contabile. (1,5p)

Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii:

- autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern,

care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia

- reglementarea externa; profesia este reglementata de guvern, fie prin intermediul unei agentii

guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegat sarcini de

reglemntare

- coreglementarea: reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementarea externa

Ce rol are Codul etic național al profesioniștilor contabili și care este structura sa. (2p)

Codul etic național al profesioniștilor contabili din România stabilește norme de conduita pentru

profesioniștii contabili și formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către profesioniștii

contabili în vederea realizării obiectivelor comune. Profesioniștii contabili din România acționează în diferite

entități și ramuri ale economiei naționale ca liber-profesioniști sau ca angajați; scopul de baza al Codului, trebuie

insa întotdeauna respectat.

Structura Codului se prezinta astfel:

- Partea A „aplicarea generala a codului” ce contine:

Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale.Abordarea cadrului conceptual

Sectiunea 110 Integritatea

Sectiunea 120 Obiectivitatea

Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta

Sectiunea 140 Confidentialitatea

Sectiunea 150 Comportamentul profesional

- Partea B „Profesionistii contabili independenti”

Sectiunea 200 Introducere

Sectiunea 210 Acceptarea unui client

Sectiunea 220 Conflicte de interese

Sectiunea 230 Opinii separate

Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii

Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale

Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate

Sectiunea 280 Obiectivitate - toate serviciile

Sectiunea 290 Independenta - misiuni de audit si certificare

- Partea C „ Profesionistii contabili angajati”

Sectiunea 300 Introducere

Sectiunea 310 Conflicte potentiale

Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor

Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza

Sectiunea 340 Interese financiare

Sectiunea 350 Stimulente.Acceptarea si emiterea de oferte

Ce înțelegeți prin integritatea profesionistului contabil? (2p)

Principiul integritatii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti in

relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implica, de asemenea, tranzactii corecte si juste.Un profesionist

contabil nu trebuie sa se asocieze cu rapoartele, evidentele sau alte informatii cand considera ca acestea contin o

declaratie in mod semnificativ falsa sau care induce in eroare, contin declaratii sau informatii eronate, omit sau

ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni induc in eroare.

Ce este C.E.C.C.A.R. și ce semnificație au termenii folosiți în definiție? (1,5p)

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, este

persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati,

precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, in conditiile

prevazute de lege.Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice , acorda si retrage dreptul de

exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si

moralitatea membrilor sai, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia.

Care sunt organele de investigare și de sancțiune ale C.E.C.C.A.R.? (1,5p)

Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:

La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina

La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

Preview document

Doctrină aptitudini - Pagina 1
Doctrină aptitudini - Pagina 2
Doctrină aptitudini - Pagina 3
Doctrină aptitudini - Pagina 4
Doctrină aptitudini - Pagina 5
Doctrină aptitudini - Pagina 6
Doctrină aptitudini - Pagina 7
Doctrină aptitudini - Pagina 8
Doctrină aptitudini - Pagina 9
Doctrină aptitudini - Pagina 10
Doctrină aptitudini - Pagina 11
Doctrină aptitudini - Pagina 12
Doctrină aptitudini - Pagina 13
Doctrină aptitudini - Pagina 14
Doctrină aptitudini - Pagina 15
Doctrină aptitudini - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Doctrina aptitudini.pdf

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Contabilitate și informatică de gestiune - caiet de practică - societatea Transgas Grup SRL

1. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Societatea TRANS...

Studiu de caz la SC Spicul SA

Capitolul 1: Introducere In cadrul proiectului de cercetare se urmareste realizarea unei lucrari contabile monografice, finalizata cu redactarea...

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Caiet de practică - contabilitate și informatică de gestiune

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE Am efectuat stagiul de practică la SC. VARD Tulcea. SA - Compartimentul Financiar-Contabil din...

Gestiune financiară

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate...

Expertiză - răspunsuri grile

154. Suspendare – neplata cotizatiei profesioanle si/sau a celorlale obligatii banesti in cursul unui an calendaristic Interdictie –...

Te-ar putea interesa și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene privind Regimul Juridic al Directivelor

I. Scurte consideraţii privind rolul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în sistemul instituţional comunitar Jurisprudenţa Curţii de...

Răspunderea Penală în Dreptul Internațional

1. Raspunderea penală internaţională 1.1. Consideraţii generale Problema răspunderii internaţionale este foarte importantă pentru comunitatea...

Răspunderea Internațională Penală

INTRODUCERE Legislaţiile penale naţionale ale tuturor statelor consacră principiul fundamental potrivit căruia infracţiunea este singurul temei al...

Instituția capacității de folosință a persoanei fizice

Capitolul I. Consideraţii introductive În înţelesul curent persoana este un individ al speciei umane, omul considerat prin totalitatea însuşirilor...

Ai nevoie de altceva?