Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 36 de pagini .

Profesor: Laurentiu Mastacan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Definirea profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat

- Profesiile liberale se exercită în anumite domenii de activitate şi sunt protejate, de regulă, prin lege (experţi contabili, contabili autorizaţi, avocaţi, notari, medici, arhitecţi).

- Se exercită de către persoanele care au calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

- Exercitarea profesiei are la bază norme profesionale şi reguli de conduită etică proprii, elaborate sau adoptate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – asociaţie profesională de utilitate publică autonomă.

- Normele profesionale şi regulile de conduită etică care stau la baza exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt convergente cu cele utilizate de către asociaţiile profesionale de profil la nivel internaţional.

- Experţii contabili şi contabilii autorizaţi au obligaţia să respecte normele profesionale şi regulile de conduită prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

- Pentru a asigura oferirea unor servicii de înaltă calitate în interesul public, experţii contabili şi contabilii autorizaţi trebuie să se conformeze, de asemenea, prevederilor Programului naţional de dezvoltare profesională continuă, elaborat de către Corp.

2. Secţiunile membrilor Corpului cu drept de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat

- Experţi contabili profesionişti care îşi desfăşoară activitatea individual sau ca persoane fizice.

- Experţi contabili care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie şi cerecetare şi instituţii centrale sau locale.

- Persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

- Experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi, companii sau cabinete membre ale Corpului.

- Contabili autorizaţi liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

- Contabili autorizaţi care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie şi cercetare şi instituţi centrale sau locale.

- Contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor de contabilitate, membre ale Corpului.

- Experţi contabili şi contabili autorizaţi onorifici.

3. Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

3.1 Calitatea de expert contabil

- Definirea expertului contabil: persoana care a dobândit această calitate şi are competenţă profesională de a (art.2, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Organiza şi conduce contabiliotatea;

- Supraveghea gestiunea societăţilor comerciale;

- Efectua expertize contabile.

- Dobândirea calităţii de expert contabil (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum 6 la fiecare disciplină);

- Stagiu de 3 ani;

- Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

- Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.4, alin.(1) din O.G. nr.65/1994);

- Are capacitate de exerciţiu deplină;

- Are studii economice superioare şi diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

- Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, intezice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

3.2 Calitatea contabil autorizat

- Profesia de contabil autorizat se exercită de către persoane care au această calitate, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

- Definirea contabilului autorizat: persoana care a dobândit această calitate şi are comompetenţa profesională de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

- Dobândirea calităţii de contabil autorizat (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină);

- Stagiu de 3 ani;

- Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

- Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.5 din O.G. nr.65/1994):

- Are capacitate de exerciţiu deplină;

- Are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educţiei şi Cercetării;

- Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

4. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de coantabil autorizat

4.1 Expertul contabil

- Competenţe profesionale (art.6 din O.G.nr.65/1994):

- Ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

- Acordă asistenţă privind organizarea şi conducerea contabilităţii;

- Efectuează analize economico-financiare şi evaluării patrimoniale;

- Efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţile prevăzute de lege;

- Execută alte lucrări cu caracter financiar – contabil, de organizare administrativă şi informatică;

- Îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

- Acordă asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

- Efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate;

- Efectuarea de activităţi de audit financiar şi consultanţă fiscală cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi (O.G. nr.75/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit finaciar; O.G. nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală);

- Aria activităţilor privind organizarea şi conducerea contabilităţii (anexa 1).

- Aria activităţii de cenzor/auditor financiar (anexa 2).

- Modalităţi de exercitare a profesiei (art.7 din O.G. nr.65/1994):

- Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal);

- Societăţi comerciale de expertiză contabilă (art.8 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale).

Fisiere in arhiva (1):

  • Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila.doc

Alte informatii

Suport de Curs