Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila

Curs
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 9378
Mărime: 47.10KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laurentiu Mastacan
Suport de Curs

Extras din document

Definirea profesiei liberale de expert contabil şi de contabil autorizat

- Profesiile liberale se exercită în anumite domenii de activitate şi sunt protejate, de regulă, prin lege (experţi contabili, contabili autorizaţi, avocaţi, notari, medici, arhitecţi).

- Se exercită de către persoanele care au calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

- Exercitarea profesiei are la bază norme profesionale şi reguli de conduită etică proprii, elaborate sau adoptate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – asociaţie profesională de utilitate publică autonomă.

- Normele profesionale şi regulile de conduită etică care stau la baza exercitării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat sunt convergente cu cele utilizate de către asociaţiile profesionale de profil la nivel internaţional.

- Experţii contabili şi contabilii autorizaţi au obligaţia să respecte normele profesionale şi regulile de conduită prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.

- Pentru a asigura oferirea unor servicii de înaltă calitate în interesul public, experţii contabili şi contabilii autorizaţi trebuie să se conformeze, de asemenea, prevederilor Programului naţional de dezvoltare profesională continuă, elaborat de către Corp.

2. Secţiunile membrilor Corpului cu drept de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat

- Experţi contabili profesionişti care îşi desfăşoară activitatea individual sau ca persoane fizice.

- Experţi contabili care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie şi cerecetare şi instituţii centrale sau locale.

- Persoane fizice străine care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

- Experţi contabili care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor societăţi, companii sau cabinete membre ale Corpului.

- Contabili autorizaţi liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

- Contabili autorizaţi care au statutul de angajaţi în întreprinderi, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie şi cercetare şi instituţi centrale sau locale.

- Contabili autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor de contabilitate, membre ale Corpului.

- Experţi contabili şi contabili autorizaţi onorifici.

3. Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

3.1 Calitatea de expert contabil

- Definirea expertului contabil: persoana care a dobândit această calitate şi are competenţă profesională de a (art.2, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Organiza şi conduce contabiliotatea;

- Supraveghea gestiunea societăţilor comerciale;

- Efectua expertize contabile.

- Dobândirea calităţii de expert contabil (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum 6 la fiecare disciplină);

- Stagiu de 3 ani;

- Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

- Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.4, alin.(1) din O.G. nr.65/1994);

- Are capacitate de exerciţiu deplină;

- Are studii economice superioare şi diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

- Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, intezice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

3.2 Calitatea contabil autorizat

- Profesia de contabil autorizat se exercită de către persoane care au această calitate, în condiţiile prevăzute de O.G. nr.65/1994.

- Definirea contabilului autorizat: persoana care a dobândit această calitate şi are comompetenţa profesională de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

- Dobândirea calităţii de contabil autorizat (art.3, alin.(1) din O.G. nr.65/1994):

- Examen de acces la profesie (cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină);

- Stagiu de 3 ani;

- Examen de aptitudini la terminarea stagiului.

- Condiţii pentru prezentare la examen de admitere (art.5 din O.G. nr.65/1994):

- Are capacitate de exerciţiu deplină;

- Are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educţiei şi Cercetării;

- Nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

4. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de coantabil autorizat

4.1 Expertul contabil

- Competenţe profesionale (art.6 din O.G.nr.65/1994):

- Ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

- Acordă asistenţă privind organizarea şi conducerea contabilităţii;

- Efectuează analize economico-financiare şi evaluării patrimoniale;

- Efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţile prevăzute de lege;

- Execută alte lucrări cu caracter financiar – contabil, de organizare administrativă şi informatică;

- Îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

- Acordă asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

- Efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate;

- Efectuarea de activităţi de audit financiar şi consultanţă fiscală cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi (O.G. nr.75/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit finaciar; O.G. nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală);

- Aria activităţilor privind organizarea şi conducerea contabilităţii (anexa 1).

- Aria activităţii de cenzor/auditor financiar (anexa 2).

- Modalităţi de exercitare a profesiei (art.7 din O.G. nr.65/1994):

- Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal);

- Societăţi comerciale de expertiză contabilă (art.8 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale).

Preview document

Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 1
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 2
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 3
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 4
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 5
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 6
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 7
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 8
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 9
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 10
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 11
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 12
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 13
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 14
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 15
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 16
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 17
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 18
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 19
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 20
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 21
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 22
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 23
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 24
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 25
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 26
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 27
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 28
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 29
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 30
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 31
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 32
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 33
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 34
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 35
Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si Deontologie - Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Cadrul Deontologic în Profesia Contabilă Liberală

1. Conceptul de etica si obiectivele eticii Etica reprezinta un set de principii sau valori morale, impreuna cu modalitatile de punere in aplicare...

Contabilitatea Decontarilor cu Furnizorii si Clientii la SC Siemens VDO Romania SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. SIEMENS VDO – ISTORIE SI PROGRES Infiintata in Germania in 1847, la inceput intr-un magazin...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Standardul IAS 21 - Efectele Variatiei Cursurilor de Schimb Valutar

Standardul International de Contabilitate IAS 21 revizuit inlocuieste IAS 21 „Contabilitatea efectelor variatiei cursurilor de schimb valutar” si a...

Ai nevoie de altceva?