Doctrină și Deontologie Profesională

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 172
Mărime: 47.79KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DOCTRINĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ.

(supot de curs pentru experţi contabili şi contabili autorizaţi)

- DOCTRINA PROFESIONALĂ.

1. Profesia contabilă: conţinut şi forme de manifestare.

Profesia contabilă este definită de lege ca fiind „profesia experţilor contabili şi

contabililor autorizaţi, pe care aceştia o exercită dacă au dobândit această calitate” din partea organismului profesional, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,- persoană juridică de utilitate publică şi autonomă..

În înţelesul general, profesia cuprinde „ansamblul intereselor unei colectivităţi care exercită aceeaşi meserie”. În accepţia acestei semnificaţii, rezultă că sunt profesionişti contabili toţi experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au dobândit această calitate.

În acest sens , legea de organizare a activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi vine şi separă profesia acestora, în ceea ce priveşte exercitarea ei, în:

a) profesie contabilă liberă, investind-o cu caracteristica esenţială a profesiei libere, adică cu incompatibilitatea acesteia cu orice activitate salarizată, în afara Corpului;

b) profesie contabilă salarizată, exercitată, în baza unui contract de muncă sau convenţie civilă, de către acei experţi contabili şi contabili autorizaţi care au dobândit această calitate

2. Calitatea de expert contabil / contabil autorizat.

Profesia de expert contbil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care

au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.65/1994.

2.1. Definirea expertului contabil / contabilului autorizat.

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 şi are competenţa profesională de a organiza şi de a conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale, de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile.

Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neângrădit la efectiuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare.

Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor şi recomandărilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.

Expertul contabil poate, de asemenea, să organizeze şi să conducă contabilitatea societăţilor comerciale şi să analizeze, prin procedee specifice contabilităţii, situaţia economică, financiară şi fiscală a acestora.

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare.

2.2. Accesul la profesie.

Accesul la profesie se realizează prin examen de admitere. Examenul se desfăşoară în baza Normelor Corpului şi a Regulamentului pentru efectuarea stagiului şi prin examenul de aptitudini, în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi contabil autorizat.

2.3. Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat.

2.3.1. Expertul contabil.

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

c) efectuează analize economico – financiare şi evaluări patrimoniale;

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar – contabil, de organizare administrativă şi informatică;

f) îndeplineşte potrivit dispozişiilor legale, atribuţiile prevăzute de mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice sevicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

Persoanele fizice şi juridice are au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.

Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual sua se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

2.3.2. Contabilul autorizat.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare.

Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale.

. Răspunderile experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspenarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat.

Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin

regulamantul de organizare şi funcţionare.

Preview document

Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 1
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 2
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 3
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 4
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 5
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 6
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 7
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 8
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 9
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 10
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 11
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 12
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 13
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 14
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 15
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 16
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 17
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 18
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 19
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 20
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 21
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 22
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 23
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 24
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 25
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 26
Doctrină și Deontologie Profesională - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si Deontologie Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

IAS 19 Beneficiile Angajatilor

I. INTRODUCERE În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a amplificării an de an a procesului de globalizare, a devenit o...

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Organizarea si Functionarea CECCAR

Dispoziţii generale 1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de...

Conținutul Activelor Imobilizate

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE Pe parcursul derularii activitatii specifice, agentii economici îsi procura capitalurile necesare...

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

Scurt istoric în sistemul contabil american Contabilitatea americană a devenit sistemul contabil cel mai perfecţionat din întreaga lume. Prezenţa...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

IAS 19 - Beneficiile Angajatilor

1. Introducere Acest standard recomanda modul de contabilizare si prezentare de catre angajatori a beneficiilor angajatilor. El inlocuieste IAS...

Ai nevoie de altceva?