Documentația ca element a al metodei contabilitatii

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2752
Mărime: 18.53KB (arhivat)
Publicat de: Maria E.
Cost: Gratis

Cuprins

  1. 6.1. Noţiunea de documentaţie şi clasificarea documentelor
  2. 6.2. Conţinutul şi ordinea întocmirii documentelor
  3. 6.3. Verificarea şi prelucrarea documentelor
  4. 6.4. Circuitul documentelor şi păstrarea lor

Extras din curs

6.1. Noţiunea de documentaţie şi clasificarea documentelor

Contabilitatea are sarcina de a urmări, controla şi înregistra situaţia economico-financiară şi activitatea întreprinderilor.

Pentru realizarea acestor obiective, contabilitatea a elaborat un procedeu corespunzătorcare săpermităcunoaşterea fenomenelor şi proceselor economice în dimensiunile în care ele au loc, cu toate caracterisiticile pe care le comport şi implicaţiile pe care le produc.

Documentaţia, ca procedeu al metodei contabilităţii, este acţiunea de culegere şi consemnare a datelor privitoare la operaţiile economice dintr-o întreprindere, în momentul şi la locul efectuării lor.

Documentele sunt acte înscrise în care se consemnează cifric si letric, în etalon natural, bănesc sau de muncă, de regulă, în momentul şi la locul înfăptuirii lor, operaţiile economic-financiare, precum şi evenimentele determinate de necesităţi organizatorice şi administrative, cu scopul de a servi ca dovadă a înfăptuirii acestor operaţii şi ca bază a înregistrării lor în contabilitate. Nici o operaţie economică nu se poate înregistra în contabilitate fără un act scris în care să fie consemnată operaţia respectivă. Documentul serveşte la formalizarea în scris a unor fapte, fenomene sau decizii cu caracter economic, care produc modificări ale patrimoniului.

Documentele îndeplinesc următoarele funcţii:

a) funcţia de consemnare, letrică şi cifrică, cantitativă şi valorică a operaţiilor economice efectuate în cadrul întreprinderii;

b) funcţia de acte justificative care stau la baza înregistrării în contabilitatea curentă a operaţiilor economice consemnate în ele;

c) funcţia informativă, deoarece datele conţinute de documente constituie izvorul informaţiilor operative, contabile şi statistice;

d) funcţia de exercitare a controlului economic şi financiar pentru apărarea integrităţii patrimoniului. Cu ajutorul documentelor se poate urmări activitatea economică şi financiară a întreprinderii în cele mai mici detalii;

e) funcţia de asigurare a integrităţii patrimoniale, atît din punct de vedere al existenţei bunurilor economice, cît şi din punct de vedere al responsabilităţii administrării patrimoniului;

f) funcţia de calculaţie, ce permite calculul consumurilor de producţie, costurilor, cheltuielilor şi veniturilor şi al rezultatelor financiare;

Documentele stau la baza organizării celor trei forme ale evidenţei economice: evidenţei operative, statistice şi contabilă. Pentru înregistrarea unor operaţii, cele trei forme ale evidenţei economice folosesc, în unele cazuri, aceleaşi documente.

Ca o consecinţă a varietăţii documentelor şi diversităţii operaţiilor economice, consemnate în ele, apare necesitatea clasificării lor. Cunoaşterea acestei clasificări ne permite folosirea documentului adecvat fiecărei operaţii economice. Clasificarea documentelor se face dupa mai multe criterii, şi anume:

1. După natura operaţiilor economice la care se referă, documentele se împart în:

a) documente privind activitatea financiar-contabilă. În această grupă se cuprind documentele referitoare la activele pe termen lung, activele curente, salariile, pasivele, rezultatele financiare;

b) documente privind alte activităţi, care nu constituie acte justificative pentru înregistrările contabile: documente privind activitatea de cercetare, proiectare, investiţii, documente privind activitatea de control tehnic, calitatea şi metrologie;

2. După caracterul şi funcţia pe care o îndeplinesc, documentele se împart în:

a) documente de dispoziţie, prin care se transmite ordinul de a executa o operaţie economică, precum şi indicaţiile necesare pentru efectuarea ei, de exemplu: ordinul de plată, ordin de livrare;

b) documente justificative, care cuprind date cu privire la executarea operaţiilor economice. De aceea, pot fi denumite şi documente de execuţie. Ele servesc ca bază pentru înregistrarea operaţiilor economico-financiare respective în contabilitate, ca de exemplu: facturi, chitanţa, bonul de consum, etc.;

c) documente mixte sau combinate, care reunesc trăsăturile documentelor de dispoziţie şi ale celor justificative. Ele cuprind date privind dispoziţia de executare a operaţiei, dar şi dovada înfăptuirii ei, ca de exemplu: cererea-ordinul de plată, statul de calcul-plată al salariului;

Preview document

Documentația ca element a al metodei contabilitatii - Pagina 1
Documentația ca element a al metodei contabilitatii - Pagina 2
Documentația ca element a al metodei contabilitatii - Pagina 3
Documentația ca element a al metodei contabilitatii - Pagina 4
Documentația ca element a al metodei contabilitatii - Pagina 5
Documentația ca element a al metodei contabilitatii - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Documentatia ca element a al metodei contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Te-ar putea interesa și

Documentația - element al metodei contabilității

Introducere Contabilitatea ca disciplină ştiinţifică se caracterizează prin existenţa unui obiect propriu de studiu, în scopul realizării...

Contablitatea unui Element de Activ Pasiv la SC XXX SRL

Introducere Piata, ca mecanism de reglare a functionarii economiei, are un impact complex si permanent asupra deciziilor libere si autonome ale...

Bazele contabilității

1. Cheltuielile în avans reprezintã valori care asigurã alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atât a cheltuielilor proprii cât si a celor...

Rezolvări contabilitate

Întrebari pentru examen ADEVARAT SAU FALS 1. Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar...

Bazele Contabilității

1. 1.1. Obiectul şi funcţiile contabilităţii . Definiţia: Obiectul contabilităţii îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor...

Bazele contabilității

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În...

Bazele contabilității

Tema 1. Noțiuni privind contabilitatea și principiile de bază ale acesteia 1.1. Noțiuni privind contabilitatea și rolul ei în sistemul...

Ai nevoie de altceva?