Documentele Contabile și Sistemele de Contabilitate

Curs
8.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2352
Mărime: 14.62KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Documentele contabile - suportul fundamentării şi justificării datelor contabile

Una din condiţiile fundamentale pentru ţinerea unei contabilităţi corecte este documentarea operaţiunilor, adică efectuarea înregistrărilor în contabilitate numai pe baza unor documente justificative. În acest fel, contabilitatea consemnează o informaţie pe care o putem considera ca fiind obiectivă, prin faptul că este reflectată într-un înscris verificabil şi care este emis, de cele mai multe ori, de persoane din afara compartimentului contabil, creându-se astfel şi posibilitatea unui control suplimentar. Contabilul constată „realitatea perimetrului contabil” prin mijlocirea acestor documente, în lumina regulilor proprii, mai mult sau mai puţin rigide şi uneori contestabile, şi după trecerea prin filtrul judecăţii sale. Obligativitatea justificării fiecărei înregistrări contabile cu documente este prevăzută în legea contabilităţii.

Documentaţia constă în faptul că orice operaţie economică sau financiară cu privire la existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi înregistrată în conturi trebuie consemnată într-un document care atestă înfăptuirea ei.

1.1. Definiţia, funcţiile şi clasificarea documentelor contabile

Documentele contabile sunt acte scrise în care se consemnează tranzacţiile, evenimentele şi alte operaţii economice, în momentul şi de regulă la locul efectuării lor, cu scopul de a servi ca dovadă a înfăptuirii lor şi ca suport de înregistrare în contabilitate.

Elementele principale pe care trebuie să le conţină un document justificativ sunt :

- denumirea documentului;

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

- denumirea şi sediul unităţii care îl întocmeşte, la care se pot adăuga şi date privind subunitatea, serviciul, biroul, compartimentul emitent;

- menţionarea părţilor care participă la derularea operaţiunii pentru care este întocmit (dacă este cazul);

- conţinutul operaţiunii şi, dacă este cazul, temeiul legal al înfăptuirii acesteia;

- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate;

- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar-preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz;

- coduri pentru prelucrarea automată a datelor;

- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

Înscrisurile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazul în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale în vigoare.

Personale însărcinate cu întocmirea, verificarea, avizarea, contabilizarea documentelor (inclusiv cele care se ocupă de contabilitate) trebuie să asigure completarea documentelor cu toate elementele necesare. Altfel, cu ocazia diverselor controale la care este supusă întreprinderea (îndeosebi cele fiscale), există riscul ca operaţiunea să fie considerată fără documente legale; consecinţa acestui fapt este că operaţiunea nu mai este recunoscută.

Contabilitatea se caracterizează prin fundamentarea şi justificarea datelor ei pe bază de acte scrise. Nici o operaţie economică nu se poate înregistra în contabilitate unei întreprinderi fără un act scris.

Plecând de la conţinutul şi destinaţia lor, documentele contabile îndeplinesc următoarele funcţii:

a. Funcţia de consemnare - potrivit căreia orice operaţie economică, efectuată în cadrul întreprinderii, se consemnează în documente letric şi cifric, cantitativ şi valoric.

b. Funcţia de acte justificative - potrivit căreia documentele justifică înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice consemnate în ele.

c. Funcţia de verificare a activităţilor desfăşurate - potrivit căreia documentele asigură urmărirea activităţii economico-financiare a întreprinderii în cele mai mici detalii şi efectuarea controlului, privind respectarea disciplinei financiare şi fiscale de către organele cu atribuţiuni în acest sens (organe de control financiar intern, cenzori, inspectori fiscali etc).

d. Funcţia de asigurare a integrităţii patrimoniului - potrivit căreia documentele angajează drepturi, răspunderi şi obligaţii în sarcina persoanelor care le-au întocmit, cu privire la mişcările de valori produse în averea întreprinderii.

e. Funcţia de calculaţie - potrivit căreia documentele referitoare la cheltuielile de producţie stau la baza calculării costului produselor obţinute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.

f. Funcţia juridică - potrivit căreia documentele asigură stabilirea drepturilor şi obligaţiilor băneşti ale întreprinderilor. În cazul unor litigii, lipsuri, fraude etc., documentele contabile stau la baza efectuării eventualelor expertize şi cercetări ale organelor judiciare.

Documentele contabile se clasifică în funcţie de mai multe criterii şi

Preview document

Documentele Contabile și Sistemele de Contabilitate - Pagina 1
Documentele Contabile și Sistemele de Contabilitate - Pagina 2
Documentele Contabile și Sistemele de Contabilitate - Pagina 3
Documentele Contabile și Sistemele de Contabilitate - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Documentele Contabile si Sistemele de Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Documentatia - Element al Metodei Contabilitatii

Introducere Contabilitatea ca disciplină ştiinţifică se caracterizează prin existenţa unui obiect propriu de studiu, în scopul realizării...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Contabilitatea Salariilor

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor salariale si sociale",astfel...

Utilizarea Documentelor în Derularea unei Afaceri la SC Visual Soft SRL

Evidenţa operativă este o formă a evidenţei economice prin care se înregistrează, se urmăresc şi se controlează procesele economice în momentul şi...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Ai nevoie de altceva?