Dreptul afacerilor

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 28792
Mărime: 542.21KB (arhivat)
Publicat de: Mari D.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Adoptarea Noului Cod civil (NCC) a însemnat o „cotitură" radicală a concepției privind subiectele participante la raporturile juridice care, potrivit Codului comercial (în prezent, abrogat în cvasitotalitatea dispozițiilor), de regulă, erau comercianți.

In prezent, prin unificarea dreptului privat, potrivit concepției moniste îmbrățișate de NCC apar o serie de dificultăți privind cadrul conceptual al „profesioniștilor", al „întreprinderii" și, mai cu seamă, al profesioniștilor comercianți.4

în privința noțiunii de profesioniști, art. 3 alin. (2) NCC prevede „sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere".

Iar „exploatarea unei întreprinderi" înseamnă „exercitarea sistematică de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu scop lucrativ ".

Profesionistul este acela care exercită în mod sistematic o activitate organizată. Caracterul sistematic, continuu și organizat al activității este specific profesionistului ceea ce înseamnă că acea persoană care desfășoară una dintre activitățile prevăzute de lege, ca operațiuni singulare, ocazionale, fără a-și crea un cadru organizat nu poate fi considerat profesionist.

În accepțiunea sa economico-juridică, este o grupare de persoane și de capitaluri (forță de muncă și sume de bani, alte mijloace materiale) poate îmbrăca forma juridică a unei societăți comerciale (a unei entități cu alitate juridică) sau chiar a unei societăți profesionale.

Pentru a explica conținutul art. 3 NCC, legiuitorul a considerat necesar să-1 completeze prin Legea nr. 71/2011, dispunând în art. 8 că „Noțiunea - profesionist- prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil".

Așadar, potrivit Noului Cod civil, profesioniștii sunt toți cei care exploatează o întreprindere, indiferent de denumirea pe care o aveau potrivit reglementărilor anterioare adoptării acestuia, respectiv denumirea de comerciant, întreprinzător, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, societate civilă profesională etc.

Dacă toate aceste persoane care exploatează o întreprindere în sensul art. 3 alin. (3) NCC poartă denumirea generică de profesioniști, totuși, există diferențieri în funcție de statutul juridic, de regimul juridic aplicabil fiecărei categorii.

Astfel, potrivit legislației speciale, există diferite categorii de profesioniști, în rândul cărora un loc important îl ocupă comercianții.

Potrivit art. 6 alin. (1), legiuitorul face o precizare importantă privitoare la comercianți, dispunând că „ în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile la comercianți se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării în registrul comerțului, potrivit

4 A se vedea și C. Gheorghe, Concepte ale noului drept comercial: Profesionistul, în Curierul Judiciar nr. 4/2012, p. 214 și urm.

prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege ".

Sfera persoanelor pentru care, în concepția legiuitorului, se păstrează termenul de comerciant este cea prevăzută în art. 11 din Legea nr. 71/2011, dispoziție care modifică art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 26/1990. Astfel, potrivit acestor reglementări au obligația să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerțului: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, societățile comerciale, companiile naționale și societățile naționale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societățile cooperative, organizațiile

Deși legiuitorul consideră că persoanele fizice și juridice care au obligația înmatriculării sau înregistrării în registrul comerțului a firmei sau activității desfășurate sunt considerate comercianți, este important de subliniat faptul că nu toate acestea desfășoară activitate de comerț potrivit criteriului tradițional (obiectiv) de calificare" a comercianților

Profesionistul care exploatează o întreprindere economică (comercială) are calitatea de comerciant.

1.2. Profesionistul-comerciant persoană fizică

În cadrul acestui context legislativ, din categoria profesioniștilor-comercianți fac parte: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială.5

Profesioniștii-comercianți persoane fizice sunt: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială. regimul juridic al celor trei categorii de persoane fizice care se încadrează în categoria profesioniștilor comercianți este reglementat de O.U.G. nr. 44/2008, modificată.

O.U.G. nr. 44/2008 reglementează trei aspecte accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități economice, al întreprinderilor individuale și al întreprinderilor familiale, precum și regimul juridic al acestora [art. 1 alin. (1)]; legiuitorul exclude categoriile de activități cărora nu li se aplică actul normativ (O.U.G. nr. 44/2008). Astfel, O.U.G. nr. 44/2008 nu se aplică profesiilor liberale, de fapt, persoanelor care exercită profesii liberale sau pentru care legea specială instituie unele restricții sau interdicții de desfășurare, todată, ordonanța de urgență nu se aplică serviciilor prestate transfrontalier în ut. 49 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (TCE).

Din conținutul O.U.G. nr. 44/2008 și din exprimarea expresă a legiuitorului (art. 3-6) rezultă următoarele aspecte care marchează principiile, formele unei activități economice autorizate și condițiile în care se poate realiza acesta,

Astfel, principiile care se desprind din conținutul art. 3 sunt: orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al oricărui stat membru al ii Europene ori al Spațiului Economic European, poate desfășura activități economice pe teritoriul României, principiu care se aplică în baza dreptului de liberă inițiativă;

Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.

Formele în care persoanele fizice (profesioniști-comercianți) pot desfășura activitățile economice supuse dispozițiilor ordonanței de urgență sunt:

-persoana fizică autorizată;

-întreprinderea individuală;

-întreprinderea familială.

5 . Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 80-87;St.Cărpenaru, Tratat de drept comercial român. Conform Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 37-40; V. Nemeș, Drept comercial. Conform Noului Cod civil,Editura Hamangiu, București, 2012, p. 26 și urm

Condițiile principale pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice care doresc să desfășoare activitățile economice autorizate sunt:

-să aibă un sediu profesional pe teritoriul României (art. 5);

-activitatea economică să fie înregistrată și autorizată, atât activitatea care are caracter permanent, cât și cea desfășurată ocazional sau temporar;

- înaintea începerii activității să fie obținute autorizațiile,

Preview document

Dreptul afacerilor - Pagina 1
Dreptul afacerilor - Pagina 2
Dreptul afacerilor - Pagina 3
Dreptul afacerilor - Pagina 4
Dreptul afacerilor - Pagina 5
Dreptul afacerilor - Pagina 6
Dreptul afacerilor - Pagina 7
Dreptul afacerilor - Pagina 8
Dreptul afacerilor - Pagina 9
Dreptul afacerilor - Pagina 10
Dreptul afacerilor - Pagina 11
Dreptul afacerilor - Pagina 12
Dreptul afacerilor - Pagina 13
Dreptul afacerilor - Pagina 14
Dreptul afacerilor - Pagina 15
Dreptul afacerilor - Pagina 16
Dreptul afacerilor - Pagina 17
Dreptul afacerilor - Pagina 18
Dreptul afacerilor - Pagina 19
Dreptul afacerilor - Pagina 20
Dreptul afacerilor - Pagina 21
Dreptul afacerilor - Pagina 22
Dreptul afacerilor - Pagina 23
Dreptul afacerilor - Pagina 24
Dreptul afacerilor - Pagina 25
Dreptul afacerilor - Pagina 26
Dreptul afacerilor - Pagina 27
Dreptul afacerilor - Pagina 28
Dreptul afacerilor - Pagina 29
Dreptul afacerilor - Pagina 30
Dreptul afacerilor - Pagina 31
Dreptul afacerilor - Pagina 32
Dreptul afacerilor - Pagina 33
Dreptul afacerilor - Pagina 34
Dreptul afacerilor - Pagina 35
Dreptul afacerilor - Pagina 36
Dreptul afacerilor - Pagina 37
Dreptul afacerilor - Pagina 38
Dreptul afacerilor - Pagina 39
Dreptul afacerilor - Pagina 40
Dreptul afacerilor - Pagina 41
Dreptul afacerilor - Pagina 42
Dreptul afacerilor - Pagina 43
Dreptul afacerilor - Pagina 44
Dreptul afacerilor - Pagina 45
Dreptul afacerilor - Pagina 46
Dreptul afacerilor - Pagina 47
Dreptul afacerilor - Pagina 48
Dreptul afacerilor - Pagina 49
Dreptul afacerilor - Pagina 50
Dreptul afacerilor - Pagina 51
Dreptul afacerilor - Pagina 52
Dreptul afacerilor - Pagina 53
Dreptul afacerilor - Pagina 54
Dreptul afacerilor - Pagina 55
Dreptul afacerilor - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Dreptul afacerilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Auditul

Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de...

Gestiune financiară

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate...

English grammar support for students în economics

UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1) {VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ} Cuprins: 1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2....

Asigurări și reasigurări

CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE Unități de învățare: - Conceptul de asigurare - Funcțiile asigurării - Elementele tehnice ale...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Contabilitate primară

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Contabilitate financiară

Contabilitate financiara Un activ = o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?