Elemente de Analiza Financiara

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Elemente de Analiza Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor: Toma Mariana, Nita Clara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

SITUATIA NETA

Situatia netã calculatã ca diferentã între activul total si datoriile totale contractate dã o primã evaluare (contabilã) a întreprinderii la data închiderii exercitiului. Aceastã ecuatie fundamentalã a bilantului redã averea netã a actionarilor respectiv activul neangajat în datorii.

Situatia netã prezintã o crestere în timp, fapt ce semnificã o imbogatire a intreprinderii (o crestere a capitalurilor proprii), aceasta situatie marcheaza atingerea obiectivului major algestiunii financiare , si anume maximizarea valorii capitalurilor proprii, a activului net finantat din aceste capitaluri.In toata perioada se observã o crestere a situatiei nete acest lucru aratând o îmbogãtire a patrimoniului, fiind rezultatul unei gestiuni sãnãtoase a firmei.

1.2. FONDUL DE RULMENT

Pentru realizarea echilibrului financiar la nivelul întreprinderii, trebuie sã se respecte principiul paritãtii maturitãtilor potrivit cãruia alocãrile permanente (imobilizari) trebuiesc finantate pe seama surselor permanente (capitalurile proprii si imprumuturile pe termen lung) datoritã rotatiei mai lente a acestora; alocãrile ciclice (activele circulante) se finanteazã pe seama surselor temporare (datorii pe termen scurt).

Cu cât sursele permanente sunt mai mari decât necesitãtile permanente de alocare a fondurilor bãnesti, cu atât întreprinderea dispune de o marjã de securitate, care o pune la adãpost de evenimente neprevãzute.

Acest surplus de resurse permanente, degajat de ciclul de finantare al investitiilor, poate fi rulat pentru reânnoirea stocurilor si creantelor. Aceastã utilizare potentialã a marcat si denumirea lui, si anume aceea de fond de rulment. El este expresia echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la realizarea echilibrului finantãrii pe termen scurt.

FOND DE RULMENT = SURSE PEMANENTE - ALOCARI PERMANENTE

Fond de rulment = (Capitaluri proprii + Datorii financiare) - Imobilizari nete de amortizare

Fisiere in arhiva (1):

  • Elemente de Analiza Financiara.doc