Evaluarea

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Evaluarea.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 95 de pagini .

Profesor: Deaconu Adela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

MODULUL 1 EVALUAREA – EXPERTIZĂ ŞI DIAGNOSTIC
Unitatea de curs 1 CADRUL GENERAL AL EVALUĂRII
Tema 1 Definiţii şi terminologie
Tema 2 Interdependenţa dintre evaluarea economică şi contabilitate
Tema 3 Evaluare – delimitări conceptuale
Unitatea de curs 2 REPERE ALE EXPERTIZEI SPECIFICE EVALUĂRII
Tema 1 Evaluarea - normalizare
Tema 2 Etapele expertizei
Tema 3 Diagnosticul afacerii – delimitări conceptuale
Unitatea de curs 3 STABILIREA DIAGNOSTICULUI AFACERII
Tema 1 Diagnosticul juridic
Tema 2 Diagnosticul comercial
Tema 3 Diagnosticul tehnic
Tema 4 Diagnosticul resursei umane
Tema 5 Diagnosticul financiar
MODULUL 2 ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE ACTIVE
Unitatea de curs 1 DE LA VALORI ALE ACTIVELOR LA VALORI PATRIMONIALE
Tema 1 Tipuri ale valorii activelor
Tema 2 Fundamentul valorilor patrimoniale ale afacerii
Unitatea de curs 2 VALORI PATRIMONIALE OBŢINUTE PRIN CORECŢII APLICATE ACTIVELOR
Tema 1 Activul net contabil corectat
Tema 2 Activul net de lichidare
Unitatea de curs 3 GOODWILL – UL: EXPRESIE A VALORII ACTIVELOR INTANGIBILE
Tema 1 Prezentarea conceptului
Tema 2 Metode de evaluare
MODULUL 3 ESTIMAREA VALORII AFACERII PRIN METODE BAZATE PE RANDAMENT
Unitatea de curs 1 VALORILE DE RANDAMENT ALE AFACERII: SEMNIFICAŢIE ŞI METODE DE DETERMINARE
Tema 1 Previziunea – procedeu utilizat pentru determinarea valorilor de randament
Tema 2 Actualizarea - procedeu utilizat pentru determinarea valorilor de randament
Unitatea de curs 2 METODE DE STABILIRE AVALORII ENTITĂŢII (AFACERII)
Tema 1 Metode de actualizare a fluxurilor de numerar
Tema 2 Metode capitalizare a beneficiilor
Unitatea de curs 3 METODE DE STABILIRE A VALORII CAPITALURILOR PROPRII
Tema 1 Metode bazate pe fluxuri de numerar sau pe beneficii
Tema 2 Metode bazate pe dividende
Unitatea de curs 4 VALORI DE RANDAMENT OBŢINUTE PRIN METODE COMPARATIVE; AJUSTĂRI ALE VALORII AFACERII
Tema 1 Valori de randament obţinute prin metode comparative
Tema 2 Ajustări ale valorii afacerii

Extras din document

Definiţia procesului de evaluare : actul de exprimare a unei opinii

asupra valorii:

prin intermediul unor demersuri specifice

realizate de către un profesionist / cabinet de consultanţă

Observaţie :

prin evaluare nu se creează valoare

se interpretează piaţa pentru a se ajunge la estimarea unei valori

Concepte de bază: situaţii financiare, valoare, preţ, activ, afacere, diagnostic, management, personal

Obiective: modulul vizează:

-familiarizarea cu termenii specifici evaluărilor economice în general, cu particularizare la evaluarea afacerilor

-trecerea în revistă a coordonatelor unei evaluări de afaceri (scop, utilizatori, metode, procedee)

-delimitarea diferitelor tipuri ale valorii care se estimează prin demersuri specifice evaluării ca teorie şi practică

-prezentarea primei etape în estimarea valorii afacerii: diagnosticul de evaluare

Recomandări privind studiul modulului: studenţii pot studia acest text şi învăţa singuri aspectele teoretice, având posibilitatea să se verifice parcurgând testele grilă de autoevaluare. De asemenea, pot aplica informaţiile asimilate la unitatea de curs 3 la studiile de caz propuse în cadrul testelor de autoevaluare. La acest modul, recomandăm studiul tuturor surselor bibliografice indicate pentru a reţine elementele de bază ale unei evaluări de afaceri.

Rezultate aşteptate:

-reţinerea termenilor cheie ai evaluării

-posibilitatea recunoaşterii definiţiei corecte a termenilor în cadrul unui test grilă

-familiarizarea cu chestionarele de diagnostic specifice fiecărei funcţii a întreprinderii (afacerii) (şi chiar găsirea altor puncte decât cele prezentate) în vederea emiterii unei opinii fundamentate privind atuurile şi riscurile specifice acestora

Unitatea de curs 1

Cadrul general al evaluării

Obiective:

a) Trecerea în revistă a definiţiilor şi terminologiei specifice evaluării (tema 1);

b) Prezentarea interdependenţei dintre evaluarea economică şi contabilitate (tema 2);

c) Dezvoltarea coordonatelor evaluării (tema 3).

Noţiuni cheie: estimări, piaţă, activ, afacere, scopul evaluării, beneficiarii evaluării, tipuri ale valorii, metode de evaluare

CONŢINUTUL UNITĂŢII

Tema 1: Definiţii şi terminologie

Definiţia procesului de evaluare : actul de exprimare a unei opinii asupra valorii

-prin intermediul unor demersuri specifice

-realizate de către un profesionist / firmă

Observaţie :

a) prin evaluare nu se creează valoare

b) se interpretează piaţa pentru a se ajunge la estimarea unei valori

Ce este :

Valoarea : calitatea convenţională a unui obiect care îi este atribuită în urma unor calcule şi expertize

Valoarea economică : denumirea noastră pentru valoare

Evaluarea economică: complex de tehnici, procedee şi metode bazate pe multidisciplinaritate, prin care un activ sau o întreprindere în ansamblul său (o afacere), sunt aduse din punct de vedere valoric la nivelul pieţei şi prin aceasta li se asigură comparabilitate cu valoarea de piaţă

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea.doc