Evaluarea Afacerilor

Curs
8/10 (9 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 23860
Mărime: 168.42KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adela Deaconu
Universitatea Babes-Bolyai,Facultatii de stiinte economice si gestiunea afacerilor Catedra de contabilitate

Cuprins

Modul 1 Evaluarea – ExpertizA Si Diagnostic

Unitate De Curs 1 Cadrul General Al EvaluArii

Tema 1 Definitii si Terminologie

Tema 2 Interdependenta Dintre Evaluarea Economica si Contabilitate

Tema 3 Evaluare – Delimitari Conceptuale

Unitate De Curs 2 Repere Ale Expertizei Specifice EvaluArii

Tema 1 Evaluarea - Normalizare

Tema 2 Etapele Expertizei

Tema 3 Diagnosticul Afacerii – Delimitari Conceptuale

Unitate De Curs 3 Stabilirea Diagnosticului Afacerii

Tema 1 Diagnosticul Juridic

Tema 2 Diagnosticul Comercial

Tema 3 Diagnosticul Tehnic

Tema 4 Diagnosticul Resursei Umane

Tema 5 Diagnosticul Financiar

Modul 2 Estimarea Valorii Afacerii Prin Metode Bazate Pe Active

Unitate De Curs 1 De La Valori Ale Activelor La Valori Patrimoniale

Tema 1 Tipuri Ale Valorii Activelor

Tema 2 Fundamentul Valorilor Patrimoniale Ale Afacerii

Unitate De Curs 2 Valori Patrimoniale ObTinute Prin CorecTii Aplicate Activelor

Tema 1 Activul Net Ccontabil Corectat

Tema 2 Activul Net De Lichidare

Unitate De Curs 3 Goodwill – Ul – Expresie A Valorii Activelor Intangibile

Tema 1 Prezentarea Conceptului

Tema 2 Metode De Evaluare

Modul 3 Estimarea Valorii Afacerii Prin Metode Bazate Pe Randament

Unitate De Curs 1 Valorile De Randament Ale Afacerii: SemnificaTie Si Metode De Determinare

Tema 1 Previziunea – Procedeu Utilizat Pentru Determinarea Valorilor De Randament

Tema 2 Actualizarea - Procedeu Utilizat Pentru Determinarea Valorilor De Randament

Unitate De Curs 2 Metode De Stabilire Avalorii EntitATii (Afacerii)

Tema 1 Metode De Actualizare A Acash-flow-urilor

Tema 2 Metode Capitalizare A Beneficiilor

Unitate De Curs 3 Metode De Stabilire A Valorii Capitalurilor Proprii

Tema 1 Metoda Substractiva

Tema 2 Metode Bazate Pe Dividende

Unitate De Curs 4 Valori De Randament ObTinute Prin Metode Comparative; AjustAri Ale Valorii Afacerii

Tema 1 Valori De Randament Obtinute Prin Metode Comparative

Tema 2 Ajustari Ale Valorii Afacerii

Extras din document

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari, recomandând cea mai buna practica de evaluare.

De buna întelegere si aplicare a procedurilor de estimare a valorilor prezentate în respectivele standarde depinde calitatea:

- raportului de evaluare care poate fi solicitat unui evaluator de catre diversi beneficiari

- relatiei dintre evaluator si client (beneficiar), care discuta în aceeasi termeni

- raportului de auditare a conturilor, prin care auditorul trebuie sa-si exprime opinia inclusiv asupra modalitatilor de estimare a valorii activelor

În România - asociatii profesionale:

ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România)

CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România).

- obiective promovarea si dezvoltarea activitatii specifice, în principal prin elaborarea unor standarde profesionale si etice.

CECCAR - în cadrul caruia unii membri sunt persoane calificate si în domeniul evaluarii - a elaborat propria Recomandare privind metodologia standard de evaluare economica si financiara.

ANEVAR - asimilarea si particularizarea standardelor internationale si europene de evaluare la specificul românesc

- a elaborat standardele nationale de evaluare (SEV) (compatibile cu standardele europene, EVS, respectiv cu standardele internationale, IVS) aplicate la ora actuala în practica si recunoscute în cadrul legislatiei specifice în cazul stabilirii valorii de piata a întreprinderilor care se privatizeaza

- organizeaza cursuri de initiere si acces la profesie, precum si cursuri de formare continua a membrilor sai

Structura si obiectivele standardelor sunt urmatoarele:

- clarificarea competentelor si calificarii evaluatorului, relatia dintre acesta si auditor

- modul de angajare a lucrarii de evaluare, principiile de elaborare si structura raportului de evaluare

- principiile evaluarii si practica raportarii

- valorile utilizate în evaluare

- evaluarile specifice: de afaceri, de echipamente si alte imobilizari corporale, evaluari pentru garantarea creditelor, ipoteci si gajuri etc.

Continutul standardelor - majoritatea fac referire la valoarea afacerii sau la alte valori utilizate pentru a se ajunge la valoarea afacerii.

Au legatura directa cu aceasta urmatoarele:

- SEV 4.03 Valoarea de piata - defineste acest concept, îi indica aplicabilitatea (evaluari de afaceri si de proprietati cu orice destinatie) si explica conditiile ce trebuie întrunite pentru a se obtine valoarea de piata

- SEV 4.04 Categorii de valori în afara valorii de piata - defineste valoarea întreprinderii (afacerii) ca fiind valoarea unei afaceri luata în întregime

- o afacere care va avea continuitate pentru care se poate împarti valoarea totala la partile constitutive

- nici una din aceste parti nu constituie valoare de piata

- daca evaluarea se face pentru o anumita utilizare si pentru un anumit proprietar, valoarea atribuita unui activ individual se stabileste în functie de contributia lui la întreg si poarta numele de valoare de utilizare (în opinia noastra, valoare de utilitate); valoare în afara pietei si este estimata din perspectiva unui anumit utilizator (vânzatorul afacerii)

- SEV 4.07 Costul de înlocuire net - explica aceasta categorie de valoare considerata un substitut al analizei de piata si care este utilizata pentru evaluarea proprietatilor imobiliare ca parti ale unei afaceri (metode patrimoniale)

- SEV 4.08 Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; mobilier si birotica - când astfel de active constituie parti ale afacerii de evaluat si se aplica metode patrimoniale

- SEV 5 Evaluarea întreprinderii - evaluarile de afaceri sunt efectuate pentru stabilirea valorii de piata conform precizarilor din SEV 4.03 (având ca si corespondent IVS 1) sau pentru stabilirea altor categorii de valoare potrivit precizarilor din SEV 4.04 (având ca si corespondent IVS 2)

- în general, conceptele, procedeele si metodele aplicate în evaluarea întreprinderii sunt similare cu cele folosite pentru alte tipuri de evaluari; de exemplu, cele trei abordari ale evaluarii în general (abordarea bazata pe active/costuri, pe venit, respectiv pe comparatia de piata) sunt aplicabile si evaluarii afacerilor

Preview document

Evaluarea Afacerilor - Pagina 1
Evaluarea Afacerilor - Pagina 2
Evaluarea Afacerilor - Pagina 3
Evaluarea Afacerilor - Pagina 4
Evaluarea Afacerilor - Pagina 5
Evaluarea Afacerilor - Pagina 6
Evaluarea Afacerilor - Pagina 7
Evaluarea Afacerilor - Pagina 8
Evaluarea Afacerilor - Pagina 9
Evaluarea Afacerilor - Pagina 10
Evaluarea Afacerilor - Pagina 11
Evaluarea Afacerilor - Pagina 12
Evaluarea Afacerilor - Pagina 13
Evaluarea Afacerilor - Pagina 14
Evaluarea Afacerilor - Pagina 15
Evaluarea Afacerilor - Pagina 16
Evaluarea Afacerilor - Pagina 17
Evaluarea Afacerilor - Pagina 18
Evaluarea Afacerilor - Pagina 19
Evaluarea Afacerilor - Pagina 20
Evaluarea Afacerilor - Pagina 21
Evaluarea Afacerilor - Pagina 22
Evaluarea Afacerilor - Pagina 23
Evaluarea Afacerilor - Pagina 24
Evaluarea Afacerilor - Pagina 25
Evaluarea Afacerilor - Pagina 26
Evaluarea Afacerilor - Pagina 27
Evaluarea Afacerilor - Pagina 28
Evaluarea Afacerilor - Pagina 29
Evaluarea Afacerilor - Pagina 30
Evaluarea Afacerilor - Pagina 31
Evaluarea Afacerilor - Pagina 32
Evaluarea Afacerilor - Pagina 33
Evaluarea Afacerilor - Pagina 34
Evaluarea Afacerilor - Pagina 35
Evaluarea Afacerilor - Pagina 36
Evaluarea Afacerilor - Pagina 37
Evaluarea Afacerilor - Pagina 38
Evaluarea Afacerilor - Pagina 39
Evaluarea Afacerilor - Pagina 40
Evaluarea Afacerilor - Pagina 41
Evaluarea Afacerilor - Pagina 42
Evaluarea Afacerilor - Pagina 43
Evaluarea Afacerilor - Pagina 44
Evaluarea Afacerilor - Pagina 45
Evaluarea Afacerilor - Pagina 46
Evaluarea Afacerilor - Pagina 47
Evaluarea Afacerilor - Pagina 48
Evaluarea Afacerilor - Pagina 49
Evaluarea Afacerilor - Pagina 50
Evaluarea Afacerilor - Pagina 51
Evaluarea Afacerilor - Pagina 52
Evaluarea Afacerilor - Pagina 53
Evaluarea Afacerilor - Pagina 54
Evaluarea Afacerilor - Pagina 55
Evaluarea Afacerilor - Pagina 56
Evaluarea Afacerilor - Pagina 57
Evaluarea Afacerilor - Pagina 58
Evaluarea Afacerilor - Pagina 59
Evaluarea Afacerilor - Pagina 60
Evaluarea Afacerilor - Pagina 61
Evaluarea Afacerilor - Pagina 62
Evaluarea Afacerilor - Pagina 63
Evaluarea Afacerilor - Pagina 64
Evaluarea Afacerilor - Pagina 65
Evaluarea Afacerilor - Pagina 66
Evaluarea Afacerilor - Pagina 67
Evaluarea Afacerilor - Pagina 68
Evaluarea Afacerilor - Pagina 69
Evaluarea Afacerilor - Pagina 70
Evaluarea Afacerilor - Pagina 71
Evaluarea Afacerilor - Pagina 72
Evaluarea Afacerilor - Pagina 73
Evaluarea Afacerilor - Pagina 74
Evaluarea Afacerilor - Pagina 75
Evaluarea Afacerilor - Pagina 76
Evaluarea Afacerilor - Pagina 77
Evaluarea Afacerilor - Pagina 78
Evaluarea Afacerilor - Pagina 79
Evaluarea Afacerilor - Pagina 80
Evaluarea Afacerilor - Pagina 81
Evaluarea Afacerilor - Pagina 82
Evaluarea Afacerilor - Pagina 83
Evaluarea Afacerilor - Pagina 84
Evaluarea Afacerilor - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Afacerilor
    • CursIDD1.doc
    • CursIDD2.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Expertiza Contabila - Misiunile Expertului Contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Raport de Evaluare - SC Alfa SA

CAPITOLUL I - GENERALITATI I.1. CERTIFICARE - Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte; - Analizele, opiniile si...

Control Financiar și Expertiză Contabilă

CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de actiune, obiectivele si functiile controlului financiar....

Raport de Expertiza Contabila

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Ai nevoie de altceva?