Evaluarea Afacerilor

Imagine preview
(8/10 din 9 voturi)

Acest curs prezinta Evaluarea Afacerilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 85 de pagini (in total).

Profesor: Adela Deaconu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Modul 1 Evaluarea – ExpertizA Si Diagnostic

Unitate De Curs 1 Cadrul General Al EvaluArii
Tema 1 Definitii si Terminologie
Tema 2 Interdependenta Dintre Evaluarea Economica si Contabilitate
Tema 3 Evaluare – Delimitari Conceptuale

Unitate De Curs 2 Repere Ale Expertizei Specifice EvaluArii
Tema 1 Evaluarea - Normalizare
Tema 2 Etapele Expertizei
Tema 3 Diagnosticul Afacerii – Delimitari Conceptuale

Unitate De Curs 3 Stabilirea Diagnosticului Afacerii
Tema 1 Diagnosticul Juridic
Tema 2 Diagnosticul Comercial
Tema 3 Diagnosticul Tehnic
Tema 4 Diagnosticul Resursei Umane
Tema 5 Diagnosticul Financiar

Modul 2 Estimarea Valorii Afacerii Prin Metode Bazate Pe Active

Unitate De Curs 1 De La Valori Ale Activelor La Valori Patrimoniale
Tema 1 Tipuri Ale Valorii Activelor
Tema 2 Fundamentul Valorilor Patrimoniale Ale Afacerii

Unitate De Curs 2 Valori Patrimoniale ObTinute Prin CorecTii Aplicate Activelor
Tema 1 Activul Net Ccontabil Corectat
Tema 2 Activul Net De Lichidare

Unitate De Curs 3 Goodwill – Ul – Expresie A Valorii Activelor Intangibile
Tema 1 Prezentarea Conceptului
Tema 2 Metode De Evaluare

Modul 3 Estimarea Valorii Afacerii Prin Metode Bazate Pe Randament

Unitate De Curs 1 Valorile De Randament Ale Afacerii: SemnificaTie Si Metode De Determinare
Tema 1 Previziunea – Procedeu Utilizat Pentru Determinarea Valorilor De Randament
Tema 2 Actualizarea - Procedeu Utilizat Pentru Determinarea Valorilor De Randament
Unitate De Curs 2 Metode De Stabilire Avalorii EntitATii (Afacerii)
Tema 1 Metode De Actualizare A Acash-flow-urilor
Tema 2 Metode Capitalizare A Beneficiilor

Unitate De Curs 3 Metode De Stabilire A Valorii Capitalurilor Proprii
Tema 1 Metoda Substractiva
Tema 2 Metode Bazate Pe Dividende

Unitate De Curs 4 Valori De Randament ObTinute Prin Metode Comparative; AjustAri Ale Valorii Afacerii
Tema 1 Valori De Randament Obtinute Prin Metode Comparative
Tema 2 Ajustari Ale Valorii Afacerii

Extras din document

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari, recomandând cea mai buna practica de evaluare.

De buna întelegere si aplicare a procedurilor de estimare a valorilor prezentate în respectivele standarde depinde calitatea:

- raportului de evaluare care poate fi solicitat unui evaluator de catre diversi beneficiari

- relatiei dintre evaluator si client (beneficiar), care discuta în aceeasi termeni

- raportului de auditare a conturilor, prin care auditorul trebuie sa-si exprime opinia inclusiv asupra modalitatilor de estimare a valorii activelor

În România - asociatii profesionale:

ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din România)

CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România).

- obiective promovarea si dezvoltarea activitatii specifice, în principal prin elaborarea unor standarde profesionale si etice.

CECCAR - în cadrul caruia unii membri sunt persoane calificate si în domeniul evaluarii - a elaborat propria Recomandare privind metodologia standard de evaluare economica si financiara.

ANEVAR - asimilarea si particularizarea standardelor internationale si europene de evaluare la specificul românesc

- a elaborat standardele nationale de evaluare (SEV) (compatibile cu standardele europene, EVS, respectiv cu standardele internationale, IVS) aplicate la ora actuala în practica si recunoscute în cadrul legislatiei specifice în cazul stabilirii valorii de piata a întreprinderilor care se privatizeaza

- organizeaza cursuri de initiere si acces la profesie, precum si cursuri de formare continua a membrilor sai

Structura si obiectivele standardelor sunt urmatoarele:

- clarificarea competentelor si calificarii evaluatorului, relatia dintre acesta si auditor

- modul de angajare a lucrarii de evaluare, principiile de elaborare si structura raportului de evaluare

- principiile evaluarii si practica raportarii

- valorile utilizate în evaluare

- evaluarile specifice: de afaceri, de echipamente si alte imobilizari corporale, evaluari pentru garantarea creditelor, ipoteci si gajuri etc.

Continutul standardelor - majoritatea fac referire la valoarea afacerii sau la alte valori utilizate pentru a se ajunge la valoarea afacerii.

Au legatura directa cu aceasta urmatoarele:

- SEV 4.03 Valoarea de piata - defineste acest concept, îi indica aplicabilitatea (evaluari de afaceri si de proprietati cu orice destinatie) si explica conditiile ce trebuie întrunite pentru a se obtine valoarea de piata

- SEV 4.04 Categorii de valori în afara valorii de piata - defineste valoarea întreprinderii (afacerii) ca fiind valoarea unei afaceri luata în întregime

- o afacere care va avea continuitate pentru care se poate împarti valoarea totala la partile constitutive

- nici una din aceste parti nu constituie valoare de piata

- daca evaluarea se face pentru o anumita utilizare si pentru un anumit proprietar, valoarea atribuita unui activ individual se stabileste în functie de contributia lui la întreg si poarta numele de valoare de utilizare (în opinia noastra, valoare de utilitate); valoare în afara pietei si este estimata din perspectiva unui anumit utilizator (vânzatorul afacerii)

- SEV 4.07 Costul de înlocuire net - explica aceasta categorie de valoare considerata un substitut al analizei de piata si care este utilizata pentru evaluarea proprietatilor imobiliare ca parti ale unei afaceri (metode patrimoniale)

- SEV 4.08 Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport; mobilier si birotica - când astfel de active constituie parti ale afacerii de evaluat si se aplica metode patrimoniale

- SEV 5 Evaluarea întreprinderii - evaluarile de afaceri sunt efectuate pentru stabilirea valorii de piata conform precizarilor din SEV 4.03 (având ca si corespondent IVS 1) sau pentru stabilirea altor categorii de valoare potrivit precizarilor din SEV 4.04 (având ca si corespondent IVS 2)

- în general, conceptele, procedeele si metodele aplicate în evaluarea întreprinderii sunt similare cu cele folosite pentru alte tipuri de evaluari; de exemplu, cele trei abordari ale evaluarii în general (abordarea bazata pe active/costuri, pe venit, respectiv pe comparatia de piata) sunt aplicabile si evaluarii afacerilor

Fisiere in arhiva (2):

  • Evaluarea Afacerilor
    • CursIDD1.doc
    • CursIDD2.doc

Alte informatii

Universitatea Babes-Bolyai,Facultatii de stiinte economice si gestiunea afacerilor Catedra de contabilitate