Expertiza Contabilă

Curs
9.2/10 (7 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 40646
Mărime: 166.93KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Afanase Constantin
Este un curs prezentat la Facultatea de Stiinte Economice, Specializarea Contabilitate si informatica de gestiune. A fost prenzentat la Materia Expertiza contabila si financiara. Cuprinde 9 capitole.

Cuprins

CAPITOLUL I – ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII PROFESIEI DE EXPERT CONTABIL SI DE CONTABIL AUTORIZAT. 3

1.1. Expertiza contabilă – Introducere. 3

1.2. Profesia de expert contabil si contabil autorizat. 5

1.3. Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. 7

1.3.1. Reguli cu privire la exercitarea profesiei de expert contabil. 10

1.3.2. Stagiul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.tutorele de stagiu. 11

1.3.3. Onorariile profesionale. 16

CAPITOLUL II – AUTORITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PROFESIEI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ . 18

2.1. Corpul Expertilor Contabil si Contabililor Autorizati din Romania. 18

2.1.1. Organizarea C.E.C.C.A.R. 18

2.1.1.1. Atribuţiile CECCAR. 18

2.1.2. Organele de conducere ale CECCAR. 19

2.1.2.1. Conferinţa Naţională . 20

2.1.2. 2. Atributiile Consiliului Superior. 21

2.1.2.3. Biroul permanent . 22

2.1.2.4. Preşedintele Consiliului superior are următoarele atribuţii. 23

2.1.2.5. Organizarea activitatii C. E. C. C.A.R. in teritoriu. 25

2.1.2.5.1. Adunarea generală a filialei. 25

2.1.2.5.2. Consiliul flialei . 26

2.1.2.5.3. Biroul permanent al filialei. 27

2.1.2.5.4. Veniturile şi cheltuielile Corpului. 30

2.1.2.5.5. Supravegherea publica. 31

CAPITOLUL III -CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A CONTABILILOR AUTORIZAŢI ŞI EXPERŢILOR CONTABILI. 32

CAPITOLUL I V – TIPURILE SI MODUL DE EFECTUARE A EXPRTIZELOR CONTABILE. 42

4.1. Expertiza contabilă judiciară. 42

4.1.1. Relaţia dintre expertiza contabilă judiciară şi controlul financiar. 45

4.2. Expertiza contabilă extrajudiciară. 56

4.3. Expertiza contabilă în procesul civil . 57

CAPITOLUL V – VALORIFICAREA LUCRARILOR DE EXPERTIZA. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ. 60

CAPITOLUL VI – CONSULTANTA FISCALĂ. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. 64

CAPITOLUL VII - ORGANIZAREA ACTIVITATII DE CONSULTANTA FISCALA. 66

7.1. Autoritatea de Organizare si exercitarea activitatii de consultanta fiscala. 66

7.1.1. Atributiile principale ale Camerei Consultatilor Fiscali . 66

7.1.2. Organele de conducere ale Camerei. 67

7.1.2.1. Conferinţa nationala . 67

7.1.3. Structura si atributiile organelor de conducere ale Camerei. 69

7.1.3.1. Consiliul superior al Camerei. 70

7.1.3.2. Biroul permanent. 73

7.1.3.3. Comisia de auditori statutari. 74

7.1.3.4. Aparatul executiv al Camerei. 75

7.1.4. Sancţiuni disciplinare. 83

CAPITOLUL VIII - ATRIBUIREA CALITATII DE CONSULTANT FISCAL SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE CONSULTANTA FISCALA. 86

8.1. Atribuirea calitatii de consultant fiscal. 86

8.1.1. Organizarea şi desfăşurarea examenului. 87

8.1.1.1. Modul de desfasurare a examenului . 88

8.1.1.2. Corectarea lucrarilor. 89

8.1.1.3. Contestarea rezultatelor. 89

8.1.1.4. Cunostintele necesare prezentarii la examen. 90

8.2. Registrul consultantilor fiscali . 94

8.3. Suspendarea activitatii de consultant fiscal. 94

8.4. Exercitarea activitatii de consultanta fiscala . 95

CAPITOLUL IX - CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA A CONSULTANTILOR FISCALI. 96

9.1. Conduita etica si profesională. Introducere. 96

9.2. Principii fundamentale ale eticii profesionale . 96

9.2.1. Prestigiul activităţii de consultanţă fiscală. 96

9.2.2. Respectarea prevederilor legale. 96

9.2.3. Integritatea. 97

9.2.4. Independenţa. 97

9.2.5. Obiectivitate. 98

9.2.6. Confidenţialitate. 98

9.2.7. Competenţa profesională. 98

9.2.8.Neutralitatea. 99

9.2.9. Atitudinea în profesie. 99

9.3. Onorariile profesionale. 101

9.4. Controlul de calitate. 101

9.5. Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali. 102

B I B L I O G R A F I E. 105

Extras din document

CAPITOLUL I – ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII PROFESIEI DE EXPERT CONTABIL SI DE CONTABIL AUTORIZAT

1.1. Expertiza contabilă – Introducere

Prezentul curs işi propune să trateze în mod descriptiv profesia contabilă – modul în care a evoluat până in prezent şi perspectivele de viitor, cât şi organizarea activitatii de expertiza contabila si consultanta fiscala pentru sectorul public şi sectorul privat.

Provocările cu care se confruntă azi un profesionist contabil au schimbat sistemul de valori al acestei profesii. Nu mai este suficient ca un profesionist contabil să dispună de cunoştinţe privind legea contabilă naţională, ci mai mult, pentru a-i fi recunoscute abilităţile, el trebuie să respecte norme profesionale elaborate în domeniu, standarde internaţionale de raportare financiară, de etică şi calitate şi de asemenea să adere şi să respecte un Cod etic emis în concordanţă cu Codul etic IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor Autorizaţi); şi, nu în ultimul rând, activităţile sale trebuie să fie gestionate şi controlate de un organism profesional recunoscut de FEE (Federaţia Experţilor Contabili Europeni) şi IFAC.

Toate aceste condiţii, dacă sunt respectate de fiecare profesionist contabil, conduc spre obţinerea încrederii publicului în informaţia financiară, în condiţiile în care exigenţele impuse de globalizarea pieţelor cresc de la o perioadă la alta.

Servirea în cel mai înalt grad a interesului public este una din provocările cu care profesia contabilă se confruntă în momentul actual. Pentru a fi demonstrat şi realizat acest lucru, trebuie ca atât organismul profesional, dar şi profesionistul contabil, să respecte standardele profesionale emise de organismele mondiale şi europene abilitate în domeniu.

Adoptarea şi implementarea în România a standardelor internaţionale de raportare financiară, a fost şi este în continuare un obiectiv pentru asigurarea convergenţei la nivel naţional şi internaţional.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) este organismul reprezentativ al profesiei contabile din România, autonom neguvernamental, nonprofit şi de interes public. Membrii CECCAR reprezintă mai mult de 50.000 de profesionişti contabili. La scară largă, la nivel european şi internaţional, CECCAR este recunoscut ca fiind organismul profesiei contabile din România care se luptă şi depune eforturi pentru ca normele naţionale din domeniul profesiei contabile să conveargă spre un set naţional de standarde global acceptate, conforme cu standardele internaţionale.

Pe măsură ce economiile naţionale se dezvoltă şi devin mai implicate în piaţa globală, există o necesitate mai mare de a raporta informaţiile financiare într-un mod uniform. Pentru a se asigura că auditurile companiilor din întreaga lume sunt efectuate folosind un limbaj de raportare comun, Consiliul pentru Standarde de Audit şi Asigurare (IAASB) al IFAC publică Standarde Internaţionale de Audit (ISA), precum şi standarde de controlul calităţii, misiuni de asigurare şi servicii conexe. Directiva a VIII-a privind Legea Societăţilor Comerciale, aprobată de Comisia Europeană, face apel pentru folosirea ISA în cadrul tuturor Statelor Membre ale Uniunii Europene.

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil articulat. În Evul Mediu, dezvoltarea comerţului în orăşelele-state italiene a condus la apariţia unui sistem complex de evidenţă, şi anume contabilitatea în partidă dublă. În 1494, călugărul franciscan Luca Paciolo a publicat un tratat de matematică - Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proprotionalita - care cuprindea şi o descriere a practicilor negustorului veneţian al epocii, între care şi cea a contabilităţii în partidă dublă.

Paciolo nu a pretins că a inventat contabilitatea în partidă dublă, dar această parte a cărţii sale a fost tradusă în multe limbi, contabilitatea în partidă dublă fiind denumită „metoda italiană”. De aceea, o mare parte a vocabularului contabil provine din limba italiană, de exemplu: casă, bancă, capital, jurnal, cont, debit, credit, bilanţ etc.

Profesiunea contabilă liberală s-a dezvoltat mult mai târziu, în secolul al XVIII-lea, odată cu crearea primului corp al contabililor în Marea Britanie (Institutul Scoţian al Contabililor Autorizaţi, în 1854). Tehnica partidei duble s-a schimbat nesemnificativ de-a lungul timpului; s-a modificat, în schimb, perspectiva asupra obiectului, scopului şi conţinutului raportărilor contabile. De la simpla evidenţă a averii negustorului şi a afacerilor lui, prin implicaţiile sale sociale, contabilitatea s-a transformat într-un sistem informaţional care afectează distribuţia resurselor la nivelul unei întregi economii .

Contabilitatea studiază efectele tranzacţiilor economice şi ale altor evenimente asupra situaţiei economice şi financiare, precum şi asupra performanţei unei entităţi contabile, în scopul informării utilizatorilor interni şi externi. Prin limbajul său, prin sistemul propriu de concepte şi proceduri, contabilitatea este singura disciplină care poate furniza informaţii financiare despre o organizaţie. Aceste informaţii formează baza pentru evaluarea organizaţiei de către un ansamblu de utilizatori din interiorul şi din exteriorul organizaţiei .

Aceasta evaluarea a organizatiei se realizeaza de diferite profesii liberale cum sunt : experti contabili ;auditori financiari ; consultanti fiscali; auditori interni cat si organe de control ale statului prin contol financiar si inspectiile fiscale ;s.a.

Acestea profesii liberale se exercită însă de persoane fizice (sau juridice_ specializate si atestate care sunt organizate ca asociaţii profesionale cu caracter nepatrimonial: Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi, Camera Auditorilor Financiari ; Camera Auditorilor Publici ; Camera Consultantilor Fiscali ; s.a.

Preview document

Expertiza Contabilă - Pagina 1
Expertiza Contabilă - Pagina 2
Expertiza Contabilă - Pagina 3
Expertiza Contabilă - Pagina 4
Expertiza Contabilă - Pagina 5
Expertiza Contabilă - Pagina 6
Expertiza Contabilă - Pagina 7
Expertiza Contabilă - Pagina 8
Expertiza Contabilă - Pagina 9
Expertiza Contabilă - Pagina 10
Expertiza Contabilă - Pagina 11
Expertiza Contabilă - Pagina 12
Expertiza Contabilă - Pagina 13
Expertiza Contabilă - Pagina 14
Expertiza Contabilă - Pagina 15
Expertiza Contabilă - Pagina 16
Expertiza Contabilă - Pagina 17
Expertiza Contabilă - Pagina 18
Expertiza Contabilă - Pagina 19
Expertiza Contabilă - Pagina 20
Expertiza Contabilă - Pagina 21
Expertiza Contabilă - Pagina 22
Expertiza Contabilă - Pagina 23
Expertiza Contabilă - Pagina 24
Expertiza Contabilă - Pagina 25
Expertiza Contabilă - Pagina 26
Expertiza Contabilă - Pagina 27
Expertiza Contabilă - Pagina 28
Expertiza Contabilă - Pagina 29
Expertiza Contabilă - Pagina 30
Expertiza Contabilă - Pagina 31
Expertiza Contabilă - Pagina 32
Expertiza Contabilă - Pagina 33
Expertiza Contabilă - Pagina 34
Expertiza Contabilă - Pagina 35
Expertiza Contabilă - Pagina 36
Expertiza Contabilă - Pagina 37
Expertiza Contabilă - Pagina 38
Expertiza Contabilă - Pagina 39
Expertiza Contabilă - Pagina 40
Expertiza Contabilă - Pagina 41
Expertiza Contabilă - Pagina 42
Expertiza Contabilă - Pagina 43
Expertiza Contabilă - Pagina 44
Expertiza Contabilă - Pagina 45
Expertiza Contabilă - Pagina 46
Expertiza Contabilă - Pagina 47
Expertiza Contabilă - Pagina 48
Expertiza Contabilă - Pagina 49
Expertiza Contabilă - Pagina 50
Expertiza Contabilă - Pagina 51
Expertiza Contabilă - Pagina 52
Expertiza Contabilă - Pagina 53
Expertiza Contabilă - Pagina 54
Expertiza Contabilă - Pagina 55
Expertiza Contabilă - Pagina 56
Expertiza Contabilă - Pagina 57
Expertiza Contabilă - Pagina 58
Expertiza Contabilă - Pagina 59
Expertiza Contabilă - Pagina 60
Expertiza Contabilă - Pagina 61
Expertiza Contabilă - Pagina 62
Expertiza Contabilă - Pagina 63
Expertiza Contabilă - Pagina 64
Expertiza Contabilă - Pagina 65
Expertiza Contabilă - Pagina 66
Expertiza Contabilă - Pagina 67
Expertiza Contabilă - Pagina 68
Expertiza Contabilă - Pagina 69
Expertiza Contabilă - Pagina 70
Expertiza Contabilă - Pagina 71
Expertiza Contabilă - Pagina 72
Expertiza Contabilă - Pagina 73
Expertiza Contabilă - Pagina 74
Expertiza Contabilă - Pagina 75
Expertiza Contabilă - Pagina 76
Expertiza Contabilă - Pagina 77
Expertiza Contabilă - Pagina 78
Expertiza Contabilă - Pagina 79
Expertiza Contabilă - Pagina 80
Expertiza Contabilă - Pagina 81
Expertiza Contabilă - Pagina 82
Expertiza Contabilă - Pagina 83
Expertiza Contabilă - Pagina 84
Expertiza Contabilă - Pagina 85
Expertiza Contabilă - Pagina 86
Expertiza Contabilă - Pagina 87
Expertiza Contabilă - Pagina 88
Expertiza Contabilă - Pagina 89
Expertiza Contabilă - Pagina 90
Expertiza Contabilă - Pagina 91
Expertiza Contabilă - Pagina 92
Expertiza Contabilă - Pagina 93
Expertiza Contabilă - Pagina 94
Expertiza Contabilă - Pagina 95
Expertiza Contabilă - Pagina 96
Expertiza Contabilă - Pagina 97
Expertiza Contabilă - Pagina 98
Expertiza Contabilă - Pagina 99
Expertiza Contabilă - Pagina 100
Expertiza Contabilă - Pagina 101
Expertiza Contabilă - Pagina 102
Expertiza Contabilă - Pagina 103
Expertiza Contabilă - Pagina 104
Expertiza Contabilă - Pagina 105
Expertiza Contabilă - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabila

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Expertiza Contabila - Misiunile Expertului Contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Expertiza Financiara - Contabila

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala la S.C.I.L. Dambovita SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Standardul IAS 21 - Efectele Variatiei Cursurilor de Schimb Valutar

Standardul International de Contabilitate IAS 21 revizuit inlocuieste IAS 21 „Contabilitatea efectelor variatiei cursurilor de schimb valutar” si a...

Ai nevoie de altceva?