Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 30006
Mărime: 124.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Gheorghe

Extras din document

SINTEZĂ CURS

EXPERTIZA CONTABILĂ 2

- EXPERTIZA CONTABILĂ – PROBĂ ÎN JUSTIŢIE -

CAP.I – ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ

1.1. CONCEPTUL DE EXPERTIZĂ ŞI CLASIFICAREA EXPERTIZELOR

Noţiunea de expertiza vine de la cuvintele latine peritus, care înseamnă cunoscător, priceput, abil şi expertus, care se referă la persoana cu experienţă, care a probat, a încercat, a verificat şi reprezintă lucrarea unei persoane experimentate, specializate.

În general, plecând de la etimologia cuvântului, expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist, care are calitatea de expert într-un anumit domeniu, pentru a stabili adevărul într-o anumită situaţie, problemă sau litigiu.

Activitatea de expertiză depăşeşte si acţiunea de control si pe cea de verificare, întrucât cuprinde, în sine, ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului in ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza.

Deci, expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica, cuprinzând nu numai rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale si materiale, dar si părerea expertului asupra cauzelor si efectelor in legătură cu obiectul supus cercetării sale.

Ca mijloc de probă în soluţionarea diverselor litigii, expertiza este definită în literatura de specialitate în multiple variante ca formă, dar în esenţă cu acelaşi conţinut şi anume:

a. Expertiza este un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurite sau dovedire pe baza cercetării ştiinţifice de specialitate, a adevărului obiectiv cu privire la o anumită faptă, împrejurare, problemă, situaţie, cauză sau litigiu .

b. Expertiza este operaţia încredinţată unor persoane care, pe baza cunoştinţelor lor speciale, se pronunţă asupra faptelor pe care judecătorii nu le-ar putea aprecia .

c. Expertiza este un mijloc de investigaţie prin care se ajunge, fie la obţinerea unei probe, fie la evaluarea corectă a unei probe existente .

d. Expertiza este o cercetare care constă din diferite operaţiuni specifice fiecărei specialităţi .

e. Expertiza este un mijloc de dovadă, reglementat de codul de procedură civilă, la care recurge instanţa în cazul că, pentru stabilirea adevărului obiectiv, este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt, pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei sau vreunei meserii pe care judecătorul nu le posedă .

f. Expertiza este un mijloc de probă, dispus sau cerut de organul juridic în materie civilă sau penală, efectuat de un specialist în materia litigiului, care, prin cunoştinţele şi experienţa pe care le posedă, trebuie să aducă lămurirea diferitelor aspecte, ce sunt necesare a fi cunoscute, în vederea soluţionării unor cauze.

În funcţie de natura şi de conţinutul faptelor, cauzelor sau litigiilor ce se cercetează şi de domeniul de activitate în care se dispune sau se solicită, expertizele se clasifică pe mai multe tipuri, astfel:

- Expertiza tehnică - constată aplicarea ansamblului de metode, procedee şi reguli în executarea unor operaţiuni sau lucrări, ori în practicarea unor profesii din diferite domenii, aşa cum ar fi: construcţiile civile / industriale, industria de maşini, utilaje şi echipamente, industria autovehiculelor, agricultură, exploatări portuare etc.

- Expertiza merceologică - se efectuează pentru constatarea proprietăţilor fizico-chimice ale mărfurilor, calitatea acestora şi condiţiile de păstrare;

- Expertiza medico–legală - îmbracă mai multe forme şi anume: expertiza medicală, care stabileşte capacitatea de muncă a unui om bolnav sau sănătos, în condiţiile solicitărilor fizice şi psihice din diferite profesii; expertiza medico-legală, care stabileşte cauzele decesului, prin autopsia făcută de medicul legist în urma accidentelor, otrăvirii, omorului; expertiza psihiatrică stabileşte capacitatea de discernământ a unor persoane, în cazul infracţiunilor de omor deosebit de grav, precum şi atunci când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoială asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului;

- Expertiza criminalistică - se efectuează pentru descoperirea infracţiunilor săvârşite şi a infractorilor;

- Expertiza artistică - se efectuează pentru stabilirea operelor originale sau a copiilor/plagiatului în pictură, sculptură, grafică, literatură;

- Expertiza filatelică - pentru stabilirea autenticităţii unor mărci poştale din colecţiile filatelice;

- Expertiza comercială - pentru stabilirea respectării regulilor de circulaţie a mărfurilor;

- Expertiza contabilă - examinează activitatea economico-financiară a diverselor entităţi.

1.2. EXPERTIZA CONTABILĂ

Principala activitate a experţilor contabili o constituie efectuarea expertizelor contabile, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, in condiţiile prevăzute de lege.

Potrivit literaturii de specialitate, expertiza contabilă este o formă de cercetare ştiinţifică efectuată în vederea lămuririi modului în care sunt reflectate în documente, evidenţa tehnico-operativă şi contabilă anumite fapte, operaţiuni şi situaţii de natură economico-financiară.

Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunoştinţe de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de către persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil in condiţiile legii şi sunt înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili si al Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR).

1.2.1. TRĂSĂTURILE EXPERTIZEI CONTABILE

Ca activitate specializată in domeniul disciplinei contabilităţii, expertiza contabilă se caracterizează prin următoarele trăsături:

a. Are ca obiect cercetarea unor fapte sau situaţii de natură economico – financiare, gestionară şi patrimonială.

b. Cuprinde în sfera sa de acţiune activitatea economică financiara a unei entităţi economice, pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul judiciar ori de persoanele care o solicită (cazul expertizei contabile extrajudiciare).

c. Cercetează situaţiile şi împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa contabila şi suporţii ei materiali, aşa cum sunt documentele scrise din arhiva contabilă, dischete, CD – uri etc.

d. Interpretează datele din evidenţa contabilă şi formulează opinii cu privire la problemele investigate, pe baza legilor şi actelor normative care reglementează domeniul contabilităţii, corelate cu cele care reglementează domeniul problemelor expertizate.

e. Elaborează concluzii pe baza constatărilor făcute, care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar, care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a deciziei persoanei, care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiciare.

Preview document

Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 1
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 2
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 3
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 4
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 5
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 6
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 7
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 8
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 9
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 10
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 11
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 12
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 13
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 14
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 15
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 16
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 17
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 18
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 19
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 20
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 21
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 22
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 23
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 24
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 25
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 26
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 27
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 28
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 29
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 30
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 31
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 32
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 33
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 34
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 35
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 36
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 37
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 38
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 39
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 40
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 41
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 42
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 43
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 44
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 45
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 46
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 47
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 48
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 49
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 50
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 51
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 52
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 53
Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Contabila 2 - Proba in Justitie.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992,...

Raport de Expertiza Contabila

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Actele de Expertiza Contabila - Continut si Valorificare

Introducere Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Raport de Expertiza Contabila - Extrajudiciara

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Ai nevoie de altceva?