Expertiză contabilă 2011

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 105 în total
Mărime: 380.14KB (arhivat)
Publicat de: Ccc L.
Cost: Gratis

Extras din curs

EXPERTIZA CONTABILA

Cuvântul „expertiză” vine de la latinescul „expertus”, adică priceput – lucrarea unei persoane experimentate, specializate.

Expertiza este o noţiune care cuprinde în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte fapta sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza.

Este o lucrare personală a expertului contabil.

Expertiza contabilă este o activitate de cercetare şi investigaţie efectuată de către un specialist care are calitatea de expert contabil, cu scopul de a stabili adevărul într-o anumită situaţie, problemă sau litigiu.

Obiectul principal al cercetării şi investigaţiei expertizei contabie îl constituie documentele, datele şi informaţiile contabile.

Expertizele contabile sunt mijloace de fundamentare a deciziilor sau de probă utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

Expertizele contabile pot avea ca obiect diferite aspecte ale vieţii economice, juridice, administrative, politice sau sociale, ca de exemplu:

elucidarea cauzelor sau împrejurărilor în care s-au petrecut anumite fapte şi acţiuni, indiferent de natura acestora (cum s-a efectuat privatizarea unei societăţi);

stabilirea unor situaţii reale ori existente la un moment dat (situaţia patrimoniului la o anumită dată, situaţia imobilizărilor);

verificarea unor ipoteze (alegerea sistemului de impozitare în cazul înfiinţării unei microîntreprinderi – impozit pe profit sau impozit pe venit);

determinarea unor raporturi cauză – efect (eficienţa investiţiilor, angajarea unui credit bancar, reducerea portofoliului de clienţi);

validarea unor sisteme de lucru, surse de informare, sau metode de calcul (metode de evidenţă a stocurilor – FIFO, LIFO, CMP, metode de calcul a costurilor-standard costing, direct costing);

atestarea conformităţii sau neconformităţii cu anumite norme, reguli, principii (valoarea reală a clădirilor pentru stabilirea impozitului pe clădiri, realitatea beneficiilor pentru distribuirea de dividende);

identificarea sau dovedirea adevărului material în cauzele litigioase deferite justiţiei, sau în anchetele penale (stabilirea pagubelor în gestiune, privatizarea unei societăţi comerciale proprietate a statului);

calcularea drepturilor legale de salarii sau de pensii.

Asemănări şi deosebiri între expertiza contabilă şi controlul economico - financiar

Expertizele contabile sunt strâns legate de activitatea de control economico – financiar.

Asemănări:

ambele se efectuează de aceeaşi specialişti cu calificare superioară în domeniul financiar contabil şi ţinută morală ireproşabilă; folosesc aceaşi bază de informare şi documentare – date contabile şi documente justificative;

folosesc tehnici de lucru asemănătoare – analize comparative, stabilirea situaţiilor de gestiune, calcule de compensări, determinarea perisabilităţilor, actualizare la inflaţie, etc.;

îşi întemeiează investigaţiile pe baza aceleaşi baze juridice – legislaţie, contracte;

urmăresc aceleaşi obiective finale, completându-se reciproc;

au aceleaşi responsabilităţi.

Deosebiri:

controlul este atribut al conducerii, expertiza – mijloc de fundamentare a deciziilor sau probă în justiţie;

controlul este o activitate permanentă, expertiza – misiune temporară, ocazională;

controlul cuprinde intreaga activitate economico – financiară a unei unităţi, expertiza se limitează la anumite aspecte, sau obiective;

controlul se desfăşoară în baza unor acte normative riguros reglementate, expertul se orientează singur în alegerea materialului documentar.

Clasificarea expertizelor contabile

După scopul principal în care au fost solicitate :

Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală, alte legi speciale:

Legea nr.85/2006 privind insolvenţa: expertize contabile solicitate de instanţele de judecată sau organele de urmărire şi cercetare în cazuri de insolvenţă a unor persoane juridice, persoane fizice, asociaţii şi alte categorii de debitori;

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale: expertize contabile solicitate de judecătorul – delegat de pe lângă Registrul Comerţului pentru: evaluarea aporturilor în natură la societăţile pe acţiuni; în caz de fuziune sau divizare a societăţii comerciale şi altele

Conținut arhivă zip

  • Expertiza Contabila 2011.ppt

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Contabilitatea Salariilor

„Mizeria, dezgustul faţă de o muncă ingrată şi disperarea de a nu reuşi, nici cu multă muncă, să-ţi faci o soartă plăcută aduc descurajarea,...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Contabilitatea mărfurilor în comerțul cu amănuntul

ARGUMENT Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de...

Contabilitatea Salariilor

Cap. I ITRODUCERE 1.1 Piata Muncii , Cererea de munca si Salariul Piata muncii este spatiul economic in cadrul caruia se confrunta cererea de...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Te-ar putea interesa și

Caiet de practică SC Kenion Construct SRL

Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității

Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații....

Raport de Expertiză Bunuri Mobile

Judecǎtoria Sector 1 – Bucureşti Dosar nr. 1234/2011 Termen 15 mai 2011 Expert: Bitai Irina Telefon: 0727 89 22 99 RAPORT DE EXPERTIZẶ DE...

Expertiză contabilă

Expertizele contabile judiciare au o tradiție mai îndelungată. De altfel, înseși conceptele de bază ale expertizei contabile au luat ființă și s-au...

Controlul financiar ulterior

Controlul financiar ulterior este activitatea specifică de urmărie a întregului proces de folosință a mijloacelor materiale și bănești, în toate...

Organizarea și exercitarea controlului financiar într-o societate comercială

INTRODUCERE Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora,...

Ai nevoie de altceva?