Expertiza Contabilă

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 20047
Mărime: 72.68KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Pop

Cuprins

 1. EXPERTIZA CONTABILĂ 3
 2. 1. CONCEPTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 3
 3. 2. EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 6
 4. 3. EXPERTIZA CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ SAU AMIABILĂ 8
 5. 4. OBIECTUL DE CERCETARE AL EXPERTIZEI CONTABILE 10
 6. Stabilirea obiectivelor expertizei contabile judiciare 11
 7. 5. OBIECTIVE ALE EXPERTIZEI ÎN LEGĂTURĂ CU CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 12
 8. 6. EXPERTIZA CONTABILĂ - MIJLOC DE PROBĂ 23
 9. 6.1. Expertiza judiciară în sistemul mijloacelor de probă 23
 10. EXPERTIZA CONTABILĂ 26
 11. 7. OBIECTIVE ALE EXPERTIZEI CONTABILE JUDICIARE ÎN CAUZE PENALE 28
 12. Conceptul de infracţiune 28
 13. Infracţiuni în a căror constatare poate fi utilizată EXPERTIZA CONTABILĂ 30
 14. - Infracţiuni contra patrimoniului 31
 15. A. FAPTE DE NATURĂ PENALĂ, SĂVÂRŞITE DE FONDATOR, ADMINISTRATOR, DIRECTOR, DIRECTOR EXECUTIV SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL SOCIETĂŢII, CE POT CONSTITUI OBIECTIV AL EXPER-TIZEI CONTABILE: 39
 16. B. FAPTE DE NATURĂ PENALĂ, SĂVÂRŞITE DE ADMINISTRATOR, DIRECTOR, DIRECTOR EXECUTIV SAU REPREZENTANTUL LEGAL AL SOCIETĂŢII, ÎN CLARIFICAREA CĂRORA ORGANELE DE CERCETARE PENALĂ ŞI DE JUDECATĂ AU POSIBILITATEA SĂ UTILIZEZE PROBA CA EXPERTIZA CONTABILĂ 41
 17. D. POT CONSTITUI OBIECT AL EXPERTIZEI CONTABILE FAPTELE ASOCIATULUI - ACŢIONARULUI CARE ÎNCALCĂ PREVEDERILE LEGALE POTRIVIT CĂRORA: 46
 18. 8. NUMIREA EXPERTULUI CONTABIL PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI CONTABILE ÎN CAUZELE PENALE 48
 19. 8.1. Expertul contabil numit şi expertul contabil recomandat 48
 20. 8.2. Incompatibilitatea expertului contabil 49
 21. 8.3. Abţinerea şi recuzarea expertului contabil 50
 22. 8.4. Drepturile expertului contabil numit 50
 23. 8.5. Obligaţiile expertului contabil numit 51
 24. 8.6. Interdicţii ale expertului contabil numit 52
 25. 9. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 52
 26. 9.1. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 52
 27. 9.2. Condiţii de redactare a raportului de expertiză contabilă 54
 28. 9.3. Situaţii de redactare necorespunzătoare a raportului de expertiză contabilă 55
 29. 9.4. Valorificarea raportului de expertiză contabilă 56
 30. - SUPLIMENTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 57
 31. 10. CHELTUIELI JUDICIARE. COSTUL EXPERTIZEI CONTABILE 58

Extras din document

EXPERTIZA CONTABILĂ

1. Conceptul de expertiză contabilă

Expertiza, în general, este:

- activitatea de cercetare efectuată de un specialist, care are calitatea de expert, cu scopul de a stabili adevărul într-o anumită situaţie, problemă sau litigiu;

- „un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice de specialitate, a adevărului obiectiv cu privire la o anumită faptă, împrejurare, problemă, situaţie, cauză sau litigiu”

Ca mijloc de probă, expertiza este definită în multiple variante, ca formă, dar în esenţă, cu conţinut identic.

Conform literaturii de specialitate, expertiza este:

- „operaţia făcută de unul sau de mai mulţi experţi cu scopul de a constata unele fapte, de a controla, de a examina, de a măsura şi de a evalua anumite lucruri” ;

- „operaţia încredinţată unor persoane, pe baza cunoştinţelor lor speciale, asupra faptelor pe care judecătorii nu le-ar putea aprecia ;

- „un mijloc de investiţie, prin care se ajunge fie la obţinerea unei probe, fie la evaluarea exactă a unei probe existente” ;

- „o cercetare care constă din diferite operaţiuni specifice fiecărei specialităţi” ;

- „un mijloc de dovadă reglementat de codul de procedură civilă, la care recurge instanţa în cazul că, pentru stabilirea adevărului obiectiv, este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt, pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei sau vreunei meserii pe care judecătorul nu le posedă” ;

- „un mijloc de probă dispus sau cerut de organul juridic în materie civilă sau penală, efectuat de un specialist în materia litigiului, care prin cunoştinţele şi experienţa ce o posedă trebuie să aducă lămurirea diferitelor aspecte ce sunt necesare a fi cunoscute, în vederea soluţionării unor cauze” ;

- „o lucrare de luminare a justiţiei şi particularilor cuprinzând şi părerea experţilor“ (Prof. Trancu - Iaşi).

În funcţie de natura şi conţinutul faptei, împrejurării, problemei, situaţiei, cauzei sau litigiului ce se cercetează, precum şi de domeniul de activitate în care se dispune sau se solicită efectuarea expertizei, aceasta se prezintă sub mai multe tipuri, şi anume;

- tehnică - ce se individualizează pe genuri: construcţii civile, maşini şi utilaje, autovehicule etc.;

- de navigaţie civilă;

- merceologică;

- medico-legală - de exemplu: psihiatrică, constatarea stării de sănătate, cauza decesului etc.;

- criminalistică - cuprinzând: tehnica criminalistică a actelor, dactiloscopie, traseologie, balistică;

- grafologică - autenticitatea unui act, a unei semnături;

- artistică - din domeniile: pictură, sculptură, grafică, literatură;

- filatelică;

- comercială;

- agricolă;

- CONTABILĂ - care poate fi specializată pe domenii sau ramuri: comercială, bugetară, operaţii valutare, industrie, agricultură, construcţii etc.

Expertiza contabilă este:

- „misiunea dată unui expert contabil de a controla registrele, conturile şi actele justificative ale unui agent economic, cu scopul de a furniza părţilor interesate datele necesare sau de a procura justiţiei informaţiile interesate pentru a se pronunţa, în cunoştinţă de cauză, asupra unui proces sau a unei contestaţii de care a fost sesizată” ;

Preview document

Expertiza Contabilă - Pagina 1
Expertiza Contabilă - Pagina 2
Expertiza Contabilă - Pagina 3
Expertiza Contabilă - Pagina 4
Expertiza Contabilă - Pagina 5
Expertiza Contabilă - Pagina 6
Expertiza Contabilă - Pagina 7
Expertiza Contabilă - Pagina 8
Expertiza Contabilă - Pagina 9
Expertiza Contabilă - Pagina 10
Expertiza Contabilă - Pagina 11
Expertiza Contabilă - Pagina 12
Expertiza Contabilă - Pagina 13
Expertiza Contabilă - Pagina 14
Expertiza Contabilă - Pagina 15
Expertiza Contabilă - Pagina 16
Expertiza Contabilă - Pagina 17
Expertiza Contabilă - Pagina 18
Expertiza Contabilă - Pagina 19
Expertiza Contabilă - Pagina 20
Expertiza Contabilă - Pagina 21
Expertiza Contabilă - Pagina 22
Expertiza Contabilă - Pagina 23
Expertiza Contabilă - Pagina 24
Expertiza Contabilă - Pagina 25
Expertiza Contabilă - Pagina 26
Expertiza Contabilă - Pagina 27
Expertiza Contabilă - Pagina 28
Expertiza Contabilă - Pagina 29
Expertiza Contabilă - Pagina 30
Expertiza Contabilă - Pagina 31
Expertiza Contabilă - Pagina 32
Expertiza Contabilă - Pagina 33
Expertiza Contabilă - Pagina 34
Expertiza Contabilă - Pagina 35
Expertiza Contabilă - Pagina 36
Expertiza Contabilă - Pagina 37
Expertiza Contabilă - Pagina 38
Expertiza Contabilă - Pagina 39
Expertiza Contabilă - Pagina 40
Expertiza Contabilă - Pagina 41
Expertiza Contabilă - Pagina 42
Expertiza Contabilă - Pagina 43
Expertiza Contabilă - Pagina 44
Expertiza Contabilă - Pagina 45
Expertiza Contabilă - Pagina 46
Expertiza Contabilă - Pagina 47
Expertiza Contabilă - Pagina 48
Expertiza Contabilă - Pagina 49
Expertiza Contabilă - Pagina 50
Expertiza Contabilă - Pagina 51
Expertiza Contabilă - Pagina 52
Expertiza Contabilă - Pagina 53
Expertiza Contabilă - Pagina 54
Expertiza Contabilă - Pagina 55
Expertiza Contabilă - Pagina 56
Expertiza Contabilă - Pagina 57
Expertiza Contabilă - Pagina 58
Expertiza Contabilă - Pagina 59
Expertiza Contabilă - Pagina 60
Expertiza Contabilă - Pagina 61
Expertiza Contabilă - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Ai nevoie de altceva?