Factorii care determină organizarea contabilității societăților de servicii de investiții (S.S.I.F)

Curs
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1483
Mărime: 12.74KB (arhivat)
Publicat de: Nicu Diaconescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasloban Ioan
Acest curs a fost predat in 2008 in cadrul facultatii de stiinte economice

Extras din curs

Legi cadru:

Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital

Legea nr.208/2005 pentru modificarea Art. 285 din legea nr. 297/2004

Ordonanţa Guvernamentală nr. 41/2005 publicată în Monitorul Oficial al

României nr. 375/2006

Ordinul nr. 25/2002 privind statutul C.N.V.M.

Legea nr. 514/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2002

Ordinul nr. 74/16.12.2006 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile privind forma şi conţinutul situaţilor financiare anuale consolidate conforme cu Directiva a II-a a Comităţii Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supraveghiate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Ordinul nr. 79/16.12.2005 privind aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţii Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supraveghiate de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.

Factorii care determină organizarea contabilităţii societăţilor de servicii de investiţii (S.S.I.F)

S.S.I.F. funcţionează într-un cadru riguros instituţionalizat fapt pentru care organizarea contabilităţii devine rezultanta încadrării în reţelele impuse de cadrul legiferal al pieţei de capital.

Factorii specifici care determină obiectiv organizarea contabilităţii S.S.I.F. sunt: 1. mărimea societăţii

2. particularităţile obiectivului de activitate

3. structura organizatorică

4. specificul circulaţiei informaţiilor şi documentelor

5. fluxul operaţional

6. gradul de prelucrare automată a datelor

1. Mărimea societăţii are 2 abordări. Prima abordare este legată de S.S.I.F.-urile care au un capital subscris vărsat semnificativ ca valoare şi au capacitatea de a menţine capitalul de supraveghere în limitele impuse de organizmele de reglementare şi supraveghere a pieţei, pot desfăşura toate activităţile prevăzute de Art. 5 din legea pieţei de capital nr. 297/2004.

Situaţia financiară solidă le permite să se organizeze în:

a) tranzacţii de instrumente financiare pe cont propriu

b) în operaţii în marjă

c) în tranzactii de instrumente fianaciare în lipsă

d) să acorde împrumuturi în active financiare investitorilor

e) să ofere servicii de custodie

Toate de la a la e fără a preliclita: - stabilitatea pieţelor reglementate

- intereselor investiţionale ale clienţilor

S.S.I.F.-urile impun la rândul lor clienţilor:

- un anumit minim al contului de investiţii

- un program minim de rulaj

- un comision adegvat pentru a desfăşura activităţi eficiente

Mărimea societăţii poate fi privită şi prin prisma dezvoltării economice. Există în acest sens S.S.I.F.-uri care în scopul atragerii unui nr. extins de mici investitori, unele S.S.I.F.-uri au dezvoltat o reţea teritorială foarte amplă.

2. Particularităţile obiectului de activitate

Intermediarii S.S.I.F.-urilor îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sfera pieţei de capital în concordanţă cu legea nr. 297/2004 completată cu regulamentul 12/2004 având drepturi conform: - mărimii capitalului iniţial vărsat

- în condiţiile menţinerii unui nivel minim al capitalului de supraveghere, să desfăşoare anumite categorii de investiţii financiare în cadrul pieţelor reglementate, rezultă existenţa unor criterii minime de soliditate financiară privitoare la corelarea nivelului riscurilor asumate (în urma prestării anumitor servicii finaciare) cu nivelul fondurilor proprii de deţineri. Se urmăreşte un trend al menţinerii şi ridicării exigenţelor menţinerii S.S.I.F.-urilor pe piaţă. S.S.I.F.-urile abilitate să se păstreze în concordanţă cu legea pieţei de capital nr. 297/2004 (Art. 5 corelat cu Art. 7) şi cu reglementările comunitare sunt prezentate în tabelul:

Notă: conversia în lei a pragului minim admis pentru capitalul iniţial se realizează prin aplicarea cursului de referinţă comunicat de BNR.

Servicii de investifii financiare autorizate

Preview document

Factorii care determină organizarea contabilității societăților de servicii de investiții (S.S.I.F) - Pagina 1
Factorii care determină organizarea contabilității societăților de servicii de investiții (S.S.I.F) - Pagina 2
Factorii care determină organizarea contabilității societăților de servicii de investiții (S.S.I.F) - Pagina 3
Factorii care determină organizarea contabilității societăților de servicii de investiții (S.S.I.F) - Pagina 4
Factorii care determină organizarea contabilității societăților de servicii de investiții (S.S.I.F) - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Factorii care Determina Organizarea Contabilitatii Societatilor de Servicii de Investitii SSIF.doc

Alții au mai descărcat și

Ghid pentru Redactarea și Prezentarea Lucrării de Licență

Introducere – cadrul general In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire/licenţă/diplomă la...

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor Locale

În categoria impozitelor si taxelor locale sunt incluse: - impozitul pe clădiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport;...

Contabilitate

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI Obiectul de studiu al METODEI CONTABILITATII il constituie patrimoniul agentilor economici. Prin PATRIMONIU se...

Contabilitatea Decontărilor cu Terții

Contabilitatea decontărilor cu terţii 1. Definirea,conţinutul şi structura decontărilor cu terţii 2. Obiectivele şi factorii organizatorii...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

Capitolul 4. CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 4.1. Delimitări şi structuri privind stocurile Desfăşurarea...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Cateringul pentru turism

Procurarea adăpostului mâncării şi băuturii pentru călători a fost trăsătura societăţilor civilizate cel puţin din timpul vechilor greci şi romani....

Întreprinderea în mediul competitiv studiul de caz realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Contabilitatea Constituirii Societăților Comerciale

INTRODUCERE Societăţile comerciale sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure...

Agenția de turism SC Net International SRL

Motivaţie La momentul în care am avut de ales organizaţia la care trebuia să îmi încep stagiul de practică am avut de ales între entitatile ce...

Ai nevoie de altceva?