Finanțe internaționale

Curs
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: pdf
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 32604
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Publicat de: Celia Dumitriu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CONȚINUTUL ȘI ROLUL RELAȚIILOR FINANCIAR - VALUTARE

INTERNAȚIONALE

Participarea statelor și a diferitelor organisme și organizații la schimburile

economice internaționale atrage automat după sine formarea relațiilor financiar-valutare

internaționale, care reprezintă expresia bănească exprimată în valută a acestor schimburi.

Relațiile valutar financiare internaționale au înregistrat profunde modificări din

punct de vedere al sferei de cuprindere, mecanismelor și impactului acestora asupra

comerțului internațional și cooperării internaționale. Evoluția schimburilor economice

internaționale, a cooperării, politicilor de investiții, liberalizarea mișcărilor de capital au

generat o tendință de globalizare și în relațiile financiar-valutare internaționale.

O funcție importantă a relațiilor financiar-valutare constă în realocarea fondurilor

acumulate pe plan mondial către firmele și agenții economici care au nevoie de acestea pentru

dezvoltarea lor, această funcție purtând numele de finanțare internațională.

Rolul finanțării internaționale este acela de a face transferul eficient, sigur și

operativ al capitalurilor disponibile de la cei care economisesc către antreprenori.

O altă funcție o reprezintă activitatea de creditare care se referă la constituirea și

repartizarea resurselor de creditare pe plan internațional.

Aceste funcții se realizează printr-un sistem financiar-valutar care se ocupă cu

constituirea și dirijarea resurselor financiar-valutare potrivit unor norme legale.

Sistemul financiar-valutar internațional este format din: Fondul Monetar

Internațional (FMI), Banca Reglementelor Internaționale (BRI), Banca Internațională de

Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), precum și din sistemele financiar-bancare existente la

nivelul fiecărei țări membre în cadrul organismelor financiar-bancare internaționale.

Domeniul principal de manifestare al relațiilor financiar-valutare este reprezentat de

piața financiară.

Piața financiară este formată din piața monetară și a creditului (sistemul bancar),

piața de capital și alte instituții financiare nebancare (asigurări, ipoteci etc.)

Piața financiară este o piață globalizată aflată într-o dinamică profundă, determinată

parțial de decompartimentare, dereglementare și dezintermediere. Înlăturarea delimitărilor

dintre activitățile băncilor comerciale și cele ale băncilor de investiții precum și între jobberi

și brokeri au determinat universalizarea operațiunilor bancare și financiare.

De asemenea, piața financiară este un domeniu supus permanent inovației.

Mobilitatea ratei dobânzii, volatilitatea cursului de schimb, riscul crescut și permanent au

necesitat mecanisme noi de administrare a efectelor instabilității valutar financiare, cum sunt

contractele la termen, opțiunile, operațiunile de hedging și swap. Astfel, prin intermediul

acestor noi mecanisme s-a îmbunătățit gestiunea riscului, a instabilității ratelor dobânzii și a

cursurilor de schimb, trecerea de la un compartiment la altul al pieței și conversia valutelor.

Globalizarea relațiilor financiar-valutare internaționale se datorează și mijloacelor

moderne de prelucrare a datelor și tehnicilor noi de transmitere a informațiilor. Astfel s-a

ajuns la așa-zisa “standardizare financiară”, dar s-a realizat și o diversificare a plasamentelor

și a tehnicilor de acoperire a riscurilor. În plus, globalizarea stimulează dezvoltarea fluxurilor

financiare internaționale, reducerea costurilor tranzacțiilor, conexiunea piețelor financiare

tradiționale cu centrele financiare noi, diversificarea posibilităților de acces la resursele

financiare.

Practic, datorită relațiilor financiar-valutare internaționale, a sistemului financiar

valutar internațional, a noilor practici și instituții existente, a fluxurilor financiare nou apărute

se creează remisele de realizare a creșterii economice.

Capitolul 1

TRECUT ȘI PREZENT ÎN ARANJAMENTELE FINANCIARE ȘI

MONETARE INTERNAȚIONALE

1.1. Etalonul aur: perioada 1880 - 1914

Deși o dată exactă de la care aurul a devenit etalon nu există, se obișnuiește să se

considere drept perioadă de început decada 1880 - 1890. Instalarea etalonului aur are o

importanță deosebită întrucât acesta este considerat momentul apariției sistemului monetar

internațional, când fiecare monedă este definită în raport cu valoarea ei în aur, toate monedele

fiind legate între ele printr-un sistem de rate de schimb fixe. Spre exemplu, dacă moneda A

valorează 0,10 uncii aur, în timp ce moneda B valorează 0,20 uncii aur, înseamnă că o unitate

din moneda B valorează de două ori mai mult ca moneda A, rata de schimb a monedei B pe

moneda A fiind 2A = B sau B = 2A.

Menținerea etalonului aur presupune un angajament din partea țărilor participante de

a fi gata de a cumpăra/ vinde aur oricui la un preț fix. Pentru a menține prețul de

20,67$/uncie, Statele Unite trebuiau să cumpere și să vândă aur la acest preț.

Aurul a fost utilizat ca monedă standard datorită faptului că este o marfă omogenă,

este ușor stocabilă, portabilă și divizibilă în piese standardizate. Datorită faptului că pentru a

produce aur este necesar un cost, apare un alt atribut important - guvernele nu pot crește ușor

cantitatea de aur disponibilă. Etalonul aur este o marfă - ban standard. Banul are o valoare

care este fixată în termenii oferiți de marfa aur.

Preview document

Finanțe internaționale - Pagina 1
Finanțe internaționale - Pagina 2
Finanțe internaționale - Pagina 3
Finanțe internaționale - Pagina 4
Finanțe internaționale - Pagina 5
Finanțe internaționale - Pagina 6
Finanțe internaționale - Pagina 7
Finanțe internaționale - Pagina 8
Finanțe internaționale - Pagina 9
Finanțe internaționale - Pagina 10
Finanțe internaționale - Pagina 11
Finanțe internaționale - Pagina 12
Finanțe internaționale - Pagina 13
Finanțe internaționale - Pagina 14
Finanțe internaționale - Pagina 15
Finanțe internaționale - Pagina 16
Finanțe internaționale - Pagina 17
Finanțe internaționale - Pagina 18
Finanțe internaționale - Pagina 19
Finanțe internaționale - Pagina 20
Finanțe internaționale - Pagina 21
Finanțe internaționale - Pagina 22
Finanțe internaționale - Pagina 23
Finanțe internaționale - Pagina 24
Finanțe internaționale - Pagina 25
Finanțe internaționale - Pagina 26
Finanțe internaționale - Pagina 27
Finanțe internaționale - Pagina 28
Finanțe internaționale - Pagina 29
Finanțe internaționale - Pagina 30
Finanțe internaționale - Pagina 31
Finanțe internaționale - Pagina 32
Finanțe internaționale - Pagina 33
Finanțe internaționale - Pagina 34
Finanțe internaționale - Pagina 35
Finanțe internaționale - Pagina 36
Finanțe internaționale - Pagina 37
Finanțe internaționale - Pagina 38
Finanțe internaționale - Pagina 39
Finanțe internaționale - Pagina 40
Finanțe internaționale - Pagina 41
Finanțe internaționale - Pagina 42
Finanțe internaționale - Pagina 43
Finanțe internaționale - Pagina 44
Finanțe internaționale - Pagina 45
Finanțe internaționale - Pagina 46
Finanțe internaționale - Pagina 47
Finanțe internaționale - Pagina 48
Finanțe internaționale - Pagina 49
Finanțe internaționale - Pagina 50
Finanțe internaționale - Pagina 51
Finanțe internaționale - Pagina 52
Finanțe internaționale - Pagina 53
Finanțe internaționale - Pagina 54
Finanțe internaționale - Pagina 55
Finanțe internaționale - Pagina 56
Finanțe internaționale - Pagina 57
Finanțe internaționale - Pagina 58
Finanțe internaționale - Pagina 59
Finanțe internaționale - Pagina 60
Finanțe internaționale - Pagina 61
Finanțe internaționale - Pagina 62
Finanțe internaționale - Pagina 63
Finanțe internaționale - Pagina 64
Finanțe internaționale - Pagina 65
Finanțe internaționale - Pagina 66
Finanțe internaționale - Pagina 67
Finanțe internaționale - Pagina 68
Finanțe internaționale - Pagina 69
Finanțe internaționale - Pagina 70
Finanțe internaționale - Pagina 71
Finanțe internaționale - Pagina 72
Finanțe internaționale - Pagina 73
Finanțe internaționale - Pagina 74
Finanțe internaționale - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • partea 1_Finante internationale.PDF
  • partea 2_Finante internationale.pdf
  • partea 3_Finante internationale.pdf
  • partea 4_Finante internationale.pdf

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Structuri Patrimoniale de Activ

1. selectarea si sintetizarea informatiilor acumulate; 2. dezvoltarea/ cultivarea limbajului de specialitate; 3. formarea si dezvoltarea unor...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Te-ar putea interesa și

Managementul Finanțării Internaționale a Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Managementul firmelor cu activitate internaţională 1.1 Rolul firmelor internaţionale în economia contemporană În actualul context...

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Finanțarea Internațională a Proiectelor de Investiții

1. Investiţiile – factor al creşterii economice Investiţiile sunt esenţiale în evoluţia oricărui sistem economic deoarece prin intermediul lor se...

Surse de finanțare a investițiilor - Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional

CAPITOLUL I. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII Investiţiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării...

Finanțarea și Creditarea Internațională

CAPITOLUL 1 Strategii in realizarea investitiilor internationale 1.1 Obiectivele investitiei internationale Evoluţiile şi tendinţele ce se...

Tehnici speciale de finanțare

Finantarea reprezinta totalitatea mecanismelor, tehnicilor si a instrumentelor prin care sunt procurate mijloacele banesti necesare pentru...

Finanțarea tranzacțiilor internaționale

Finantarea reprezinta totalitatea mecanismelor, tehnicilor si a instrumentelor prin care sunt procurate mijloacele banesti necesare pentru...

Ai nevoie de altceva?